Αυξημένος κατά 6% ήταν ο κύκλος εργασιών της REDS ΑΕ στο πρώτο εννιάμηνο του 2021 καθώς διαμορφώθηκε στα 4,59 εκατ. ευρώ (έναντι 4,89 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2020). Τα κέρδη ΕΒITDA σημείωσαν αύξηση κατά 2% και διαμορφώθηκαν σε 2,789 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Ομίλου, προέρχονται από την εκμίσθωση των ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα. Το 2021 δόθηκε η δυνατότητα από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης του 60% του συνολικού μηναίου μισθώματος και στα νομικά πρόσωπα και οντότητες. Το συνολικό ποσό της απαίτησης/ αποζημίωσης, από το Ελληνικό Δημόσιο (60% του μηναίου μισθώματος) για τα νομικά πρόσωπα κατ΄επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID -19, για τον Όμιλο τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο ανήλθε σε ποσό €1,6εκ. και έχει αποδοθεί στην εταιρία έως σήμερα ποσό €0,85εκ. Τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα και στους λογαριασμούς της περιόδου 01/01-30/09/2021.

Η εταιρεία σχολίασε ως εξής τα αποτελέσματα:

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες ο Όμιλος λειτουργεί με προσοχή και επιλεκτικά ως προς τις επενδυτικές δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά. Οι προσδοκίες ιδιοκτητών και επενδυτών προεξοφλούν επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε προ – covid επίπεδα σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την ώθηση της Ελληνικής οικονομίας που αναμένεται από το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθεί η εγχώρια οικονομία. Η επίδραση της πανδημίας στους στόχους, τις λειτουργίες, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις ταμειακές ροές του Ομίλου είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητάς του. Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις μελετώντας πιθανούς παράγοντες κινδύνου και την αποφυγή επιπτώσεων αυτών.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
ΕΣΠΑ – Το νέο πλαίσιο για το ΕΣΠΑ
Επιχειρήσεις |

Οι νέοι θεσμικοί κανόνες για το ΕΣΠΑ

Tο νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) παρουσίασαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου

Θετικά οικονομικά μεγέθη για την Ελλάκτωρ το 9μηνο του 2021
Green |

Κέρδη για την Ελλάκτωρ το γ' τρίμηνο, μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων

Το EBITDA του ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου του Περιβάλλοντος, των ΑΠΕ, των Παραχωρήσεων ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής.