Ο ABS διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών της ναυτιλίας προς την απανθρακοποίηση μέσω της ασφαλούς υιοθέτησης νέων καυσίμων για πλοία και της προώθησης της λειτουργίας του κλάδου με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.

Το πρόγραμμα για Κοινά Εργα του Κλάδου, Εγκρίσεις επί της Αρχής (AIP) και Κοινά Εργα Ανάπτυξης (JDP) βοηθά στην ευρεία υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για ζητήματα καυσίμων και υβριδικής πρόωσης. Μια δέσμη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας παρέχει πρόσθετη πρακτική υποστήριξη σε πλοιοκτήτες που επιδιώκουν να μειώσουν τις ανθρακικές εκπομπές με βιώσιμο τρόπο.

Ανάμεσα στα έργα που πρόσφατα ολοκλήρωσε ο αμερικανικός νηογνώμονας ABS είναι και το πρώτο πλοίο με δυνατότητα κατανάλωσης καυσίμου αμμωνίας στον κόσμο, το δεξαμενόπλοιο Kriti Future με σημαία Ελλάδας και κλάσης Suezmax κατά τον ABS, το οποίο παραδόθηκε από τα ναυπηγεία New Times Shipbuilding στους ιδιοκτήτες του, την Avin International.

Το πλοίο που επί του παρόντος κάνει χρήση συμβατικών καυσίμων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις Επιπέδου 1 για καύσιμα αμμωνίας του ABS, το οποίο δηλώνει ότι έχει σχεδιαστεί για μελλοντική μετάβαση σε λειτουργία με καύσιμα αμμωνίας. Επιπλέον, το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις Επιπέδου 1 για καύσιμα LNG του ABS.
Επίσης, αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη της ναυτιλίας και ένα βήμα προόδου ως προς την ετοιμότητά μας για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία. Η δέσμη προγραμμάτων καθοδήγησης και απόκτησης ικανοτήτων για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων του ABS έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει στους πλοιοκτήτες την ευελιξία που χρειάζονται και να τους βοηθήσει να προετοιμαστούν για ένα μέλλον όπου τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως η αμμωνία, θα διαδραματίζουν πιο μεγάλο ρόλο.

Η σχεδίαση για ένα καινοτόμο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίων με χρήση καυσίμου μεθανόλης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο JDP μεταξύ των ABS, SDTR Marine και SDARI.
Η SDTR διέθεσε βασικά επιχειρησιακά δεδομένα και η SDARI ανέπτυξε τη σχεδίαση με την υποστήριξη και παρακολούθηση του ABS. Ο ABS παρείχε επίσης ανάλυση της προοπτικής χρήσης της μεθανόλης ως εμπορικά διαθέσιμου καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης απόδοσης του πλοίου στα διάφορα επιχειρησιακά σενάρια όπως στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (ETS) της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η μεθανόλη είναι ένα καύσιμο το οποίο έχει ουσιαστικές δυνατότητες να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης στη ναυτιλία. Ο ABS συνεργάζεται με εξειδικευμένους εταίρους πάνω σε πρωτοπόρα έργα για τον κλάδο έχοντας ως επίκεντρο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων προς όφελος της ανθρωπότητας, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος.

Επίσης, ο ABS, μαζί με τις HHI (Hyundai Heavy Industries) και KSOE (Korea Shipbuilding and Offshore Engineering), αναπτύσσει τεχνολογίες απανθρακοποίησης για να υποστηρίξει τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας. Οι ABS, HHI και KSOE θα αναπτύξουν από κοινού κατευθυντήριες οδηγίες τεχνικής φύσεως για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου από υπεράκτιες εξέδρες ως ένα πρώτο βασικό βήμα με στόχο τη σχεδίαση και κατασκευή εγκατάστασης μέχρι το 2025. Στο πλαίσιο του έργου θα αξιοποιηθεί η ηλεκτρόλυση θαλασσινού νερού για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Ενα δεύτερο υπεράκτιο JDP δέσμευσης άνθρακα επικεντρώνεται στην εξασφάλιση AIP για τη σχεδίαση από τις HHI και KSOE μίας εξέδρας έγχυσης CO2 για υπεράκτια αποθήκευση. Η εξέδρα έχει σχεδιαστεί να αποθηκεύει 400.000 τόνους δεσμευμένου και υγροποιημένου CO2 κάθε έτος ξεκινώντας από το 2025.

Ο ABS προχώρησε στη δημοσίευση του οδηγού «Practical Considerations for Hybrid Electric Power Systems Onboard Vessels», ενισχύοντας έτσι τη σειρά πρωτοποριακών για τη ναυτιλία εγγράφων τεχνικής καθοδήγησης.

Στη δημοσίευση αυτή, αναλύονται οι διαφορετικές μορφές Υβριδικών Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρισμού και δίδονται πρακτικές ιδέες για την εφαρμογή τους σε πλοία. Εξετάζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, προσεγγίσεις στο ζήτημα της διαχείρισης μπαταριών, οι δυνατότητες μοντελοποίησης και προσομοίωσης, καθώς και ο αντίκτυπος σε λιμενικές υποδομές και στο ρυθμιστικό τοπίο.

Προκειμένου να βοηθηθούν οι πλοιοκτήτες να κατανοήσουν τις ευρύτερες προκλήσεις της απανθρακοποίησης, ο ABS παρέχει μια σειρά υπηρεσιών που δίνουν πρόσβαση στην απαιτούμενη γνώση που απαιτείται για ναυτιλία πιο καθαρή σε επίπεδο λειτουργιών.

Ξεκινήσαμε την υπηρεσία Greenhouse Gas Inventory and Carbon Accounting που επιτρέπει σε εταιρείες να ποσοτικοποιούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκλύουν για να καταλάβουν τον κλιματικό τους αντίκτυπο και έτσι να θέσουν στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών και να προσδιορίσουν το αποτύπωμα και τη συμβολή τους στους Στόχους 1, 2 και 3 των κατηγοριών μέτρησης (accounting).

Η κίνηση αυτή ακολουθεί το λανσάρισμα των υπηρεσιών διακρίβωσης και υποβολής αναφορών για θέματα βιωσιμότητας που βοηθούν τους πελάτες να καταδείξουν την πρόοδό τους ως προς τον βιώσιμο χαρακτήρα των λειτουργιών τους. Στον πυρήνα τους βρίσκεται μια ξεκάθαρη διαδικασία τριών βημάτων για την απλοποίηση της υποβολής αναφορών βιωσιμότητας που καταλήγει στη σύνταξη μιας λεπτομερούς και αξιόπιστης έκθεσης.

Οι ειδικοί μας στο πεδίο της βιωσιμότητας είναι επίσης σε θέση να παράσχουν υπηρεσίες διακρίβωσής της, μέσω της ανεξάρτητης επαλήθευσης της λειτουργίας υποβολής αναφορών μιας εταιρείας για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ζητήματα διακυβέρνησης.

Προκειμένου η προσέγγιση αυτή να γίνει πραγματικότητα, ο ABS ένωσε τις δυνάμεις του με την εταιρεία Nakilat, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον χώρο του LNG παγκοσμίως, με σκοπό την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής στον χώρο στρατηγικής απανθρακοποίησης.

Τους προηγούμενους μήνες, η ομάδα έργου της Nakilat συνεργάστηκε στενά με τους ειδικούς βιωσιμότητας του ABS για τον προσδιορισμό διαφορετικών μονοπατιών απανθρακοποίησης για τον στόλο της εταιρείας που περιλαμβάνει 69 πλοία μεταφοράς LNG και 4 πλοία τύπου VLGC. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της δυναμικής πορείας της Nakilat να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της βιωσιμότητας στη ναυτιλία.

Στο τέλος του έργου, τα πλοία της Nakilat θα φέρουν πιστοποίηση ABS SUSTAIN, η οποία αντικατοπτρίζει την ευθυγράμμισή τους με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και διαμορφώνει ένα μονοπάτι προς τη βιώσιμη πιστοποίηση και υποβολή αναφορών.

Βασίλειος Κρουστάλλης, ABS Senior Vice President, Global Business Development.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Απόψεις