Η διασυνδεσιμότητα αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας. Η κατακλυσμιαία τεχνολογική εξέλιξη έχει κάνει το διαδίκτυο μέρος της καθημερινότητας όλο και περισσότερων ανθρώπων. Ως το 2030 περίπου 7,5 δισ. άνθρωποι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, ενώ οι διασυνδεδεμένες συσκευές από περίπου 20 δισ. που είναι σήμερα στον πλανήτη θα φτάσουν τα 500 δισ. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων κάνει πιο «έξυπνες» τις επικοινωνίες μας, τα σπίτια και τις πόλεις που ζούμε, τις υποδομές και τις μετακινήσεις μας.

Τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη πραγματικότητα, ρομποτική, μηχανική μάθηση, cloud computing, Internet of Things (IoT), θα επιβιβάσουν τη χώρα μας στο τρένο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Το IoT έχει ήδη ξεκινήσει να μεταμορφώνει πτυχές της καθημερινότητάς μας, με αισθητήρες, «έξυπνους» μετρητές, AI. Η εξάπλωση των δικτύων 5G αυξάνει θεαματικά τη δυναμική του IoT, που αναμένεται να αλλάξει άρδην από την υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές ως την ενέργεια και τη βιομηχανική κατασκευή και μεταποίηση.

Σύμβουλο επενδύσεων αναζητά το Υπερταμείο

Αίτημα προς κάθε ενδιαφερόμενο

Προκειμένου η χώρα μας να αξιοποιήσει πλήρως όλες τις δυνατότητες, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάζει μπρος τις μηχανές για τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Απηύθυνε λοιπόν αίτημα παροχής πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρείες, φορείς, ερευνητικοί οργανισμοί, για διάφορες πτυχές αυτής της στρατηγικής.

Γενικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας IoT στη χώρα μας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου βιομηχανίας IoT και μεγιστοποιώντας τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.

Όραμα αυτής της στρατηγικής είναι να οικοδομηθεί μια πιο συνδεδεμένη χώρα στην οποία οι τεχνολογίες IoT θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα τρία σιδηροδρομικά έργα των 3 δισ. που θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα

Δίκτυα, ασφάλεια και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

Η εθνική στρατηγική για το IoT κινείται σε έξι άξονες, επί των οποίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 3 Μαρτίου 2023 να υποβάλουν πληροφορίες. Όσον αφορά, για παράδειγμα, στην Ανάπτυξη Υποδομών, θα δίνει κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και επέκταση δικτύων 5G για την παροχή́ συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων. Επίσης, για την ανάπτυξη άλλων πρωτοκόλλων δικτύωσης ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος, όπως LoRaWAN, Sigfox, Narrowband IoT (NB-IoT), LTE-M για εφαρμογές IoT που απαιτούν επικοινωνία μεγάλης εμβέλειας, χαμηλό ρυθμό δεδομένων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Περιλαμβάνεται, επίσης, η ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, όπως Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE) για εσωτερικές εφαρμογές IoT και εφαρμογές έξυπνου σπιτιού. Απαιτούνται, ακόμη, δυνατότητες αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη του μεγάλου όγκου δεδομένων που παράγονται από λύσεις IoT, καθώς και η κατασκευή δοκιμαστικών πεδίων IoT για την υποστήριξη της ανάπτυξης και δοκιμής νέων τεχνολογιών κι εφαρμογών.

Στην ψηφιακή εποχή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Οι στόχοι της εθνικής στρατηγικής αφορούν επίσης στον άξονα Πολιτική και Κανονισμοί, καθώς θα πρέπει να αποσκοπεί στη θέσπιση μιας σαφούς και συνεπούς πολιτικής και κανονιστικού πλαισίου, εναρμονισμένου με τα διεθνή πρότυπα, για την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας IoT στην Ελλάδα. Όσον αφορά δε, στη στήριξη και ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σχετικά με τεχνολογίες κι εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων, θα εστιάζει στην αύξηση της χρηματοδότησης για ακαδημαϊκή έρευνα και για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έργα IoT, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων, αλλά και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Θα παρέχονται επίσης κατευθύνσεις ως προς την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου, πχ με την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους πολίτες. Στον άξονα της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνονται η παροχή φορολογικών κινήτρων ή άλλων μορφών οικονομικής βοήθειας σε εταιρείες που εργάζονται σε έργα IoT και η ενθάρρυνση της δημιουργίας θερμοκοιτίδων για startups του κλάδου.

Τέλος, στον τομέα του Απορρήτου και της Ασφάλειας, θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη ισχυρών μέτρων προστασίας δεδομένων και ασφάλειας για την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων, τη χρήση βέλτιστων πρακτικών, όπως η κρυπτογράφηση και τα πρωτόκολλα ασφαλούς επικοινωνίας.

Τι είναι τα smart lockers και πόσο πιο κοντά φέρνουν την παράδοση στην πόρτα

Ενδεικτικοί τομείς

Η προτεινόμενη εθνική στρατηγική παρουσιάζει έντεκα ενδεικτικούς τομείς εφαρμογής της τεχνολογίας IoT. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα έξυπνα σπίτια όπου θερμοστάτες, συστήματα φωτισμού και συσκευές, μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως και να προγραμματιστούν ώστε να λειτουργούν αποδοτικά. Στις έξυπνες πόλεις, το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των αστικών μεταφορών, το δικτύων ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και της δημόσιας ασφάλειας.

Η γεωργία, η βιομηχανία 4.0, το περιβάλλον και η διαχείριση των φυσικών πόρων μπορούν επίσης να μπουν στη σφαίρα το Διαδικτύου των Πραγμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και τη χρηστή διαχείριση των πόρων. Αντίστοιχα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η συμμετοχή των πολιτών θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Το IoT θα διευκολύνει το έργο των ιατρών, κάνοντας δυνατή την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών και η τηλεϊατρική. Σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει επίσης στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πχ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Τεχνολογία