Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση)του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ για τις προσκλήσεις που θα εκδοθούν την περίοδο 2024 – 2025.

Στόχος της δράσης, η οποία εφαρμόζεται σε 30 περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ), είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

ΕΕ: Έρχονται αλλαγές στις ενισχύσεις de minimis στον αγροτικό τομέα

Πεδίο εφαρμογής είναι οι αρδευόμενες εκτάσεις με αροτραίες καλλιέργειες ή με τις επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες της Δράσης, οι οποίες βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της Δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

2. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

α) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη.

β) Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση της Προγραμματικής Περιόδου 20142022, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.

Το ύψος της ενίσχυσης

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής, που, κατά περίπτωση συνεπάγεται η ανάληψη και τήρηση των δεσμεύσεων.

Για την ειδική δέσμευση Α: Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Α αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του παρακάτω πίνακα προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του ορίου των 600€/Ha/ έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

Για την ειδική δέσμευση Β: Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Β αποτυπώνονται στον Πίνακα 4. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Για την ειδική δέσμευση Γ: Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Γ αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Να σημειωθεί ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται με επιπλέον ποσό από αυτό του παραπάνω πίνακα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 24 €/Ha, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους, για το κάθε ένα από τα δύο έτη εφαρμογής. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης ΣΔΕ. Η προσκόμιση των παραστατικών για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής.

Σε περίπτωση ύπαρξης εκτάσεων με επιλέξιμες καλλιέργειες που ανήκουν σε διαφορετικές καλλιεργητικές ομάδες, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, δεν είναι επιλέξιμες για καταβολή της κατ’ έτος ενίσχυσης της παρούσας οι εκτάσεις στις οποίες εφαρμόζονται ενισχυόμενες πρακτικές ανάλογες των δεσμεύσεων της Δράσης 10.1.04 (αγρανάπαυση, ξηρική αμειψισπορά, χλωρά λίπανση), στο πλαίσιο εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επίσης, κατά τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων πληρωμής κάθε έτους εφαρμογής, όσες εκτάσεις ενισχύονται για εργαστηριακές αναλύσεις ανάλογες της δέσμευσης Γ στο πλαίσιο δράσης εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι (δεν) απαντά για τους χάρτες στο ΟΣΔΕ με τις υποδομές εθνικής ασφάλειας και τα βοσκοτόπια
AGRO |

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι (δεν) απαντά για τους χάρτες στο ΟΣΔΕ με τις υποδομές εθνικής ασφάλειας και τα βοσκοτόπια

Ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ΟΤ αλλά αποκρύπτοντας τέσσερις αλήθειες για τη χρήση των χαρτών με τις διαβαθμισμένες περιοχές και τη διαγραφή των διαγραμμίσεων των ορίων στα βοσκοτόπια

Βασίλης Γούναρης (BASF Ελλάς) στον ΟΤ: «Καινοτόμες λύσεις για τη φυτοπροστασία, νέους σπόρους και τις πρότυπες καλλιέργειες»
AGRO |

Γούναρης (BASF Ελλάς) στον ΟΤ: «Πάνω από 30 λύσεις έως το 2029 για την ελληνική αγροτική παραγωγή»

Στο σχεδιασμό, τις επενδύσεις και τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει μπροστά της η αγορά φυτοπροστασίας αναφέρεται με συνέντευξη του στον ΟΤ ο διευθύνων σύμβουλος της BASF Ελλάς Βασίλης Γούναρης

Δημήτρης Ρουσσέας (ΣΠΕΛ) στον ΟΤ: Το 50% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων δεν θα υπήρχε χωρίς λιπάσματα
AGRO |

Ρουσσέας στον ΟΤ: Με νέα προϊόντα λίπανσης στη μάχη για την κλιματική αλλαγή

Για τις αλλαγές που φέρνουν στη βιομηχανία λιπασμάτων και τον αγροτικό κόσμο οι «πράσινες» ευρωπαϊκές πολιτικές μιλά στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων Δημήτρης Ρουσσέας