Απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου 0,20 ευρώ ανά μετοχή έλαβε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης.

Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Έρχεται σημαντική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια

Η ανακοίνωση

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Συνήλθε σήμερα, 20/6/2023, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 150 Μέτοχοι κομιστές 54.075.651 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 56,08 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 54.075.651 υπέρ (100 %), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2022 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 54.075.651 υπέρ (100 %) η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

Θέμα 3Ο: Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Πέτρου Σουρέτη ως νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Περδικάρη.

Επί του 4ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 54.019.651 υπέρ (99,90 %), 14.627 κατά (0,03%) και αποχή 41.373 (0,08 %), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2022 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη (έως 30/11/2022), Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπης Λαζαρίδου, Αθανάσιου Σκορδά, Δημήτριου Αφεντούλη, Κωνσταντίνου Λάμπρου, Αικατερίνης Δεληκούρα, Σοφίας Στάικου και Πέτρου Σουρέτη (από 30/11/2022).

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 53.350.287 υπέρ (98,66 %), 683.991 κατά (1,26 %) και αποχή 41.373 (0,08 %), απάλλαξε τoν Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022.

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 48.368.411 υπέρ (89,45 %), 5.629.240 κατά (10,41 %) και αποχή 78.000 (0,14 %), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 48.368.411 υπέρ (89,45 %), 5.629.240 κατά (10,41 %) και αποχή 78.000 (0,14 %) τη νέα Πολιτική Αποδοχών για τα έτη 2023-2027.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 53.957.120 υπέρ (99,78 %) και 118.531 κατά (0,22%), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2023 και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2022 και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 53.880.536 υπέρ (99,64 % επί των παρισταμένων) και κατά 195.115 (0,36 % επί των παρισταμένων) η πρόταση εκλογής    τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου με διετή θητεία και την ακόλουθη σύνθεση:

  1. Σπυρίδων Καπράλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος της Επιτροπής.
  2. Απόστολος Ταμβακάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής.
  3. Αθανάσιος Σκορδάς. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής.
  4. Άγγελος Ταγματάρχης, τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής.

Θέμα 11ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 54.075.651 υπέρ (100 %) υπέρ η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 20.684.658,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,57 € σε 0,77 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 20.684.658,20 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,77 € σε 0,57€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,20 € ανά μετοχή, στους Μετόχους, με την παράλληλη προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί   μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού και η Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση στο ΔΣ να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

Θέμα 12o : Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 54.075.651 υπέρ (100 %), η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του 13ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.»

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Betshop.gr: Αναστέλλει τη λειτουργία της η πλατφόρμα διαδικτυακού στοιχήματος
Business of Sport |

Αναστέλλει τη λειτουργία της η Betshop.gr - Κατάσχεσε η εφορία τον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης πελατών της

Η εταιρεία B2B GAMING SERVICES που διαχειρίζεται τη Betshop.gr κάνει γνωστή την κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού των πελατών της από τις φορολογικές αρχές