Ένα ακόμα βήμα σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της δέσμης «Fit for 55» έγινε από το Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ. Το σχέδιο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2021 και θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Διαβάστε επίσης -ΕΕ: Τα καινούρια αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι κλιματικά ουδέτερα από το 2035

Τα κράτη μέλη υιοθέτησαν κοινή θέση σχετικά με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), την κατανομή προσπάθειας μεταξύ των κρατών μελών σε τομείς εκτός ETS (ESR), τις εκπομπές και αφαιρέσεις από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF), τη δημιουργία κοινωνικού ταμείου για το κλίμα (SCF) και νέων προτύπων απόδοσης εκπομπών CO 2 για αυτοκίνητα και φορτηγά.

Διαβάστε επίσης: Εκπομπές CO2: Εκτίναξη κατά 6,3% στην ΕΕ από τη χρήση ενέργειας το 2021

«Η επίτευξη, υπό την ηγεσία της Γαλλικής Προεδρίας, συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το πακέτο «Fit for 55» είναι ένα κρίσιμο βήμα για την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα στους κύριους τομείς της οικονομίας», υπογράμμισε η Γαλλίδα υπουργός για την ενεργειακή μετάβαση, Agnès Pannier-Runacher.

Πρόσθεσε επίσης ότι η οικολογική και ενεργειακή μετάβαση θα απαιτήσει τη συμβολή όλων των τομέων και όλων των κρατών μελών, με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

Το Συμβούλιο είναι τώρα έτοιμο να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σύναψη της δέσμης μέτρων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) είναι μια αγορά άνθρακα που βασίζεται σε ένα σύστημα ανώτατων ορίων και εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για βιομηχανίες έντασης ενέργειας και τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Συμβούλιο συμφώνησε να διατηρήσει τη συνολική φιλοδοξία της μείωσης των εκπομπών κατά 61% έως το 2030 στους τομείς που καλύπτονται από το EU ETS.

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης σε μια εφάπαξ μείωση του συνολικού ανώτατου ορίου εκπομπών κατά 117 εκατομμύρια δικαιώματα (« re-basing ») και στην αύξηση του ετήσιου ποσοστού μείωσης του ανώτατου ορίου κατά 4,2% ετησίως (« γραμμικός συντελεστής μείωσης ”).

Το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για ενίσχυση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς (MSR), με παράταση, πέραν του 2023, του αυξημένου ετήσιου ποσοστού λήψης δικαιωμάτων (24 %).

Η ναυτιλία

Οι ευρωπαίοι υπουργοί συμφώνησαν να συμπεριληφθούν οι εκπομπές από τη θαλάσσια ναυτιλία στο πεδίο εφαρμογής του EU ETS. Η γενική προσέγγιση αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής για τη σταδιακή θέσπιση υποχρεώσεων για τις ναυτιλιακές εταιρείες να παραδίδουν δικαιώματα. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες μεταφορές θα επηρεαστούν φυσικά περισσότερο, το Συμβούλιο συμφώνησε να αναδιανείμει το 3,5 % του ανώτατου ορίου των δημοπρατούμενων δικαιωμάτων σε αυτά τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η γενική προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και προτείνει μεταβατικά μέτρα για μικρά νησιά, χειμερινή ναυσιπλοΐα και ταξίδια που σχετίζονται με υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και ενισχύει μέτρα για την καταπολέμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα στον ναυτιλιακό τομέα.

Κοινωνικό Ταμείο Κλίματος

Το Συμβούλιο συμφώνησε να ιδρύσει ένα Κοινωνικό Ταμείο Κλίματος για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των χρηστών των μεταφορών για τη στήριξη της δημιουργίας συστήματος εμπορίας εκπομπών για τους τομείς των κτιρίων και των οδικών μεταφορών.

Κάθε κράτος μέλος θα υποβάλει στην Επιτροπή ένα «σχέδιο για το κοινωνικό κλίμα» , το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων και επενδύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τιμολόγησης του άνθρακα στους ευάλωτους πολίτες. Το ταμείο θα παρέχει οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση των μέτρων και των επενδύσεων που προσδιορίζονται στα σχέδιά τους, για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την ανακαίνιση κτιρίων, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θέρμανσης και κλιματισμού στα κτίρια και την απορρόφηση μηδενικών εκπομπών και την κινητικότητα και τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που παρέχουν άμεση εισοδηματική στήριξη με προσωρινό και περιορισμένο τρόπο.

Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ταμείο θα αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και θα τροφοδοτείται από εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό έως ένα μέγιστο ποσό 59 δισεκατομμυρίων ευρώ . Αυτή η δημοσιονομική αρχιτεκτονική θα επέτρεπε στο ταμείο να επωφεληθεί από μια σειρά εγγυήσεων που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, χωρίς να ανοίξει εκ νέου το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Το ταμείο θα συσταθεί κατά την περίοδο 2027-2032 .

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green