Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπό τη σύνθεσή του για τις μεταφορές, ενέκρινε σήμερα τη θέση του σχετικά με την πρόταση για τη θέσπιση ενισχυμένων απαιτήσεων ευστάθειας για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro-ro).

Όπως τονίζεται, η πρόταση αυτή, παρότι εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα, είναι σημαντική για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πλοίων αυτών και, ως εκ τούτου, για την καλύτερη προστασία των πολιτών. Τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία ro-ro εκτελούν πολυάριθμες θαλάσσιες διαδρομές εντός των κρατών μελών, μεταξύ κρατών μελών και από και προς τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, είναι μείζονος σημασίας για την κινητικότητα των επιβατών και των εμπορευμάτων στην Ευρώπη.

Η οδηγία/συνέπεια της βύθισης του «Εσθονία»

Επιπλέον, η υπό αναθεώρηση οδηγία συνιστά άμεση συνέπεια ενός από τα χειρότερα θαλάσσια ατυχήματα στα ευρωπαϊκά ύδατα, τη βύθιση του πλοίου «Εσθονία».

Η προτεινόμενη τροποποίηση διασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, τη συνοχή με τα διεθνή πρότυπα ευστάθειας μετά από βλάβη για τα επιβατηγά πλοία, τα οποία επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) στο πλαίσιο της σύμβασης SOLAS 2020. Ως εκ τούτου, ο ΙΜΟ εισάγει ένα νέο πρότυπο για την αξιολόγηση της επιβιωσιμότητας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων ro-ro μετά από βλάβη και νέες σχετικές απαιτήσεις. Ωστόσο, τα νέα αυτά διεθνή πρότυπα φαίνεται να είναι ανεπαρκή υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που ισχύουν ήδη στην Ένωση για τα νέα σκάφη μικρής κλίμακας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πρόταση προβλέπει τη διατήρηση ισοδύναμου επιπέδου απαιτήσεων ασφάλειας σε σύγκριση με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.

Διαβουλεύσεις με το ΕΚ

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση των απαιτήσεων για την είσοδο στον στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφιστάμενων μεγάλων πλοίων που δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί στην Ε.Ε. Το κείμενο του Συμβουλίου διατήρησε τη γενική προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής, με εξαίρεση την παράταση της προθεσμίας μεταφοράς από 12 σε 24 μήνες σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η γενική προσέγγιση που εγκρίθηκε σήμερα αναμένεται να επιτρέψει στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το τελευταίο εγκρίνει τη θέση του.

Δείτε [ΕΔΩ] την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro).

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ναυτιλία