Ανοικτό από τις 10 το πρωί σήμερα το βιβλίο προσφορών της Mytilineos για την έκδοση του 7ετούς διάρκειας οµολόγου 300-500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών θα παραµείνει ανοιχτό έως τις 4 το απόγευµα της Πέµπτης.

Χθες, η εταιρεία Mytilineos ανακοίνωσε ότι το εύρος της απόδοσης , το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν αιτήσεις κάλυψης θα είναι 4% – 4,5%.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της Mytilineos

Ανάδοχοι

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι τράπεζες Eurobank. Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και Πειραιώς

Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι Euroxx και η Optima Bank και σύμβουλος έκδοσης η Eurobank

Καθορισμός τελικής απόδοσης

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους συντονιστές κύριους αναδόχους, και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.

Το εύρος της απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο: 

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α., το αργότερο την επόμενη
εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση
από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο
ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α., το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Τα αντληθέντα κεφάλαια

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό έως 500 εκατ. ευρώ

Οι δαπάνες της Έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου 8,8 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, τα οποία (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια στο σύνολό τους ως εξής:

1. Ποσό μέχρι 255 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει:

· Ποσό έως 100 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 9.12.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου,

· Ποσό έως 100 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 15.7.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου

· Ποσό έως 55 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 29.7.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου,

2. Ποσό μέχρι 236,2 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης, εντός έξι μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις