Την απόσχιση των κλάδων των κατασκευών και παραχωρήσεων έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο όμιλος Mytilineos . Βάσει της ανακοίνωσης, ο κλάδος των κατασκευών θα απορροφήθεί στη «ΜΕΤΚΑ» ενώ αυτός των παραχωρήσεων στη «Μ Παραχωρήσεων». Το διοικητικό συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τον μετασχηματισμό της εταιρείας, ωστόσο οι κινήσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν τόσο την έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων, όσο και από τις αρμόδιες αρχές.

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Watt+Volt από τη Mytilineos

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 10.02.2023 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της, στην οποία αποφασίστηκαν:

1. (α) η απόσχιση του κλάδου υποδομών της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (δ.τ. “ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ”), και (β) η απόσχιση του κλάδου παραχωρήσεων της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία “Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” (δ.τ. “Μ Παραχωρήσεων ΜΑΕ”), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (αρ. 57παρ.2, 59- 73), του ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 και η έναρξη των διαδικασιών για τους ως άνω μετασχηματισμούς,

2. ο ορισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2022 ως ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του κλάδου υποδομών και του κλάδου παραχωρήσεων αντίστοιχα, και

3. η ανάθεση στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών “PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.” της αποτίμησης του κάθε εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 και της εξέτασης του κάθε σχεδίου σύμβασης διάσπασης με απόσχιση και εισφορά κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4601/2019,

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στην από 02.03.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε:

(α) το Σχέδιο της Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Υποδομών στην κατά 100% θυγατρική ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και (β) το Σχέδιο της Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων στην κατά 100% θυγατρική Μ Παραχωρήσεων ΜΑΕ.

Τα κατά τα ανωτέρω Σχέδια των Συμβάσεων Διάσπασης, οι επ’αυτών εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019, οι από 31.12.2022 λογιστικές καταστάσεις των εισφερόμενων κλάδων, οι εκθέσεις αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 και οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων επί των Σχεδίων Συμβάσεων Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 4601/2019 έχουν καταχωριστεί και δημοσιευτεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 07.03.2023, ενώ είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 63 ν.4601/2019.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσχισης τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τις αρμόδιες Αρχές.

Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω αποσχίσεις κλάδων δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη των διαδικασιών απόσχισης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-6877300, fax 210-6877400)».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις