Παρατάσεις

Στα πλαίσια αφενός της διευκόλυνσης να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία  υποβολών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από το σύνολο των υπόχρεων για το Ε11 και  αφετέρου των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό σας ενημερώνουμε ότι :

  • Με την υπ’ αριθμ. 36170/14.4.2022 Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται μέχρι την 30.6.2022 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) για το έτος 2021. [ΣΣ η ΥΑ εκ παραδρομής αναφέρει 2022].

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Δεν περιλαμβάνονται οι άδειες του 2020, λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, που η δήλη ημέρα  έχει μεταφερθεί μέχρι 31.12.2022.

  • Με την ΥΑ 35432/2022 του Υπ. εργασίας παρατείνεται μέχρι την 31η.05.2022 η ισχύς της  ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα, η οποία έληγε την 15.4.2022, και
  • Με την ΚΥΑ 36274/2022 Παράταση ισχύος, μέχρι 30.5.2022, του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) και αφορά το δικαίωμα του εργαζόμενου γονέα να λάβει ειδική άδεια λόγω νόσησης τέκνου του από κορωνοϊό, που έληγε την 15.4.2022.

Συνοπτικά έχουμε:

Συνοπτική παρουσίαση των ΥΑ.

Συγκεκριμένα:

  1. Η απόφαση του Υπ. Εργασίας 36170/2022, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1879/15.4.2022, με την οποία παρατείνεται, η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4, για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.9 του άρθρου 2 (Ε11: γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), παρατείνεται για το έτος 2022, έως και την 30η Ιουνίου 2022.
  2. Με την υπ’ αριθμ. 36274/15.4.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται μέχρι την 30.5.2022 η ισχύς της διατάξεως που αφορά την παροχή διευκολύνσεων για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19. Αρχικώς, η ισχύς της συγκεκριμένης διατάξεως έληγε στις 15.4.2022.

Συγκεκριμένα παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’177) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’ 12), και της, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 της ανωτέρω διάταξης, εκδοθείσας υπ’ αρ. 9407/03.02.2022 (Β’ 390) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί παροχής διευκολύνσεων για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19, έως 30.05.2022.

  • Με την Αποφ. 35432/22 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1820, τεύχος Β΄ της 13.4.2022, παρατείνεται μέχρι την 31η.5.2022 η ισχύς της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:

Είχαμε αναφερθεί αναλυτικά στα άρθρα μας:

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:  Υποβολή του εντύπου Ε11 ΑΔΕΙΕΣ – Ε11.1 ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Υποβολή εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Δημοσιεύθηκε η ΥΑ υπ’ αριθμ. 109084/30.12.2021 (ΦΕΚ 6355, Β΄, 31.12.2021) με την οποία τροποποιείται η 40331/Δ1. 13521/2019 για την υποβολή εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται, εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Έντυπο  Ε11

Στη συγκεκριμένη ΥΑ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι  στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται, εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4808/2021, και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών:

Στο άρθρο 4 «Διαδικασία υποβολής εντύπων» αντικαθίσταται η παρ. 23 ως ακολούθως:

«4.23 Στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται, εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.».

Καθώς και με το άρθρο μας,

Πώς αποζημιώνεται η επιπλέον άδεια των εργαζόμενων λόγω Covid μετά τις νέες ρυθμίσεις

Συνοπτική παρουσίαση

Οι διατάξεις των άρθρων 61 & 62 του Ν/Σ «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς» όπως ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και προωθείτε για δημοσίευση στο ΦΕΚ, ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις άδειες νόσησης λόγω Covid-19

  • τόσο των ίδιων των εργαζομένων
  • όσο και των παιδιών τους

Η εν λόγω διάταξη επιχειρεί να εναρμονίσει το ισχύον καθεστώς άδειας με το νέο πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για πενθήμερη απουσία από την εργασία, και για τον σκοπό αυτό θεσπίζει νέα άδεια για εργαζόμενους γονείς που δεν προβλέπεται έως σήμερα και προβλέπει τα εξής:

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Οικονομολόγος – Εργασιακός Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts