Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων δύο Ευρώ (12.913.202 ), υπέγραψε η Flexopack στις 24 Νοεμβρίου, σε συνέχεια της από 21.11.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Το δάνειο καλύφθηκε στο σύνολό του την 29η Νοεμβρίου 2022 ως ακολούθως:

(α) αφενός μεν με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός Ευρώ (8.070.751 ), και

(β) αφετέρου δε από την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ (4.842.451).

Διαβάστε επίσης – Flexopack: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο α’ εξάμηνο

Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Πού θα χρησιμοποιηθεί

Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της , ως φορέα υλοποίησης επιλέξιμου Επενδυτικού Σχεδίου ύψους δεκαέξι εκατομμυρίων εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ (16.141.503 ), το οποίο εμπίπτει στην Επιλέξιμη Δράση «Εξωστρέφεια» και αναφέρεται στην αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών υλικών (films), που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα).

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις