Tην έκθεση της διάθεσης των κεφαλαίων  που άντλησε από την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 250.000. 000 ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛ Χαλκόρ. Η διάθεση αφορά την περίοδο από 17.11.2021 μέχρι και 31.12.2021.

Όπως σημειώνεται από την εταιρεία 59,8 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίων κίνησης, 154 εκατ.ευρώ για τη μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού και 3,2 για τις δαπάνες έκδοσης. Τα αδιάθετα κεφάλαια διαμορφώνονται σε 30,2 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 250.000.000 για την περίοδο από 17.11.2021 μέχρι και 31.12.2021

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ’ αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία»), την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («Κοινό Ομολογιακό Δάνειο») και την υπ’ αριθμόν 3/935/8.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την «Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου» («Ενημερωτικό Δελτίο»), αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €250.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, αρχικώς εκτιμηθείσες σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο (σελ. 18, υπό Ενότητα Δ, Δ2) σε ποσό έως περίπου €6 εκ., ανήλθαν τελικά σε €3.233,7 χιλ. και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 16.11.2021. Σημειώνεται δε ότι οι εκδοθείσες 250.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17.11.2021.

Σύμφωνα με τα όσα διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, γνωστοποιείται ότι μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων διατέθηκε από τις 17.11.2021 μέχρι και τις 31.12.2021 ως ακολούθως:

Α/Α

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων

Αντληθέντα Κεφάλαια

(Ποσά σε  εκ.)

Διατεθέντα Κεφάλαια έως και την 31.12.2021

(Ποσά σε  εκ.)

Αδιάθετα κεφάλαια την 31.12.2021

(Ποσά σε  εκ.)

1

Νέες επενδύσεις σε ακίνητα για επέκταση δραστηριοτήτων

30,0

30,0

2

Κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης

60,0

59,8

0,2

3

Μείωση Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού

154,0

154,0

Σύνολο

244,0

213,8

30,2

Πλέον: Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες Έκδοσης

3,2

3,2

Πλέον: Διαφορά προϋπολογισθεισών πραγματοποιηθεισών Δαπανών Έκδοσης

2,8

0

2,8

Γενικό Σύνολο

250,0

217,0

33,0

1)              Ως προς τη χρήση με α/α 1 του ανωτέρω πίνακα, από το ποσό των €30 εκατ. δεν διατέθηκε κανένα ποσό μέχρις τις 31.12.2021. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο (σελ. 18, υπό Ενότητα Δ, Δ2) ποσό €30 εκ. θα διατεθεί έως τις 30.06.2022 για την καταβολή τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και φόρων) για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου. Αν δεν ολοκληρωθεί η ως άνω συναλλαγή, η Εταιρεία θα αναζητήσει ακίνητα, γειτονικά με τα βιομηχανικά ακίνητα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της στην περιοχή των Οινοφύτων που εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου και στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να βρεθούν ως άνω ακίνητα μέχρι τις 31.10.2022 ή το ποσό που διατεθεί είναι μικρότερο των €30 εκατ., η Εταιρεία θα διαθέσει μέχρι τις 31.12.2022 το τυχόν αδιάθετο ποσό για να καλυφθούν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

2)              Ως προς τη χρήση με α/α 2 του ανωτέρω πίνακα, από το ποσό των €60 εκατ., διατέθηκε ποσό €59,8 εκατ. μέχρι τις 31.12.2021 σε καταβολές προμηθευτών για την προμήθεια α’ υλών των Εταιρείας.

3)              Ως προς τη χρήση με α/α 3 του ανωτέρω πίνακα, το ποσό των €154 εκατ. διατέθηκε μέχρι τις 31.12.2021 ως ακολούθως:

i)           ποσό €43 εκατ. στην «Τράπεζα EUROBANK Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 036/13/28.8.1991, 1712/1/14.12.2010, 37/12/28.8.1991, 570-23.1.1997 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», του Ενημερωτικού Δελτίου),

ii)         ποσό €56 εκατ. στην «ALPHA Τράπεζα Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 13183/7.2.1997 και 25573101/28.7.2011 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», του Ενημερωτικού Δελτίου) και

iii)        ποσό €55 εκατ. στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 0400107000/1003/11.3.1988, 9747084420/1.6.2011 και 0400071250/8.11.1977 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, (βλ. ενότητα 3.12.1 «Δανειακές Συμβάσεις», Ενημερωτικού Δελτίου).

4)              Ως προς τις αδιάθετες δαπάνες έκδοσης με α/α 4β του ανωτέρω πίνακα, ποσού €2,8 εκατ. η διάθεσή τους, ως προς τη χρήση, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η διάθεση των κεφαλαίων κατά το ως άνω χρονικό διάστημα από 17.11.2021 μέχρι και τις 31.12.2021, ανά κατηγορία επένδυσης/χρήσης με α/α 1 έως 4 του ανωτέρω πίνακα αφορά στην ταμειακή εκταμίευση και όχι στη λογιστικοποίηση του εξόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διευκρινίζεται ότι τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Παγκρήτια Δημοσκόπηση ΕΛΜΕΠΑ για την Ανάπτυξη: Πρόβλημα η Ακρίβεια, Ελπίδα ο Τουρισμός
Academia |

Παγκρήτια Δημοσκόπηση ΕΛΜΕΠΑ για την Ανάπτυξη: Πρόβλημα η Ακρίβεια, Ελπίδα ο Τουρισμός

Οι πολίτες της Κρήτης ζητούν περαιτέρω ανάπτυξη μέσω του τουρισμού αλλά με επιπλέον ενίσχυση των υποδομών. Pυλώνας ανάπτυξης είναι και οι εξαγωγές, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη προώθηση των τοπικών προϊόντων με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα προς τις επιχειρήσεις,

Tράπεζες: Προς το τέλος της μακροχρόνιας προσπάθειας εξυγίανσης των ισολογισμών τους
Επιχειρήσεις |

Όλο και πιο κοντά στην εξυγίανση οι ελληνικές τράπεζες

Οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να είναι οι μειωμένες προβλέψεις μετά τον καθαρισμό των NPEs και η βελτίωση των εσόδων από την πιστωτική επέκταση