Το 100% των ων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Byte Computer κατέχει πλέον η Ideal Holdings, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ideal

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 13.10.2022 ανακοινώσεώς της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 04.11.2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από την Εταιρεία των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΒΥΤΕ») από τους μετόχους αυτής, κατόπιν της εγκριτικής υπ’ αριθ. 17/967/11.10.2022 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μέσω της διαδικασίας αυτής η Εταιρεία απέκτησε 422.758 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας ΒΥΤΕ, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ή, κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, όπως οι έννοιες αυτές εξειδικεύονται στο από 04.08.2022 Πληροφοριακό Δελτίο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. κατέχει σήμερα συνολικά το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Διαβάστε την ανακοίνωση της Byte

Η εταιρεία με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το αρ. 27 παρ. 6 του Ν. 3461/2006, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ότι στις 04.11.2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» (ο «Προτείνων») του δικαιώματος εξαγοράς, κατόπιν της εγκριτικής υπ’ αριθ. 17/967/11.10.2022 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μέσω της διαδικασίας αυτής ο Προτείνων καταχωρήθηκε στο σύστημα άυλων τίτλων της ΕΛΚΑΤ, ως νέος κάτοχος 422.758 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης ή, κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, όπως οι έννοιες αυτές εξειδικεύονται στο από 04.08.2022 Πληροφοριακό Δελτίο του Προτείνοντος.

Κατόπιν τούτου, η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. κατέχει σήμερα συνολικά το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
ΕΒΕΑ: «Χάσμα» μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων για τις οικονομικές προοπτικές – Τι λένε για τις εξαγωγές
Επιχειρήσεις |

«Χάσμα» μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων για τις οικονομικές προοπτικές - Τι λένε για τις εξαγωγές

Η έρευνα του ΕΒΕΑ αναδεικνύει πως οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να δηλώνουν ότι δεν έχουν ενστερνιστεί τα δυνητικά οφέλη από την πράσινη μετάβαση