Με σταθερό τζίρο στα επίπεδα των 299 εκατ. ευρώ και επιστροφή στα λειτουργικά κέρδη ολοκλήρωσαν την οικονομική χρήση του 2022 τα ΕΛΤΑ σε ενοποιημένη βάση, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, τα ΕΛΤΑ, αν και τις περιόρισαν, δεν απέφυγαν τις ζημιές στην «τελική γραμμή» των αποτελεσμάτων.

ΕΛΤΑ: Με drones και ψηφιακούς ταχυδρόμους στη νέα εποχή

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ το 2022 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των € 299.102 χιλ. έναντι € 299.514 χιλ. το 2021, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,1% ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους € 475 χιλ. έναντι ζημιών € 114.950 χιλ. το 2021.

Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους € 19.716 χιλ. έναντι ζημιών € 134.746 χιλ. το 2021 ενώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους € 27.917 χιλ. έναντι ζημιών € 131.536 χιλ. το 2021.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της μητρικής. Συγκεκριμένα, ο Κύκλος Εργασιών της ανήλθε σε € 247.286 χιλ. έναντι € 244.359 χιλ. το 2021, αυξημένος κατά 1,2% ενώ το Μικτό Αποτέλεσμα της μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη € 28.419 χιλ. έναντι ζημιών € 510 χιλ. το 2021.

Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 12,2% το 2022 έναντι 2,7% την προηγούμενη χρονιά. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 11,5% το 2022 έναντι -0,2% την προηγούμενη χρονιά. Επιπλέον, για τη μητρική Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1.352 χιλ., από ζημίες € 115.026 χιλ. το 2021.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές ύψους € 16.650 χιλ. έναντι ζημιών € 132.599 χιλ. το 2021. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων στο 2022 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και στις δαπάνες για την εθελουσία έξοδο του προσωπικού εντός του 2021.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές ύψους € 24.887 χιλ. έναντι ζημιών € 129.223 χιλ. το 2021.

Η αλληλογραφία

Κύκλοι της επιχείρησης σχολιάζοντας την εικόνα των αποτελεσμάτων υπογραμμίζουν πως τα οικονομικά αποτελέσματα των ΕΛΤΑ για το 2022 καταγράφουν αντοχές στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που διαμόρφωσε μια σειρά εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων.

H αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αποτελεί συνδυαστικό αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων της επιχείρησης από τη δραστηριότητα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και από την πώληση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται τα έσοδα από την αλληλογραφία, ως αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, της εντεινόμενης ηλεκτρονικής υποκατάστασης και διακυβέρνησης.

Κομβικό ρόλο, όπως λένε, διαδραμάτισε η κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε ο Οργανισμός, το Μάρτιο του 2022, με πολυδιάστατες επιπτώσεις τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα όσο και στη λειτουργία της εταιρείας.

«Για τα ΕΛΤΑ, το 2022 ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την κυβερνοεπίθεση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα  την αύξηση δαπανών για την επαναφορά των υπηρεσιών και την ενίσχυση της προστασίας του Οργανισμού (Cybersecurity), δαπάνες οι οποίες ξεπέρασαν τα € 3,9 εκατ., διαμορφώνοντας ένα μη αναμενόμενο βάρος για τα οικονομικά του», σημειώνουν.

«Η συνεχιζόμενη πτώση της επιστολικής αλληλογραφίας, που είχε προϋπολογισθεί, επιφέρει επίσης αρνητική επίπτωση στα έσοδα», σημειώνουν.

Το σχέδιο μετασχηματισμού…

Παράλληλα, η κυβερνοεπίθεση σύμφωνα πάντα με τους ίδιους κύκλους, είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση εφαρμογής του σχεδίου μετασχηματισμού, περιορισμό των εσόδων για ένα διάστημα κατά το οποίο κρίσιμες υπηρεσίες αναγκαστικά υπολειτούργησαν – γεγονός που επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα κατά € 1,16 εκατ. αλλά και την καθυστέρηση τιμολόγησης των παροχών πελατών της ΕΛΤΑ Ενέργειας.

Αυτά τα γεγονότα διαμόρφωσαν ένα αρνητικό επιχειρησιακό περιβάλλον για το 2022, το οποίο συνεχίζει να επηρεάζει τα ΕΛΤΑ με επιπτώσεις και στα οικονομικά αποτελέσματα επόμενων ετών.

… και η έξοδος από την ενέργεια

Μετά από σχετική μελέτη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ΕΛΤΑ Ενέργεια, το 2022 διέκοψαν αυτή τη ζημιογόνα δραστηριότητα. Σχετικά εγγράφηκαν στις οικονομικές καταστάσεις επισφαλείς απαιτήσεις € 5,2 εκατ. Έναντι των οφειλών και ενδεχόμενων επισφαλειών λαμβάνονται μέτρα για αποκατάσταση.

Το εφάπαξ κόστος υλοποίησης του προγράμματος της Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού, ύψους €138 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021, είχε επίπτωση στη διαμόρφωση των ιδίων Κεφαλαίων για την εταιρεία, που ανέρχονται σε  € -102,2 εκατ.

Ο διαχειριστικός έλεγχος

Μετά την αλλαγή της διοίκησης τον Οκτώβριο του 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΑ ανέθεσε, σε εξωτερικό σύμβουλο, διαχειριστικό έλεγχο που διεξάγεται για την περίοδο 2021 – 2022 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Σωληνουργεία Κορίνθου: Θα υλοποιήσει το υποθαλάσσιο έργο Utsira High της AkerBP στη Β. Θάλασσα
Επιχειρήσεις |

Η Σωληνουργεία Κορίνθου θα «τρέξει» υποθαλάσσιο έργο στη Βόρεια Θάλασσα

Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη όπου και θα εφαρμοστεί επιπλέον εξωτερική, αντιδιαβρωτική επένδυση πολυπροπυλενίου τριών στρώσεων