Έμφαση στη δημόσια συγκοινωνία, φέρνοντας πιο κοντά την προοπτική μιας νέας γραμμής 5 του ΜΕΤΡΟ,  αλλά και βαρύτητα στη μικροκινητικότητα, στο περπάτημα και στη δημιουργία ελεγχόμενης στάθμευσης, δίνει η κυκλοφοριακή μελέτη για την περιοχή, κοντά στους πρόποδες του Υμηττού, όπου θα δημιουργηθεί το  κυβερνητικό πάρκο «Αντρέας Λεντάκης».

Η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που θα προκαλέσει το  μεγαλύτερο project μετεγκατάστασης που έχει  υλοποιηθεί ποτέ στην Αθήνα, αποτελεί το σημαντικότερο «στοίχημα» για τους μελετητές των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή (με τεχνικό σύμβουλο τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο κ. Σπ. Τσαγκαράτο).  Κι αυτό διότι, στον χώρο της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ θα «φιλοξενηθούν» οι υπηρεσίες  εννέα υπουργείων, οι οποίες σήμερα στεγάζονται σε 127 κτίρια.

ΠΥΡΚΑΛ: Προχωρά το σχέδιο μεταμόρφωσης σε κυβερνητικό πάρκο

Βάσει των συμπερασμάτων της μελέτης, επιδιώκεται  ο έλεγχος και η αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων, με τη διαχείριση των θέσεων παρόδιας στάθμευσης στην περίμετρο του ακινήτου με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο θα εξασφαλίζει κατά απόλυτη προτεραιότητα τη στάθμευση των περιοίκων.

Η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων από τους απασχολούμενους στις νέες εγκαταστάσεις προτείνεται να αποθαρρυνθεί και να ελεγχθεί με τον περιορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης στην περίμετρο του ακινήτου. Η πίεση που θα δεχτεί η περιοχή ως προς τη ζήτηση θέσεων στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων, κυρίως μακράς διάρκειας από τους εργαζόμενους και δευτερευόντως μικρής διάρκειας από τους συναλλασσόμενους με τις δημόσιες υπηρεσίες, επιβάλλεται, σύμφωνα με τους μελετητές,  να αντιμετωπιστεί με θεσμοθέτηση ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης, σε κάθε περίπτωση σε απόσταση περίπου 150 μέτρων  από την περίμετρο της περιοχής επέμβασης, δηλαδή μεταξύ 350 και 450 μέτρων από το κέντρο της και μεγαλύτερη αν προκύψει η ανάγκη από σχετική μελέτη εφαρμογής που θα πρέπει να εκπονηθεί.   Η ελεγχόμενη στάθμευση θα εξυπηρετήσει επιπρόσθετα τη λειτουργία των παρακείμενων κέντρων  Δάφνης και Υμηττού.

Πάρκινγκ: Ελεύθερη πρόσβαση τις αργίες

Στην περιοχή επέμβασης, οι προβλεπόμενοι υπόγειοι χώροι στάθμευσης θα είναι δύο, σε δύο επίπεδα ο καθένας. Ο πρώτος στο βορειοανατολικό άκρο της περιοχής επέμβασης, 800 θέσεων με πρόσβαση από την οδό Α. Λεντάκη στο ύψος της οδού Ατταλείας και ο δεύτερος στο νοτιοανατολικό άκρο, 1.200 θέσεων, με προσβάσεις στην οδό Σμύρνης μεταξύ Κοτυώρων και Κωνσταντινουπόλεως και στην οδού Ελευθερωτών στο ύψος της Μαδύτου.

Για την καλύτερη αξιοποίηση των χώρων στάθμευσης   προτείνεται η χρήση των υπόγειων θέσεων στάθμευσης του Κυβερνητικού Πάρκου ως κοινόχρηστων κατά τις ημέρες και ώρες που δεν λειτουργεί η Διοίκηση (δηλαδή τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες).

Καθώς η πρόσβαση αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων δικύκλων δεν θα επιτρέπεται στο εσωτερικό της περιοχής επέμβασης, στο μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου οι προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να αποδοθούν σε χρήση για στάθμευση και στάση ειδικών κατηγοριών π.χ. ταξί, λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού, φορτοεκφόρτωσης προϊόντων τροφοδοσίας, επιβίβασης- αποβίβασης επιβατών, μοτοσυκλετών, στάσεις λεωφορείων και στάθμευση   ΑμΕΑ. Στο εσωτερικό της περιοχής επέμβασης, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την εξασφάλιση επαρκών θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων και σε σημεία που εξυπηρετούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Υπογειοποιήσεις δρόμων και δημόσιες συγκοινωνίες

Σύμφωνα με τους μελετητές, είναι εφικτές μια σειρά από βελτιώσεις και τροποποιήσεις στις μεταφορικές υποδομές, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν την πρόσβαση στις νέες χρήσεις.  Οι προτάσεις σχετικά με την οδική υποδομή κλίνουν προς τον περιορισμό της όχλησης από τους μεγάλους οδικούς άξονες, βραχυπρόθεσμα με την κυκλοφοριακή υποβάθμιση τμήματος της οδού Ηλιουπόλεως σε επαφή με το ακίνητο και τον σχεδιαζόμενο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, καθώς και προς την περαιτέρω διερεύνηση της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής κατά μήκος του άξονα λ. Βουλιαγμένης- Εθν. Αντιστάσεως/ Ηλιουπόλεως και αξιολόγηση της πρότασης για υπογειοποίηση των λεωφόρων Βουλιαγμένης- Εθν. Αντιστάσεως/Ηλιουπόλεως.

Επιβάλλεται η δραστική βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης πεζών με κατασκευές πεζοδρομίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων και διαβάσεων βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών και απαιτήσεων κατά μήκος όλων των συνδέσεων με τα συγκοινωνιακά δίκτυα και τα σημεία αναφοράς της περιμέτρου του ακινήτου. Προτείνεται η υλοποίηση της ενίσχυσης των μετακινήσεων με ήπια μέσα με την κατασκευή των κρίσιμων τμημάτων του ήδη εγκεκριμένου μητροπολιτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων, το οποίο εφάπτεται με το ακίνητο συνδέοντάς το με όλες τις κατευθύνσεις.

Πιο κοντά νέα γραμμή 5 φέρνει η ΠΥΡΚΑΛ

Οι προτάσεις ενίσχυσης της δημόσιας συγκοινωνίας επικεντρώνονται στην προσαρμογή των λειτουργικών χαρακτηριστικών της γραμμής 2 του μετρό ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στη ζήτηση που θα προκύψει, ταυτόχρονα  με την άμεση σύνδεση της περιοχής επέμβασης με τη στάση μετρό Δάφνη μέσω υπόγειας σήραγγας που θα οδηγεί τους επιβάτες στο Κυβερνητικό Πάρκο.

Επιπρόσθετα, προτείνεται να ενισχυθούν και να αναδιαταχθούν οι λεωφορειακές γραμμές που συνδέουν άμεσα την περιοχή επέμβασης με τις περιοχές που το περιβάλλουν σε αποδεκτές χρονοαποστάσεις για χρήση λεωφορείων, παράλληλα με τοπική προέκταση των διαδρομών για άμεση σύνδεση με το ακίνητο. Μεσο-μακροπρόθεσμα, συνεκτιμάται η εκτροπή του κλάδου της γραμμής 4 του μετρό προς το ακίνητο, στα πλαίσια εξέτασης της προοπτικής νέας γραμμής 5 του μετρό σε άμεση σύνδεση με αυτό.

Οι νέες λειτουργικές ενότητες θα συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τις παρακείμενες περιοχές με ένα ευρύ δίκτυο κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων που θα διατρέχει το σύνολο των ελεύθερων και κοινοχρήστων χώρων που δημιουργούνται. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η απρόσκοπτη προσπελασιμότητα και προσβασιμότητα στο χώρο για κατοίκους, απασχολούμενους και επισκέπτες.

Από τις   προτεινόμενες ενέργειες της μελέτης, άλλες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης και των φορέων της (βασικό οδικό δίκτυο, μετρό, υπόγεια σύνδεση σταθμού, λεωφορειακές γραμμές, ποδηλατικό δίκτυο) και άλλες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αναπλάσεις). Οι τελευταίες μάλιστα είναι πρόσφορες για ένταξη σε μια σειρά χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να δρομολογηθούν συντονισμένα σε συνδυασμό με τις νέες χρήσεις της περιοχής επέμβασης.

Το προφίλ των μετακινήσεων

Η μετεγκατάσταση των υπουργείων και των υπολοίπων υπηρεσιών στο σχεδιαζόμενο Κυβερνητικό Πάρκο στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ θα δημιουργήσει μία ζήτηση για μετακινήσεις των 14.000 απασχολούμενων σε αυτά, με το 33% από αυτές να πραγματοποιούνται κατά την ώρα πρωινής αιχμής (8:00-9:00).

Οι μετακινήσεις αυτές _ σύμφωνα με τις προθέσεις των απασχολουμένων, όπως καταγράφηκαν στη σχετική έρευνα, και βάσει της περαιτέρω επεξεργασίας της   μελέτης _ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιούνται σε ποσοστό    28% με 40% με ιδιωτικά αυτοκίνητα και 50% με 56%    με δημόσια συγκοινωνία, με τις διαφοροποιήσεις στα ποσοστά να σχετίζονται με την απόσταση από το σχεδιαζόμενο Κυβερνητικό Πάρκο. Το συνολικό ποσοστό πρόθεσης χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου μεταβάλλεται από 34% (κατά μέσο όρο) σε 16% για την περίπτωση εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

Από τις παραπάνω μετακινήσεις, σύμφωνα με την κατ’ αρχήν εκτίμηση για τα βασικά σενάρια (διαφοροποιούνται από την εφαρμογή ή μη ελεγχόμενης στάθμευσης και την προσαρμογή ορισμένων λεωφορειακών γραμμών στην αναμενόμενη ζήτηση), αναμένεται η επιβάρυνση στην ώρα αιχμής του οδικού δικτύου πρόσβασης στην ευρύτερη περίμετρο με επί πλέον φόρτους από 650 έως 1.550 ιδιωτικά αυτοκίνητα και του δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας κατά 3.400 έως 2.450 επιβάτες (η γραμμή 2 του μετρό κατά 2.600 έως 1.900) επιβάτες.

Αντίστοιχα με τα ίδια σενάρια, χωρίς ελεγχόμενη στάθμευση,  η περίμετρος του Κυβερνητικού Πάρκου αναμένεται να κορεστεί με τη στάθμευση των αυτοκινήτων των απασχολουμένων, με πλήρη κατάληψη νόμιμων και αντικανονικών θέσεων, ενώ με την ελεγχόμενη στάθμευση οι υπόγειοι χώροι που θα κατασκευαστούν φαίνεται ότι είναι επαρκείς για την πλήρη κάλυψη των αυτοκινήτων.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Κατασκευές