Σημαντικά ενισχυμένος κατά 25,9% εμφανίστηκε ο κύκλος εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας Κρι-Κρι, που διαμορφώθηκε κατά το 2023 στα €216,33 εκ. έναντι €171,88 εκ. το 2022.

Ομοίως, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 25,9%, ενώ στα €45,12 εκατ. διαμορφώθηκαν τα EBITDA από €8,86 εκατ. πέρυσι, σύμφωνα και με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2023.

Κρι Κρι: Γιορτάζει 70 χρόνια με ένα επενδυτικό πρόγραμμα που τα έχει όλα, γιαούρτι, παγωτό, βιοαέριο και… ψυχαγωγία

Αντίστοιχα, όσο αφορά τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €72,47 εκ. έναντι €31,46 εκ. το 2022, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €40,30 εκ. έναντι €3,83 εκ. το 2022.

Οι εξαγωγές εμφανίζουν το 2023 παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη – 34,4% –  υπερβαίνοντας τα 97,5 εκατ. ευρώ. Υψηλές επιδόσεις παρατηρούνται στις αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Σουηδία, η Αυστρία και το Βέλγιο.

Το γιαούρτι

Πολύ ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζουν οι πωλήσεις γιαουρτιού και στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν αύξηση +21,8% σε αξία ξεπερνώντας τα €76εκ. Η τρέχουσα συγκυρία με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, έχει οδηγήσει την συνολική αγορά σε περιορισμένη αύξηση του όγκου κατανάλωσης (+3,4%), ενώ η αξία παρουσιάζει διψήφια μεταβολή +10,1% , σύφμωνα με τα στοιχεία της Circana (προηγ. IRI).

Παράλληλα, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά +2.7 ποσοστιαίες μονάδες (+7,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2021), ασκώντας έντονη πίεση στα branded γιαούρτια. Η συνεχιζόμενη πίεση από την ανάπτυξη των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, οδηγεί τα επώνυμα γιαούρτια της Κρι-Κρι σε απώλεια 0,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Από τις εξελίξεις στην αγορά φαίνεται να προκύπτει όφελος για την σερραϊκή βιομηχανία γάλακτος, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας. Αναφορικά με την κερδοφορία, το μικτό περιθώριο διαμορφώνεται σε 29,9%, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της χρήσης 2021 (2021: 30,1%). Βέβαια, οι οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν στον κλάδο του γιαουρτιού οδήγησαν το περιθώριο EBIT σε υψηλό διψήφιο ποσοστό (2023: 15,5%).

Το παγωτό

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις της εταιρείας του Παναγιώτη Τσινάβου εμφάνισαν υψηλή διψήφια μεταβολή (+20,4%) σε αξία. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών Κρι-Κρι αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (12,7%) και μειώθηκε κατά -0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία (13,8%), όπως έδειξαν τα στοιχεία της Nielsevnγια το διάστημα αναφοράς.

Σε μία συγκυρία όπου το πληθωριστικό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η Κρι-Κρι αποτέλεσε τη μόνη εταιρεία που κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο της σε όγκο, ανάμεσα στα επώνυμα παγωτά.

Στήριξη σε τρεις άξονες

Εντός του 2023, με την ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους της στα φυσιολογικά τους επίπεδα του 2021, αλλά και σε έντονα πληθωριστική οικονομική συγκυρία, η εταιρεία ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες στήριξης προς τους καταναλωτές, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους. Οι σημαντικότερες αφορούσαν:

– Καταναλωτές: μειώσεις τιμών στα προϊόντα άμεσα ή έμμεσα μέσω προωθητικών ενεργειών, που ξεπέρασαν τα 5 εκατ. €.

– Κτηνοτρόφοι: έκτακτη καταβολή «πριμ συνεργασίας» συνολικού ύψους €500.000, ως ένδειξη αναγνώρισης της εμπιστοσύνης και της μεγάλης προσωπικής προσπάθειας που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την απρόσκοπτη παροχή γάλακτος προς την Κρι-Κρι -0,44%.

– Εργαζόμενοι: έκτακτη παροχή ενός επιπλέον μέσου μισθού σε όλους τους εργαζομένους της Εταιρείας, συνολικού ύψους €1.000.000.

Επενδύσεις και μέρισμα

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις της Κρι-Κρι προσέγγισαν τα €13εκ. ενώ για την επόμενη αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ €21εκ – €25εκ.

Η διοίκηση της εταιρείας διατηρεί αισιόδοξη στάση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2024, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Στη χρήση 2024, οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Βάσει της εκτίμησης της διοίκησης, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση μεταξύ 8%-11% έναντι του 2023, ξεπερνώντας τα €233εκ. Σχετικά με τα περιθώρια κερδοφορίας, αναμένεται να εμφανίσουν μικρή υποχώρηση, έναντι αυτών του 2023. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, το περιθώριο EBIT του έτους 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 15%.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, για τη χρήση 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σημαντική αύξηση του μερίσματος, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,35 ανά μετοχή (2022: €0,20 ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις