4ο Βήμα Υποβολή δηλώσεων και λοιπές ενέργειες διαχείρισης.

§ Ενέργειες του Λογιστή – Φοροτεχνικού αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του πελάτη του στην περίπτωση εντοπισμού ανοικτών Μ.ΑΡ.Κ. και ανοικτών λογιστικών εγγραφών

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός υποβάλλει κανονικά τη δήλωση Φ.Π.Α. και τις λοιπές δηλώσεις φόρων, πλην της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, και σχετικά με τις ασυνέπειες που εντόπισε και έχει τις παρακάτω επιλογές :

α) Για τους ανοικτούς Μ.ΑΡ.Κ. που για τον πελάτη του είναι έξοδο, μπορεί να τα διαβιβάσει με χαρακτηρισμό εξόδου το μήνα που έχει το σχετικό παραστατικό στη διάθεσή του για λογιστικοποίηση και όχι πριν την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά, (ετεροχρονισμένη καταχώρηση εξόδου).

β) Για τις ανοικτές λογιστικές εγγραφές που σχετίζονται με τα παραστατικά εξόδων που έλαβε ο πελάτης του αλλά παρέλειψε να τα διαβιβάσει ο Εκδότης τους και έχει στη διάθεσή του ο Λογιστής (Α1 για το Λήπτη), υπάρχει η υποχρέωση είτε να μην τα αποδεχθεί, είτε να διαβιβάσει τους Τύπους Παραστατικών Α1 μέσω των λογιστικών εγγράφων εξόδων που είχε διενεργήσει, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της απόφασης Α.1138/2020.

3. Χρόνος διαβίβασης των ανά περίπτωση δεδομένων και τρόπος διαβίβασης

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός διαβιβάζει τα δεδομένα των πελατών του έως την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης φόρου μέσω του ERP στους παρακάτω χρόνους:

§ Έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης

α) Χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης Τύπων Παραστατικών Α1 και εσόδων συναλλαγών λιανικής Α2 είτε από Πάροχο που διαβίβασε μόνο Σύνοψη, είτε από Τρίτο στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης με χρόνο διαβίβασης έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης τους.

β) Χαρακτηρισμοί εσόδων λιανικής Τύπων Παραστατικών Α2 από Φ.Η.Μ. μέσω της οποίας διαβιβάζεται μόνο Σύνοψη, έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης τους.

§ Έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης

α) Χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης Τύπων Παραστατικών Α1 για τον πελάτη του ως Λήπτη σε μηνιαία βάση για Επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά αρχεία με διπλογραφικό σύστημα, και σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα. Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η προθεσμία διαβίβασης θα συμπίπτει με την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. του απλογραφικού συστήματος, (δηλαδή σε τριμηνιαία βάση).

β) Σύνοψη και Χαρακτηρισμούς Τύπων Παραστατικών Β1 – Β2 για τον πελάτη του ως Λήπτη στους ίδιους χρόνους με την περίπτωση α’, (διπλογραφικά σε μηνιαία βάση και απλογραφικά σε τριμηνιαία βάση)

γ) Σύνοψη και Χαρακτηρισμούς Τύπων Παραστατικών Γ για τον πελάτη του, σε μηνιαία βάση στην περίπτωση μισθοδοσίας και έως την υποβολή δήλωσης του σχετικού παρακρατούμενου φόρου και σε ετήσια βάση για τις αποσβέσεις και τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων- εξόδων αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά και έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3-Ε1, Ε3-Ν)

δ) Στην περίπτωση που ο Εκδότης Τύπων Παραστατικών Α1 του πελάτη του δεν τήρησε την υποχρέωση διαβίβασης, ο χρόνος διαβίβασης είναι εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα όπως ορίζει η παράγραφος3 του άρθρου 5 της απόφασης Α.1138/2020.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts