Την επιβολή ανώτατου ορίου τιμής 60 δολαρίων ανά βαρέλι για το ρωσικό αργό πετρέλαιο, που μεταφέρεται δια θαλάσσης, ανακοίνωσαν σήμερα οι G7 και η Κομισιόν, βάζοντας τέλος στις διαφωνίες που είχαν καταγραφεί.

Στο πλαίσιο αυτό, με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείνει απαντήσεις σε δέκα ερωτήσεις για το ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης: Δεν θα δεχθούμε το πλαφόν διαμηνύει το Κρεμλίνο

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι επιτυγχάνει το ανώτατο όριο της τιμής του πετρελαίου;

Το ανώτατο όριο τιμών – το οποίο προστίθεται στην απαγόρευση των εισαγωγών από την ΕΕ για ρωσικό αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, και τις αντίστοιχες απαγορεύσεις άλλων εταίρων της G7 – θα μειώσει περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο. Το πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου (60 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι) θα συμβάλει επίσης στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας που έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιπλέον, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και θα διατηρήσει σταθερό το ενεργειακό κόστος σε μια εποχή που αποτελεί μεγάλη ανησυχία για όλους τους Ευρωπαίους.

Πώς έχει ρυθμιστεί το πλαφόν;

Το ανώτατο όριο τιμής έχει καθοριστεί με νομοθεσία από το Συμβούλιο και συμφωνήθηκε από τον αρμόδιο διεθνή Συνασπισμό, ο οποίος πραγματοποίησε τεχνική άσκηση και συναίνεσε σχετικά με την τελική τιμή ανά βαρέλι.

Ο συγκεκριμένος συντελεστής εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου. Οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης: Θα μπορέσει το πλαφόν να «γονατίσει» τη ρωσική αρκούδα;

Το πλαφόν είναι σταθερό;

Όχι. Το ανώτατο όριο τιμής είναι σταθερό προς το παρόν, αλλά προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου. Μετά τον καθορισμό του αρχικού ανώτατου ορίου, η τιμή ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον για να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις της αγοράς και τις τεχνικές αλλαγές, όπως συμφωνήθηκε. Αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια ποικιλία παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου, την εφαρμογή του, τη διεθνή ευθυγράμμιση, τον πιθανό αντίκτυπο στα μέλη και τους εταίρους του συνασπισμού και τις εξελίξεις της αγοράς.

Τι είδους εξαιρέσεις έχουν συμφωνηθεί;

Το ανώτατο όριο τιμών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών από την ΕΕ για το ρωσικό αργό και πετρελαϊκά προϊόντα και τις ειδικές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις βάσει αυτού που είχαν ήδη συμφωνηθεί σε προηγούμενα πακέτα κυρώσεων. Αυτές οι εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις επιτρέπουν σε ορισμένα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εισάγουν αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου από τη Ρωσία λόγω της ειδικής κατάστασής τους ή να εισάγουν αργό πετρέλαιο δια θαλάσσης από τη Ρωσία εάν διακοπεί η παροχή μέσω αγωγών για λόγους που δεν ελέγχουν.

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου;

Το ανώτατο όριο τιμής τίθεται σε ισχύ από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 για το αργό πετρέλαιο και από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 για τα προϊόντα πετρελαίου [η τιμή για τα διυλισμένα προϊόντα θα οριστικοποιηθεί σε εύθετο χρόνο]. Υπάρχει μια περίοδος χάριτος 45 ημερών για το ρωσικό αργό πετρέλαιο που αγοράζεται πάνω από το ανώτατο όριο τιμής, υπό τον όρο ότι φορτώνεται σε σκάφος στο λιμάνι πριν από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 και εκφορτώνεται στον τελικό λιμένα προορισμού πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2023.

Τι συμβαίνει εάν ένα πλοίο δεν σέβεται το ανώτατο όριο τιμής;

Εάν ένα πλοίο με σημαία τρίτης χώρας μεταφέρει σκόπιμα ρωσικό πετρέλαιο πάνω από το ανώτατο όριο τιμής, οι εταιρείες της ΕΕ θα απαγορεύεται να ασφαλίζουν, να χρηματοδοτούν και να εξυπηρετούν αυτό το πλοίο για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου για 90 ημέρες αφότου το φορτίο που αγοράστηκε, εκφορτωθεί

Εάν ένα σκάφος της ΕΕ, όπως ένα πλοίο με σημαία ΕΕ, παραβιάσει το ανώτατο όριο τιμής, θα υπόκειται στις συνέπειες που ακολουθούν βάσει της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους.

Ποιες χώρες έχουν συμφωνήσει σε αυτό το ανώτατο όριο τιμής πετρελαίου;

Μέλη της G7 και άλλες συμμετέχουσες χώρες, όπως η Αυστραλία.

Υπάρχει κίνδυνος παράκαμψης; 

Οι κυρώσεις της ΕΕ ισχύουν εντός της δικαιοδοσίας (επικράτειας) της ΕΕ, σε υπηκόους της ΕΕ σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε εταιρείες και οργανισμούς που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους, καθώς και σε πλοία υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών.

Η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου ισχύει για όλα τα πλοία της ΕΕ, δηλαδή τα πλοία με σημαία ΕΕ, καθώς και τα πλοία που ανήκουν, ναυλώνονται ή/και λειτουργούν από εταιρείες ή υπηκόους της ΕΕ. Αυτό θα ισχύει επίσης για τους πράκτορες που ενεργούν για λογαριασμό τους.

Ο στόχος του ανώτατου ορίου τιμών είναι διπλός: να διατηρήσει το ρωσικό πετρέλαιο χαμηλής τιμής να ρέει στις παγκόσμιες αγορές και να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας για να μπορέσει να διεξάγει πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ και άλλες χώρες της G7 έχουν ήδη δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αντίθετα, το ανώτατο όριο τιμής επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών μας να υποστηρίζουν αποστολές ρωσικού πετρελαίου σε άλλες χώρες, εάν αγοράζονται κάτω από το ανώτατο όριο τιμής. Αυτό σημαίνει ότι οι κύριοι δικαιούχοι αυτού του πετρελαίου χαμηλότερης τιμής θα είναι τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, η οποία με τη σειρά της εξυπηρετεί τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς.

Αυτό συνεπάγεται αποδυνάμωση των κυρώσεων της ΕΕ;

Όχι. Το ανώτατο όριο τιμής δεν αλλάζει την απαγόρευση εισαγωγής πετρελαίου στην ΕΕ. Περιλαμβάνει την τροποποίηση των κυρώσεων της ΕΕ για να επιτραπεί η παροχή αυτών των υπηρεσιών υπό τον αυστηρό όρο ότι το ρωσικό πετρέλαιο αγοράζεται κάτω από το πλαφόν.

Τι σημαίνει αυτό για τις ναυτιλιακές βιομηχανίες ορισμένων κρατών μελών;

Η πλήρης απαγόρευση εισαγωγών στην Ένωση ρωσικού αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, που έχει ήδη συμφωνηθεί από το Συμβούλιο τον Ιούνιο, δεν επηρεάζεται – επομένως δεν αλλάζει τίποτα για τα κράτη μέλη σε αυτό το μέτωπο.

Όσον αφορά τις θαλάσσιες υπηρεσίες και τις θαλάσσιες μεταφορές από παρόχους κρατών μελών που καλύπτουν ρωσικό πετρέλαιο, δεν υπάρχει αντίκτυπος εφόσον οι σχετικές συναλλαγές παραμένουν στο καθορισμένο ανώτατο όριο ή κάτω από αυτό.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ενέργεια