Μόλις το 18% των γυναικών πιστεύει ότι οι γυναίκες σήμερα έχουν ισότιμη αντιμετώπιση με τους άνδρες στην αγορά εργασίας, ενώ το 45% των νέων γυναικών θεωρεί ότι, λόγω φύλου, δεν έχουν τις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες με τους άντρες, ακόμα και όταν διαθέτουν αντίστοιχες ικανότητες.

Διαβάστε επίσης: Deloitte: Οι εργαζόμενες γυναίκες αντιμετωπίζουν ανησυχητικά επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης

Αυτό προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγαν η Mastercard και το Women On Top, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Live A Legacy για την ενδυνάμωση των γυναικών στο επαγγελματικό περιβάλλον, με τίτλο «Γυναίκες σε αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών» και με τη συνεργασία της Focus Bari, η οποία είχε ως αντικείμενο τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, καθώς και τις έμφυλες διακρίσεις στον χώρο εργασίας.

Διαβάστε επίσης: EE: Πλειοψηφούν πλέον οι γυναίκες στην έρευνα και τεχνολογία

Ισορροπία προσωπικής – επαγγελματικής ζωής

Σύμφωνα με τα στατιστικά συμπεράσματα, το 65% των γυναικών αναφέρει ότι επιθυμεί να εξελιχθεί γρήγορα επαγγελματικά και ότι αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Μάλιστα, το 56% των γυναικών απορρίπτει πλήρως την άποψη ότι, λόγω των πολλαπλών ρόλων τους, οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με τους άντρες.

Ωστόσο, δεν είναι όλες έτοιμες να «θυσιάσουν» υπερβολικό χρόνο ή ενέργεια προκειμένου να τους επιτύχουν. Το 45% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνει ότι όσο ευχάριστη ή ικανοποιητική και να είναι μια δουλειά, εάν απαιτεί πολύ χρόνο και επηρεάζει την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή, δεν θα την επιλέξει.

Αναφορικά με τις αξίες και τους παράγοντες που αξιολογούν οι γυναίκες ως πλέον σημαντικούς σε μια θέση εργασίας, το 56% των γυναικών αναφέρει ότι το σταθερό εισόδημα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που θέλει να τους προσφέρει μια δουλειά. Καίρια χαρακτηριστικά φαίνονται επίσης να είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια (44%), η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (41%), καθώς και η ικανοποιητική αμοιβή (30%).

Προκλήσεις

Όσον αφορά στα πιο σημαντικά εμπόδια και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την ένταξή τους στον επαγγελματικό στίβο, οι συμμετέχουσες ανέφεραν αυθόρμητα ως βασικότερα τα χαμηλά εισοδήματα (37%), τις «τοξικές» συμπεριφορές (26%), το ανελαστικό ωράριο (21%), την έλλειψη ευκαιριών (13%), καθώς και το σεξισµό (12%). Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ποσοστό των γυναικών από την περιφέρεια που αναφέρουν ως πρόκληση τα «τοξικά» περιβάλλοντα εργασίας είναι σημαντικά υψηλότερο.

Αναφερόμενες στο στάδιο της καριέρας τους, κατά το οποίο αντιμετωπίζουν τα περισσότερα εμπόδια, οι περισσότερες συμμετέχουσες απάντησαν ότι οι πιο έντονες δυσκολίες ανακύπτουν στη φάση δημιουργίας οικογένειας (72%), ενώ ακολουθούν, κατά σειρά προτεραιότητας, η περίπτωση επιδίωξης επαγγελματικής ανέλιξης (47%) και το αίτημα αύξησης ή προαγωγής (32%).

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 5 στις 10 νέες γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει διακριτικές συμπεριφορές στο εργασιακό τους περιβάλλον, με πιο συχνές από αυτές να αναδεικνύονται το mansplaining και το bullying, οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις υπέρ των ανδρών, αλλά και η απόρριψη εξαιτίας εγκυμοσύνης ή μητρότητας.

Τι χρειάζονται οι γυναίκες

Το 62% των συμμετεχουσών αναφέρουν ότι οι γυναίκες χρειάζονται υποστήριξη και ενδυνάμωση για να επιτύχουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Αναφορικά με τα πεδία, στα οποία οι συμμετέχουσες δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν, το 45% των νέων γυναικών ανέφεραν την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και τη βελτίωση των ικανοτήτων διαπραγμάτευσης, καθώς και τη δημιουργία του επαγγελματικού τους brand (38%), ως τα πιο σημαντικά.

Προτάσεις

Από τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύονται επίσης μια σειρά από προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τόσο στην υποστήριξη αυτών των γυναικών όσο και στην προώθηση της ισότητας στην αγορά εργασίας.

Απαιτείται, κατ’ αρχάς σταδιακή ανάπτυξη των δεξιοτήτων που καλούνται να επιστρατεύσουν οι νέες γυναίκες, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παράλληλα με την απόκτηση των τεχνικών τους δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια, οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές πρέπει να εφαρµόζονται συστηµατικά, ώστε να αφοµοιώνονται και να καλλιεργούνται. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, mentoring και δικτύωσης, που θα επιτρέψουν στις νέες γυναίκες να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία στο χώρο της εργασίας, να δικτυωθούν, να εµπνευστούν από καταξιωµένες επαγγελµατίεç και να αποκτήσουν πρόσβαση σε βιωµένες εµπειρίες και µαθήµατα ζωής.

Ωστόσο, η ισοτιµία στην αγορά εργασίαç δεν πρέπει να αποτελεί προσπάθεια και επιδίωξη µόνο των ίδιων των γυναικών. Απαιτείται επιμόρφωση συνολικά των εργαζοµένων και των στελεχών σε θέµατα ισότητας, εισαγωγή συστηµάτων παρακολούθησης και λογοδοσίας σε σχέση µε την πρόοδο που σηµειώνει µια επιχείρηση στα θέµατα αυτά και δηµόσια δέσµευση των οργανισµών, προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρύτερη αλλαγή.

Δηλώσεις

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Το Live A Legacy αποτελεί για όλους εμάς στη Mastercard μια εξελισσόμενη δράση που διαρκώς εμπλουτίζεται με όλο και περισσότερα εργαλεία για να διαμορφώσουμε ένα μέλλον ισότητας για τις γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον. Ένα από αυτά τα εργαλεία αποτελεί και η έρευνα που υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το Women On Top, με στόχο την ενημέρωση όλων, με επιστημονικά στοιχεία, για το ζήτημα της έμφυλης ανισότητας που εξακολουθεί να υπάρχει στον εργασιακό τομέα στη χώρα μας. Με την έρευνα αυτή επιδιώκουμε να αναδείξουμε το ακόμα υπαρκτό αυτό πρόβλημα και να το φέρουμε στην προσοχή όλων. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εστιάζουμε τις δράσεις μας στην ενδυνάμωση των γυναικών, που αποτελεί βασικό πυλώνα για τη Mastercard».

Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, δήλωσε σχετικά: «Όσο σημαντικό είναι να υλοποιούμε δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών και την έμφυλη ισότητα, άλλο τόσο σημαντικό είναι να έχουμε στα χέρια μας έγκυρα στοιχεία για τις προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε. Η έρευνα που υλοποίησε η Mastercard, σε συνεργασία με το Women On Top, ρίχνει φως και στα κενά που χρειάζεται ακόμα να καλύψουμε αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το πετύχουμε αυτό».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Executive