Αν και στη «ζεστή αγορά» (σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων κ.λπ.) οι πωλήσεις μπύρας έχουν… κρυώσει, στο on trade κανάλι, ήτοι μπαρ, καφέ και εστιατόρια, έχουν πάρει φωτιά, με τα έσοδα των ζυθοποιείων, μεγαλύτερων και μικρότερων, να αυξάνουν εις υγείαν των τουριστών.

Το 2022, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλά κόστη στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα μεταφορικά, η εγχώρια αγορά μπύρας φαίνεται ότι θα κλείσει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν ξεσπάσει η πανδημία του Covid-19, πλησιάζοντας τα 4 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Μάλιστα αν οι προβλέψεις για παράταση της τουριστικής σεζόν επιβεβαιωθούν η ολική επαναφορά θεωρείται δεδομένη.

Ήδη από το 2021 οι απώλειες της πανδημίας (σ.σ. η αγορά μπύρας για το 2020 ήταν πτωτική κατά 25% περίπου) είχαν κατά το ήμισυ ανακτηθεί, ενώ μέχρι τον Αύγουστο ο ρυθμός αύξησης κινείτο σε διψήφια ποσοστά.

Ωστόσο, το ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου και στις πρώτες ύλες, όπως η βύνη, αποτελεί για όλο το κλάδο μια μεγάλη πρόκληση.

Σε ό,τι αφορά τη βύνη η αύξηση κυμαίνεται στο 60-65%, ενώ το κόστος για τις φιάλες έχει ανέβει 40-45%.

Παρά τις μεγάλες ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και τα μεταφορικά, οι ζυθοποιίες υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις που έκαναν κυμαίνονται σε μέσο χαμηλό ποσοστό (6-9%) απορροφώντας οι ίδιες το μεγαλύτερο ποσοστό της ανόδου.

Η εικόνα του κλάδου αποτυπώνεται στην πορεία των οικονομικών μεγεθών των βασικών «παικτών», που ελέγχουν συνολικά το 78 – 80% της αγοράς.

Πάνω από το 2019 τα έσοδα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με τη συμβολή του Bacardi

Με αύξηση στις κατ’ όγκο πωλήσεις ζύθου στην εγχώρια αγορά κατά 11% σε σχέση με το 2020, ο καθαρός τζίρος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αυξήθηκε σε διψήφιο ποσοστό το 2021, ξεπερνώντας ακόμη και τις επιδόσεις του 2019.

Συγκεκριμένα, οι καθαρές πωλήσεις, δηλαδή εξαιρουμένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανήλθαν το 2021 στα 225,63 εκατ. ευρώ από 179,136 εκατ. ευρώ το 2020 και 216,78 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24,86% λόγω κυρίως της αύξησης του όγκου των πωλήσεων και της διανομής των προϊόντων Bacardi.

Στο Bacardi εν πολλοίς οφείλεται και η εντυπωσιακή αύξηση των προ φόρων κέρδη της εταιρείας που ανήλθαν σε 34,14 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 285,49%. Μάλιστα ήταν 84,8% πάνω και από το 2019.

Σε ότι αφορά τα κέρδη μετά φόρου αυτά ανήλθαν σε 26,69 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,05 εκατ. ευρώ το 2020 και 24,63 εκατ. ευρώ το 2019.

Για εφέτος η διοίκηση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αναφέρει πως το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου του 2022 θα είναι «επαρκώς κερδοφόρο για την εταιρεία», ενώ η στρατηγική της εταιρείας παραμένει σταθερή όσον αφορά τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και της συνεχούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου.

Επιστροφή στα κέρδη για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Διατηρώντας την στήριξη της μητρικής Carlsberg, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έκλεισε το 2021 με σημαντική αύξηση των πωλήσεων και επιστροφή στα κέρδη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης του 2021, οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 96,06 εκατ. ευρώ από 71,49 εκατ. ευρώ το 2020 και 104,66 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 10,96 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,58 εκατ. ευρώ το 2020. Το 2019 τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων είχαν φθάσει στα 15,79 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,52 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,43 εκατ. ευρώ το 2020 και κερδών 1,68 εκατ. ευρώ το 2019.

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 24%, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς το εξωτερικό, ενώ ο όγκος πωλήσεων που αφορά στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 19% κυρίως λόγω της αύξησης πωλήσεων στην «κρύα αγορά». Ο όγκος πωλήσεων που κατευθύνθηκε στις εξαγωγές αυξήθηκε κατά 36%.

Σε επενδυτικό επίπεδο η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διέθεσε πέρυσι κεφάλαια ύψους 6,3 εκατ. ευρώ στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των παραγωγικών της μονάδων σε τεχνολογικό εξοπλισμό και αυτοματοποίηση των συστημάτων της.

Η επίδραση των υψηλών τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών αναμένεται να επηρεάσει την εταιρεία αλλά σε μικρότερο βαθμό κυρίως λόγω της αγοράς πρώτων υλών μέσω συμφωνιών του μητρικού ομίλου Carlsberg.

Στο +35% ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΖΑ

Οι μειωμένες αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά μπύρας κατά τη χρήση του 2021 συνέβαλλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), ο οποίος ανήλθε στο ποσό των 33,26 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 24,53 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2020 και 34,52 εκατ. ευρώ το 2019.

Σε επίπεδο κερδοφορίας ο όμιλος επέστρεψε σε κέρδη με τα αποτελέσματα μετά από φόρους το 2021 να ανέρχονται σε 71 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς ποσού 2,181 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2020. Ζημία ύψους 2,082 εκατ. ευρώ είχε παρουσιάσει ο όμιλος και κατά την χρήση 2019.

Σχετικά με την επίδραση της πολεμικής σύρραξης Ουκρανίας – Ρωσίας στη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, η ΕΖΑ είναι αρκούντως θωρακισμένη, καθώς έχει εγκαίρως συνάψει ετήσιες συμβάσεις, πριν την έναρξη του πολέμου, με τους βασικούς τους προμηθευτές εξασφαλίζονται σταθερές τιμές για το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών που αναμένεται να αναλωθούν κατά της τρέχουσα χρήση με αποτέλεσμα να αναμένεται περιορισμένη επίδραση από την εξέλιξη αυτή στα αποτελέσματα του έτους 2022.

Η στροφή του καταναλωτικού κοινού προς τα ελληνικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια αναμένεται να επιδράσει θετικά στα μεγέθη της εταιρείας αναφέρει η διοίκηση, επισημαίνοντας ότι αναμένεται διεύρυνση του μεριδίου αγοράς εξ αυτού του λόγου.

Στο +7,25% ο τζίρος της Βεργίνας αλλά με ζημιές

Η διοίκηση της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης (Βεργίνα) αναφέρει ότι το 2021 ήταν χρονιά ανάκαμψης, η οποία προήλθε από το άνοιγμα του κλάδου της εστίασης και του τουρισμού.

Το 2021 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 22,72 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,25% από το 2020, η οποία οφείλεται στον αυξημένο όγκο πωλήσεων μπύρας κατά την τρέχουσα χρήση, αλλά και στις αυξημένες πωλήσεις βύνης και κριθαριού. Το 2019 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν 22,82 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 7,05 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ελαφριά μείωση κατά 1,65%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα κόστη παραγωγής των ετοίμων προϊόντων, ενώ το 2019 είχε ανέλθει σε 7,60 εκατ. ευρώ.

Η χρήση έκλεισε και πάλι με ζημιές, αλλά μειωμένες από αυτές του 2020 (193,6 χιλ. ευρώ από 338,3 χιλ. ευρώ το 2020 και κέρδη 1,17 εκατ. ευρώ το 2019).

Όσον αφορά την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, η διοίκηση εκτιμά ότι θα έχει έμμεσες επιπτώσεις από δυνητικά επηρεαζόμενους κλάδους και αναμένει σημαντική επίδραση από τις αυξήσεις των πρώτων υλών, της ενέργειας, τον πληθωρισμό, τα καύσιμα και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Τζούρος (Πειραιώς): Βασικός χρηματοδότης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι τράπεζες
Green |

Τζούρος (Πειραιώς): Οι τράπεζες βασικός χρηματοδότης των επενδύσεων ΑΠΕ

Η χρηματοδότηση σε ΑΠΕ αντιστοιχεί στο 8% περίπου του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, τόνισε ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς