«Η Ελλάδα χάνει 1,6 δισ. ευρώ ανά έτος» λόγω της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, επισήμανε ο Ανδρέας Φλουρής, ο Aναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μιλώντας στο πλαίσιο ημερίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ και της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, οι ετήσιες ζημιές στην ΕΕ ανέρχονται σε 830 δισ. ευρώ και αναμένεται να  φτάσουν τα 4 τρισ.έως το 2060, εάν δεν υιοθετηθούν στρατηγικές μετριασμού της θερμικής καταπόνησης.

Την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο θέμα της θερμικής καταπόνησης, μέσω της εφαρμογής για κινητά με τον δείκτη WBGT σε συνεργασία με την ΕΜΥ, παρουσίασε ο Δρ. Γ. Γουρζουλίδης, επιστή-μονας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Όπως επισήμανε, με την εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες, να γνωρίζουν τις τιμές του δείκτη στους χώρους εργασίας της επιχείρησής τους, δύο ημέρες νωρίτερα, ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενούς τους.

Υγιεινή και ασφάλεια: Oι επιχειρήσεις την ιεραρχούν υψηλά ως απειλή – Τι δείχνει έρευνα του ΕΛΙΝΥΑΕ

Ο ρόλος των επιθεωρητών

Τον ρόλο των επιθεωρητών στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ανέλυσε ο κ. Α. Σερκεδάκης, Προϊστάμενος Δ/νσης, Ειδικός Επιθε-ωρητής Ασφάλειας και Υγείας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. «Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει παθολογικές κατα-στάσεις ακόμα και θάνατο. Η πρόληψη δεν πρέπει να είναι περιστασιακή, αλλά να υπάρχουν μέτρα στην εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου και συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας και Ιατρό Εργασίας και τους ίδιους τους εργαζόμε-νους» επισήμανε ο κ. Σερκεδάκης.

Ο δείκτης ΘΥΜΒΑΣ

Τις μελέτες του εργαστηρίου FameLab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τόσο σε εργαστηριακό χώρο όσο και σε πραγματικούς χώρους εργασίας, παρουσίασε ο Aναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ. Ανδρέας. Φλου-ρής. «Η ΘΥΜΒΑΣ είναι ο πιο αποτελεσματικός δείκτης από όσους χρησιμοποιούν μόνο μετεωρολογικά δεδομένα για την ποσοτικοποίηση της θερμικής καταπόνη-σης των εργαζομένων. Ο θερμικός εγκλιματισμός, η ενυδάτωση, η βελτίωση του ρουχισμού και τα διαλείμματα είναι οι στρατηγικές που δείχνουν τα πιο ελπιδο-φόρα αποτελέσματα για τον μετριασμό της θερμικής καταπόνησης. Η μηχανο-ποίηση μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα της εργασίας» πρόσθεσε. Ο κ. Φλουρής αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις της απώλειας παραγωγικότη-τας από θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, οι οποίες ενώ για την Βόρεια Ευρώπη ανέρχονται σε λιγότερο του 0,5% στη Νότια πλευρά της ξεπερνά το 8%.

Μοντέλα πρόγνωσης

Στα μοντέλα πρόγνωσης και τα σφάλματα θερμοκρασίας, στις ημερήσιες προ-γνώσεις WBGT και την στατιστική τους αξιολόγηση, καθώς και στις προοπτικές αναφέρθηκαν ο κ. Παναγιώτης Σκριμιζέας, Διευθυντής Μεθόδων Πρόγνωσης, Έρευνας και Μετεωρολογικών Μοντέλων, ΕΜΥ και η κα Φλώρα Γκόφα, Τμημα-τάρχης Μεθόδων Πρόγνωσης, Εφαρμογών, Τηλεπισκόπησης και Διαστημικού Καιρού, οι οποίοι τόνισαν τη σπουδαιότητα της καταγραφής χωροχρονικής πρό-γνωσης.

Η Δρ. Θ. Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Eur.Erg., Συντονί-στρια του Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΛΙΝΥΑΕ μίλησε για τις ερευνητι-κές δράσεις του ΕΛΙΝΥΑΕ (το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ADAPTHEAT), τις εκπαι-δευτικές δράσεις (διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την θερμική καταπόνηση) και ενημέρωση αναφορικά με την σχετική νομοθεσία και την ειδική θεματική ενότη-τα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Επίσης αναφέρθηκε στις υπηρεσίες ανάλυ-σης θερμικής καταπόνησης και αξιολόγησης του δείκτη WBGT. Η κα Κουκουλάκη επισήμανε ότι το Ινστιτούτο επενδύει στις συνεργασίες με την Πολιτεία, φορείς, οργανώσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα για το θέμα της θερμικής καταπόνη-σης των εργαζομένων.

Η εργασία στους ΟΤΑ

Η ιδιαιτερότητα της εργασίας πολλών εργαζομένων στους ΟΤΑ ήταν το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Ιατρός Εργασίας, κ. Ευθύμιος Θανασιάς, ο οποίος πα-ρουσίασε τους παράγοντες κινδύνου. Ο σταδιακός εγκλιματισμός, η επαρκής ενυδάτωση και η αποφυγή της παρατεταμένης ορθοστασίας είναι μερικά από τα προτεινόμενα μέτρα. «Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και οργανωτικά και νομοθετικά, αλλά σπουδαίος είναι ο ρόλος του ιατρού εργασίας» επισήμανε ο κ. Θανασιάς.
Ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, Health & Safety Manager, Αλουμίνιον της Ελλάδος, κλάδος Μεταλλουργίας, MYTILINEOS Energy & Metals, παρουσίασε τις δράσεις της εταιρείας του για την αξιολόγηση της θερμικής καταπόνησης εργαζομένων με τον δείκτη WBGT. Μίλησε επίσης για τα οργανωτικά και τα τεχνικά μέτρα και τις καλές πρακτικές της εταιρείας του, την ενημέρωση και την παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους, καθώς και την χρήση μοντέλων πρόβλεψης.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυναν η Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ, κα Ρένα Μπαρ-δάνη, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Γεώργιος Τζιλιβάκης, και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Tax