Αύξηση εσόδων κατά 43% στα 66,4 εκατ. ευρώ και κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 29% στα 10,2 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η εταιρεία Ideal Holdings με βάση τις Proforma Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2022.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 25% στα 8,3 εκατ. ευρώ και αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 22% στα 6,3 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Ideal Holdings: Υπερέβη το 70% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την εξαγορά της Byte

Όπως επισημαίνει η IDEAL Holdings, οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας.

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL Holdings

Επενδύσεις στην Βιομηχανία

Στη βιομηχανία η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των εσόδων κατά 62% στα € 45,1 εκατ., αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 57% στα € 9,7 εκατ., αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 63% στα € 8,5 εκατ. και αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 63% στα € 6,6 εκατ.

Διαβάστε επίσης: O Σπ. Βυζάντιος της Byte αποδέχτηκε τη δημόσια πρόταση της Ideal

Επενδύσεις στην Πληροφορική

Στην Πληροφορική κατέγραψε:
Αύξηση των Εσόδων κατά 41% στα € 17,9 εκατ.
Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 19% στα € 1,8 εκατ.
Μείωση των Κερδών προ Φόρων κατά 8% στο € 1,1 εκατ.
Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 2% στα € 0,9. εκατ.

Η μείωση των Κερδών προ Φόρων οφείλεται σε
(α) αύξηση των αποσβέσεων λόγω αναπροσαρμογής του συντελεστή απόσβεσης κάποιων παγίων και
(β) αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω δανεισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης λόγω των αυξημένων πωλήσεων καθώς και τα έξοδα δανείου για την εξαγορά εταιρείας (Netbull).

Η IDEAL την 26 Σεπτεμβρίου 2022 κατέχει ποσοστό 96,2% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΒΥΤΕ Computer ΑΒΕΕ («ΒΥΤΕ») και σύμφωνα με τους όρους της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που είχε καταθέσει την 1 Ιουλίου 2022 θα προβεί στις κατάλληλες ενέργιες για την διαγραφή των μετοχών της ΒΥΤΕ από το Χ.Α. Καθώς η ανωτέρω απόκτηση της συμμετοχής ολοκληρώθηκε μετά την 30 Ιουνίου 2022 τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου της IDEAL, αλλά για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης παρατίθενται παρακάτω.

Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΒΥΤΕ Computer Α.Β.Ε.Ε.

  • Αύξηση των Εσόδων κατά 24% στα € 23,4 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 20% στα € 2,9 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 25% στα € 8,3 εκατ
  • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 39% στα € 2,9 εκατ.

Προοπτικές για το 2022

Ο συνδυασμός του πολέμου στην Ουκρανία με την αύξηση του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους θα παραμείνουν για το επόμενο διάστημα και θα επηρεάσουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Η IDEAL Holdings εκτιμά ότι έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες άμυνες για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αρνητικών επιδάσεων και εκτιμά ότι η αύξηση των μεγεθών για το σύνολο του έτους 2022 θα παραμείνει στα επίπεδα του Α΄Εξαμήνου. Συγκεκριμένα, η IDEAL εκτιμά ότι για το 2022: (α) οι επενδύσεις στην βιομηχανία θα πραγματοποιήσουν Έσοδα πάνω από € 78 εκατ. και EBITDA πάνω από € 14 εκατ., (β) οι επενδύσεις στην πληροφορική θα πραγματοποιήσουν Έσοδα πάνω από € 75 εκατ. και EBITDA πάνω από € 8 εκατ. και (γ) ο καθαρός δανεισμός θα είναι αρνητικός.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις