Ανακοίνωση με την οποία παρέχει πληροφορίες για την πώληση της αλυσίδας αθλητικών ενδυμάτων Intersport  στην Τουρκία, εξέδωσε η Fourlis. Όπως αναφέρεται, η εισηγμένη εξέδωσε την ανακοίνωση έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε αυτήν αναφέρονται το τελικό τίμημα της αγοραπωλησίας, το τελικό ποσό που θα λάβει η ελληνική εταιρεία μετά την αφαίρεση του δανεισμού, τον τρόπο καταβολής του ποσού, την ακριβή ημερομηνία εξόφλησής του και το αποτέλεσμα που θα έχει στα αποτελέσματα της Fourlis τα οποία θα είναι ορατά στο α΄ τρίμηνο του 2023.

Fourlis: Συμφωνία πώλησης των καταστημάτων «Intersport» στην Τουρκία

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Σε συνέχεια της από 26 Ιανουαρίου 2023 ανακοίνωσης για τη συμφωνία πώλησης της δραστηριότητας “Intersport” στην Τουρκία, ο Όμιλος Fourlis διευκρινίζει τα εξής:

Η συναλλαγή βασίστηκε σε Enterprise Value (EV) € 3 εκατ. περίπου και το τελικό τίμημα διαμορφώθηκε σε € 1,5 εκατ. περίπου, αφού ελήφθη υπόψη ο καθαρός δανεισμός και ισοδύναμα αυτού.

Όπως προβλέπεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA), σε 60 μέρες από την υπογραφή της θα καθορισθεί το τελικό τίμημα βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2022.

Επισημαίνεται ότι δεν αναμένεται ουσιώδης διαφοροποίηση. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών καταβλήθηκε το 83% του τιμήματος, ήτοι ποσό € 1,25 εκατ. περίπου, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 2 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ένα καθαρό θετικό αποτέλεσμα € 0,5 εκατ. περίπου στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Fourlis το οποίο θα απεικονιστεί στα αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Οι πωλήσεις της δραστηριότητας στην Τουρκία το 2022 ήταν € 12,8 εκ, με μηδενικά Κέρδη προ Φόρων (PBT), ενώ δεν υπάρχει καμία επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Fourlis A.E. Συμμετοχών.

Οι παραπάνω διευκρινήσεις παρέχονται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις