Στην επαναγορά ιδίων μετοχών προχωράει ο ΟΠΑΠ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

ΟΠΑΠ: Έσοδα 1 δισ. ευρώ και κέρδη 224,4 εκατ. στο α’ εξάμηνο

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. («ΟΠΑΠ» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΠΑΠ που έλαβε
χώρα στις 27/04/2023 («Γενική Συνέλευση») περί καθιέρωσης προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και της από 27/4/2023 σχετικής ανακοίνωσης και κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της 04/09/2023, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών, η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει το εγκεκριμένο από τη Γενική
Συνέλευση όριο του πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι έως 18.167.092 μετοχές), κατά τη χρονική περίοδο από 05/09/2023 έως 31/12/2024, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής (0,30 €) και ανώτατη τιμή αγοράς είκοσι ευρώ (20€) ανά μετοχή. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν για όλους τους σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. (ΕΕ) 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2016/1052 της Επιτροπής.

Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών κατά το προαναφερθέν διάστημα, ανέρχεται σε περίπου 150.000.000 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Το τελικό ποσό και ο τελικός αριθμός ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν κατά το προαναφερθέν διάστημα θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση λήγει την 17/06/2025. Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/10525 της
Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις