Σημαντική αύξηση 61,97% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου της AS Company το α΄ εξάμηνο του 2022 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην εγχώρια αγορά.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν σε €2,180 εκατομμύρια, έναντι €1,006 εκατομμύρια στην αντίστοιχη περίοδο του 2021 σημειώνοντας αύξηση 116,66%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,691 εκατ., έναντι €1,172 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2021 σημειώνοντας μείωση 41,07%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,535 εκατ. έναντι €0,954 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση 43,92% , που οφείλεται στη επίδραση της αρνητικής αποτίμησης των χρεογράφων.

Οι θυγατρικές

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών αύξηση 67,44%, όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία αύξηση 56,66%.

Στις 28.6.2022 η Εταιρία προέβη σε καταβολή μερίσματος μικτού ποσού 0,1105121049 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
02.06.2022. Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €16,072 εκατ..

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις