Αλλαγές ως προς την κατανομή των ποσών για τα σχέδια βελτίωσης ανά περιφέρεια και δικαιούχο προβλέπει τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την 7η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

Διαβάστε επίσης: Σχέδια βελτίωσης: Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής – Ποιους αφορά

Να σημειωθεί ότι μέσω της Δράσης 4.1.2. ενισχύσονται επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης  μέσω φωτοβολταικών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

Από το παραπάνω ποσό των 37 εκατ. ευρώ, τα 27,75 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα, δηλαδή 9,25 εκατ. ευρώ προς συλλογικά σχήματα.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια και κατηγορία δικαιούχου. Σε αυτόν παρατηρούνται μεταφορά  πιστώσεων μεταξύ των κατηγοριών δικαιούχων όπως αύξηση του ποσού για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και στη Θεσσαλία, μείωση του ποσού στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ τα ποσά για τις υπόλοιπες περιφέρειες παρουσιάζονται σταθερά, εκτός της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην οποία δεν περιλαμβάνεται κανένα ποσό. Να σημειωθεί, ότι στην αρχική πρόσκληση για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων η κατανομή περιλάμβανε το ποσό των 738.953 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και το ποσό των 246.318 ευρώ για τα συλλογικά σχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι στόχοι της δράσης είναι η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα, η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία, η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος, και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO