Μπροστά σε νέες προκλήσεις βρίσκεται η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία από 1/1/2023 με την εισαγωγή, σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), του δείκτη έντασης άνθρακα (CII).

Η παγκόσμια βιομηχανία θαλασσίων μεταφορών αντιμετώπιζε πάντα πολλές μεγάλες αναταράξεις, καθώς έπρεπε να διαχειριστεί τις κυκλικές έντονες διακυμάνσεις στις τιμές ναύλωσης παράλληλα με ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το διαρκώς εντεινόμενο και απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο όσο και με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Ωστόσο, η αναστάτωση που επίκειται με την εισαγωγή του δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων CII , δεν μοιάζει με καμία άλλη και ένας από τους λόγους , όπως εξηγεί στον ot.gr, ο κ. Μιχάλης Κωνσταντινίδης, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της METIS Cyberspace Technology SA, είναι ότι η συγκεκριμένη αλλαγή, εμπλέκει ενεργά και με επακόλουθες επιπτώσεις και τους ναυλωτές σε ασύγκριτα μεγαλύτερο βαθμό από οποιεσδήποτε άλλες προηγούμενες διαταραχές στο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης – Ναυτιλία: «Πρόσω ολοταχώς» για την αγορά LNG

Τι είναι ο δείκτης έντασης άνθρακα

Ο δείκτης έντασης άνθρακα CII ενός πλοίου, μετρά τις εκπομπές άνθρακα κατά τη λειτουργία ενός πλοίου σε διάρκεια ενός έτους και ισχύει για όλα πλοία άνω των 5000 κόρων (GT). Η κατάταξη του πλοίου, αποτιμάται σε κλίμακα από Α – Ε, με τα πιο αποδοτικά επιχειρησιακά πλοία να κατατάσσονται στην κατηγορία Α και τα λιγότερα αποδοτικά στην Ε. Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές θα πρέπει να καταγράφουν τα δεδομένα των πλοίων τους στο Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης Πλοίων (SEEMP). Στην περίπτωση που ένα πλοίο βρίσκεται στην κατηγορία D ή E για περίοδο 3 ετών, θα πρέπει να υποβάλλει σχέδιο που θα περιγράφει πώς θα επιτευχθεί η άνοδος κατηγορίας (σε C ή ανώτερη).

Δεδομένου ότι ο δείκτης αποτυπώνει την περιβαλλοντική απόδοση του πλοίου εν λειτουργία ο συγκεκριμένος δείκτης δημιουργεί υποχρεώσεις και τον ναυλωτή του πλοίου. Ήδη η ναυτιλιακή οργάνωση BIMCO επεξεργάζεται μια νέα ρήτρα που επανακαθορίζει τις υποχρεώσεις όλων των μερών όσον αφορά τις συνέπειες και τις συνακόλουθες ευθύνες του CII.

Διαβάστε επίσης – Πράσινη ναυτιλία: Ναυπήγηση νέων πλοίων στην Ευρώπη

Πλοιοκτήτες και ναυλωτές

Είναι προφανές σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, ότι προβλέπονται τριβές και διαφωνίες στην επιχειρηματική σχέση και τη συνεργασία μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών, αφού πλέον βασικά στοιχεία των ναυλοσυμφώνων καθώς και απαιτήσεις για τις ταχύτητες των πλοίων δεν θα μπορούν πλέον να ακολουθούνται αναντίρρητα από τους πλοιοκτήτες, λόγω των επιπτώσεων στις εκπομπές ρύπων! Στο τραπέζι τίθεται ακόμη από τους πλοιοκτήτες και μια πρωτοφανής προϋπόθεση, ότι ο ναυλωτής θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος για την επίπτωση στο CII του πλοίου στο τέλος του ταξιδιού, δεδομένου ότι ο νέος δείκτης υπολογίζεται πάντα από την 1/1 τρέχοντος έτους και οι προηγούμενες επιβαρύνσεις ή βελτιώσεις στα προηγούμενα ταξίδια της ίδιας χρονιάς, συνοδεύουν το πλοίο. Έτσι, ένα νέο, άνευ προηγουμένου κανονιστικό πλαίσιο θα θεσπιστεί τα επόμενα χρόνια, υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Metis.

Όμως, πέρα από όλα τα παραπάνω, για τον κ. Κωνσταντινίδη, το πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί θα είναι πάντα ένα: «Πώς μπορούμε να λειτουργούμε τα πλοία μας με τον απόλυτα βέλτιστο τρόπο, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη απόδοση με τις ελάχιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ώστε κατά συνέπεια να έχουμε το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα τέτοιο πολυπαραμετρικό, εξαιρετικά περίπλοκο πρόβλημα που περιλαμβάνει πάρα πολλούς εξωτερικούς και εσωτερικούς συντελεστές, όπως, ασταθείς καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ρευμάτων, ρύπανσης της γάστρας και της προπέλας και μιας σειράς ζητημάτων σχεδιασμού πολεμικών πλοίων, απόδοσης των κύριων και βοηθητικών μηχανών, προβληματισμού για υπερβολική χρήση ηλεκτρογεννητριών ή υπερκατανάλωση και συχνά αδικαιολόγητων λανθασμένων αντιδράσεων πληρώματος σε διαφορετικές ακραίες καταστάσεις, δεν μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά με τις παλιές, παραδοσιακές, εμπειρικές πρακτικές, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες της μοναδικής απόδοσης του κάθε πλοίου».

Τεχνολογική εξέλιξη

Ο κ. Κωνσταντινίδης θεωρεί ότι η τεχνολογική εξέλιξη, η οποία φέρνει σήμερα επανάσταση στον ναυτιλιακό τομέα, είναι σε θέση να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό επισημαίνοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει « με την αξιοποίηση μυριάδων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο, σημάτων και ενδείξεων όλου του εξοπλισμού πλοήγησης, μηχανημάτων, ηλεκτρονικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού και ορισμένων κρίσιμων συσκευών μέτρησης όπως ροόμετρα, μετρητικά ροπής του άξονα, μετρητές στάθμης δεξαμενών κ.ά. στα πλοία που με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγούν σε ασφαλή και επιβεβαιωμένα συμπεράσματα».

Η ανάλυση της METIS

Η ανάλυση που αναλαμβάνει η METIS σχετικά με την απόδοση των πλοίων υπογραμμίζει συνεχώς μία από τις αλήθειες της ναυτιλίας: ποτέ δύο πλοία δεν συμπεριφέρονται με πανομοιότυπο τρόπο ακόμη και εάν από την ναυπήγηση τους είναι πανομοιότυπα αδελφά πλοία. Πρόκειται για μια ταυτολογία η οποία όμως πρέπει να επαναληφθεί στην περίπτωση του CII, όπου οι διακυμάνσεις απόδοσης στα μηχανήματα, η ρύπανση της γάστρας, το φορτίο επί του σκάφους, η ποιότητα των καυσίμων, οι ικανότητες του πληρώματος, οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια κάθε ταξιδιού και η διαφορετική απόκριση του κάθε πλοίου επηρεάζουν σημαντικότατα τον υπολογισμό που προκύπτει, αναφέρει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Η METIS πιστεύει ότι το CII αντιπροσωπεύει ένα συναρπαστικό παράδειγμα του είδους της πολύπλευρης πρόκλησης που θα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο η ναυτιλία τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε επίσης ότι μόνο τα αναλυτικά, πραγματικά data και όχι προσεγγιστικές μέθοδοι βασισμένες σε αναξιόπιστες χειρόγραφες συνοπτικές αναφορές του πληρώματος μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα που βελτιστοποιούν την απόδοση στο επίπεδο του κάθε πλοίου, προσθέτει, ο συνομιλητής μας.

Σήμερα, πολλοί πλοιοκτήτες επιλέγουν την METIS ώστε να μπορούν να παίρνουν διορθωτικά μέτρα σε πραγματικό χρόνο (και ίσως σύντομα, αυτόματα). Επιλέγουμε να ονομάσουμε αυτήν την λειτουργικότητα Nowcasting. Η επιτακτική απαίτηση, σε πραγματικό χρόνο να υπάρχει άμεσος ακριβής καθημερινός υπολογισμός του CII με εφικτές και εφαρμόσιμες οδηγίες προς τον Πλοίαρχο για βελτιστοποιημένη λειτουργία, οδηγεί στον τελικό υλοποιήσιμο στόχο: Το Nowcasting, η άμεση πρόβλεψη του παρόντος του πλοίου, οδηγεί στη Νέα Εποχή της Ναυτιλίας, ανοίγοντας το δρόμο για τα αυτόνομα πλοία, καταλήγει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ναυτιλία