Τη μεταβίβαση μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής στην Reggebourg Invest του συνόλου των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Ελλάκτωρ προχώρησε η RB Ellaktor Holding. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή η RB Ellaktor Holding μεταβίβασε στην Reggebourg Invest54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,6249% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διαψεύδουν συμφωνία για την ΗΛΕΚΤΩΡ

Αλλαγή στο δικαίωμα ψήφου

Ως αποτέλεσμα της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας ως εξής:

Α. Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. δεν κατέχει πλέον μετοχές και δικαιώματα ψήφου (0%) στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (προηγούμενη θέση 15,6249%, δηλ. 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές). Η συμμετοχή κατήλθε του ορίου 5%.

Β. Η συμμετοχή της μετόχου REGGEBORGH, την 26.02.2024, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

1. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές):

(i) Άμεση συμμετοχή: το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια ανήλθε σε 45,1682%, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, από 29,5433%, ήτοι 102.867.595 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η άμεση συμμετοχή υπερέβη το όριο του 1/3.

(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ελεγχόμενης RB ELLAKTOR HOLDING B.V.): το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια διαμορφώθηκε σε 0% (0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) από 15,6249%, ήτοι 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η έμμεση συμμετοχή κατήλθε του ορίου 5%.

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσo (i) και έμμεσo (ii)): 45,1682%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

2. Χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1.β του ν. 3556/2007, ήτοι δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) ποσοστού 7,4671% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 26.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά και την πιθανή απόκτηση του Call Option:

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση Α και Β): 52,6353%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 183.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Η Reggeborgh

Η REGGEBORGH INVEST B.V, στις 26.02.2024 απέκτησε από την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας.

Το δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) της REGGEBORGH INVEST B.V. υπόκειται σε φυσικό ή οικονομικό (με μετρητά) διακανονισμό κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των μετοχών του δικαιώματος προαίρεσης. Η Reggeborgh δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές του δικαιώματος προαίρεσης (call option) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του εν λόγω call option.

Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. ελέγχεται από την REGGEBORGH INVEST B.V. (100% θυγατρική εταιρεία).

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις