Οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους και Ευρωπαίες (81%) θεωρούν ότι έως το 2030 τα ψηφιακά εργαλεία και το διαδίκτυο θα είναι σημαντικά στη ζωή τους, ενώ πάνω από το 80% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι η χρήση τους θα παρέχει τουλάχιστον τόσα πλεονεκτήματα όσα και μειονεκτήματα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένα μικρό, αλλά όχι αμελητέο, ποσοστό της τάξης του 12% εκφράζει φόβους ότι τα μειονεκτήματα θα είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και του διαδικτύου έως το 2030.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021 η οποία διερεύνησε τη στάση τη στάση που κρατρούν οι Ευρωπαίοι απέναντι στα ψηφιακά εργαλεία και την ψηφιακή μετάβαση. Μεγάλη πλειονότητα θεωρεί ότι είναι χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει και να προωθήσει τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις αρχές για να εξασφαλίσει την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Διαβάστε επίσης: Ευρωβαρόμετρο – Βελτιωμένη η ποιότητα ζωής και η οικονομία στις ευρωπαϊκές περιφέρειες

Προβληματισμός σχετικά με τους κινδύνους

Πάνω από τους μισούς πολίτες της ΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα (56%) εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις κυβερνοεπιθέσεις και το κυβερνοέγκλημα, όπως η κλοπή ή κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το κακόβουλο λογισμικό ή το ηλεκτρονικό «ψάρεμα».

Επιπλέον, πάνω από τους μισούς (53%) εξ αυτών εξέφρασαν επίσης ανησυχία για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ σχεδόν οι μισοί (46%) πολίτες της ΕΕ ανησυχούν για τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών από εταιρείες ή δημόσιες διοικήσεις.

Περίπου το ένα τρίτο (34%) των πολιτών της ΕΕ ανησυχεί για τη δυσκολία αποσύνδεσης και επίτευξης μιας καλής ισορροπίας μεταξύ της ζωής εντός και εκτός διαδικτύου, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις (26%) πολίτες προβληματίζεται για τη δυσκολία εκμάθησης νέων ψηφιακών δεξιοτήτων, αναγκαίων για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Τέλος, περίπου ένας στους πέντε (23%) πολίτες της ΕΕ εξέφρασε την ανησυχία του για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερη ενημέρωση για τα διαδικτυακά δικαιώματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι η ΕΕ προστατεύει ικανοποιητικά τα δικαιώματά τους στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός πολιτών της ΕΕ (σχεδόν 40%) δεν γνωρίζει ότι δικαιώματά του όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ιδιωτική ζωή ή η μη διακριτική μεταχείριση θα πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά στο διαδίκτυο, ενώ σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ την ίδια άγνοια δηλώνουν πάνω από τρεις στους τέσσερις πολίτες. Παρόλα αυτά, μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζει περισσότερα σχετικά με αυτά τα διαδικτυακά δικαιώματα.

Στηρίζουν τη δήλωσης σχετικά με τις αρχές στη χρήση ψηφιακών μέσων

Η μεγάλη πλειονότητα (82%) των πολιτών της ΕΕ θεωρεί ότι είναι χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει και να προωθήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Οι αρχές αυτές θα πρέπει να έχουν απτές συνέπειες για τους πολίτες, για παράδειγμα, εννέα στους δέκα (90%) πολίτες τάσσονται υπέρ του να συμπεριληφθεί η αρχή ότι όλες και όλοι, μεταξύ άλλων τα άτομα με αναπηρίες ή που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, θα πρέπει να επωφελούνται από ευπρόσιτες και εύχρηστες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι πολίτες επιθυμούν να ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω οικονομικά προσιτής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας και να μπορούν να χρησιμοποιούν ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή ταυτότητα για την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών διαδικτυακών υπηρεσιών.

Επόμενα βήματα

Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της πρότασης για μια ευρωπαϊκή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Η δήλωση θα προωθεί μια ψηφιακή μετάβαση διαμορφωμένη από κοινές ευρωπαϊκές αξίες και από ένα ανθρωποκεντρικό όραμα για την τεχνολογική αλλαγή.

Μετά την πρώτη αυτή έρευνα, θα προγραμματιστεί επαναλαμβανόμενη σειρά ερευνών του Ευρωβαρόμετρου σε ετήσια βάση (από το 2023 και μετά) για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, με βάση την αντίληψη των πολιτών για το πώς εφαρμόζονται στην ΕΕ οι ψηφιακές αρχές μετά την κατοχύρωσή τους στη δήλωση.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Τεχνολογία