Ο Δημήτρης Κούτρας ορίστηκε νέος πρόεδρος της Δομικής Κρήτης.  Στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της κατασκευαστικής ανέλαβε ο Γιώργος Συνατσάκης στο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα.

Δομική Κρήτης: ‘Εκλεισε η συμφωνία με τον Δ. Κούτρα

Σημειώνεται ότι στο τέλος τπυ περασμένου Ιουνίου, ‘εκλεισε η συμφωνία του βασικού μετόχου της Δομικής Κρήτης, Γεώργιου Συνατσάκη με την εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Κούτρα για την εξαγορά του 29,31% της εισηγμένης.

Κατόπιν της εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020 δυνάμει της από 8ης Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 ως ακολούθως:

1ο θέμα:

1) Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου, Μεταλλειολόγος διπλωματούχος Μηχανικός, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., κάτοικος Ηρακλείου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Συνατσάκη Αλκυόνη του Γεωργίου, διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών πόρων, κάτοικος Ηρακλείου Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., κάτοικος Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα, διπλωματούχος Οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

6) Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριήλ, διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

7) Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ηρακλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

2ο Θέμα:

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου η οποία έλαβε χώρα αυθημερόν και αποφάσισε τον ορισμό της κυρίας Παπαδοπούλου Λυδίας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ως πρόεδρο αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Την κ. Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριληλ, Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής
Ελέγχου.

2) Τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής
Ελέγχου, και

3) Τον κ. Μακρυδάκη Κωνσταντίνο του του Ανδρέα, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής.

3ο Θέμα:

Το Διοικητικό κατά την ως άνω συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2023 αποφάσισε τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και όρισε ως μέλη της τους εξής:
1) Τον κ. Αδάμη Αντώνιο του Οδυσσέα, διπλωματούχο Οικονομολόγο, Μη
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2) Την κ. Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριληλ, Μηχανολόγο Μηχανικό και πιστοποιημένη ως Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Ανεξάρτητο μη
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να είναι ίσης διάρκειας
με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής.

4ο Θέμα:

Το Διοικητικό κατά την ως άνω συνεδρίαση της 8-9-2023 αποφάσισε ότι Διαχείριση Κινδύνων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία, όπως οι λειτουργίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Διασφάλισης Ποιότητας και του Εσωτερικού Ελέγχου, συνθέτουν ένα Πλαίσιο που έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.

Κατόπιν τούτου, αποφάσισε τον ορισμό του κ. Κερχουλά Ευάγγελου, διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού, ως Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων.

Και τον ορισμό του κ. Κούτρα Αθανάσιου, διπλωματούχου Οικονομολόγου ως Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Οι παραπάνω κύριοι διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία και θα λειτουργούν ως Σύμβουλοι της Διοίκησης και ως συντονιστές της συνολικής διαδικασίας, υπό την άμεση επίβλεψη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διανέμει μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή για το 2023
Επιχειρήσεις |

Μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή από τα «Ελληνικά Χρηματιστήρια» για το 2023

Μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ» για τη χρήση του 2023, μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13 Ιουνίου 2024. Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.498.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες […]

Ιουλία Τσέτη -Πρόεδρος & CEO ΟΦΕΤ: Ονειρεύομαι έναν γρήγορο, συμμετοχικό ΣΕΒ. Να φύγει το «γκρίζο» από τον τόπο
Επιχειρήσεις |

Ιουλία Τσέτη -Πρόεδρος & CEO ΟΦΕΤ: Ονειρεύομαι έναν γρήγορο, συμμετοχικό ΣΕΒ. Να φύγει το «γκρίζο» από τον τόπο

Ο ΟΤ συνομιλεί με την κ. Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρο και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), μέλος ΔΣ του ΣΕΒ και δύο φορές αναγορευμένη Επίτιμη Διδάκτωρ Φαρμακευτικής – από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών