Τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατέθεσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ), Αθανάσιος Κουλορίδας και Γεώργιος Λιακόπουλος.

Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών: Η νέα Διοικούσα Επιτροπή

Οι προτάσεις επικεντρώνονται στη θέσπιση κινήτρων εισαγωγής και παραμονής των εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην ενίσχυση του ρόλου της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ), στο διαφορετικό μείγμα εποπτείας και στην επανατοποθέτηση του χρηματιστηριακού προϊόντος.

Συγκεκριμένα προτείνουν τα εξής:

1. κίνητρα εισαγωγής και παραμονής στο ΧΑ

-Θέσπιση συντελεστή υπερέκπτωσης 150% ή 200% δαπανών που συνδέονται με τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εισαγωγή και παραμονή μιας εταιρίας στο ΧΑ. Με τον τρόπο αυτό τα έξοδα αυτά υπεραποδίδουν.

-Θέσπιση κινήτρων για αλλοδαπές εταιρίες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με σκοπό την εισαγωγή τους στο ΧΑ ανά εργαζόμενο που απασχολούν στην Ελλάδα.

-Αξιολόγηση του συνολικού κόστους συμμόρφωσης για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρίες σε σχέση με το μέγεθός τους.

-Ενίσχυση της ουσιαστικής συμμόρφωσης σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης με υιοθέτηση μοντέλου συμμόρφωσης -άλλως επεξήγηση (comply or explain). Οριζόντιες ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου, δεν επιτρέπουν την εκκόλαψη ανταγωνιστικών και σύγχρονων μοντέλων διοίκησης και εισάγουν αδικαιολόγητο κόστος για τις εισηγμένες εταιρίες στην υιοθέτηση και παρακολούθηση μηχανισμών τυπικές συμμόρφωσης με το νόμο.

2. Οριζόντιες παρεμβάσεις μείωσης του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρομεσαίες εισηγμένες εταιρίες κατά τα πρότυπα της Jobs Act στις ΗΠΑ μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της Ε.ΝΑ. ως Growth Market και υποστήριξη αντίστοιχων παρεμβάσεων σε ενωσιακό επίπεδο

-Καθιέρωση μετοχών πολλαπλών δικαιωμάτων ψήφου ώστε να αποσυνδέεται η εισαγωγή και η ρευστότητα από την απώλεια ιδιοκτησίας.

-Μετατροπή της ΕΝΑ σε Growth market

-Δυνατότητα αντί της διαγραφής, μεταφοράς εταιριών στην ΕΝΑ. Αντίστοιχα οικειοθελής μεταφορά στην ΕΝΑ χωρίς υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης με σκοπό τη μείωση του διοικητικού βάρους των μικρομεσαίων εισηγμένων. -επαναξιολόγηση των ρυθμίσεων της ΕΝΑ.

-Απλούστευση υποχρεώσεων εταιρικής διακυβέρνησης για εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (πχ. κατάργηση υποχρεωτικής συγκρότησης επιτροπών σε μικρές εταιρίες με ολιγάριθμα ΔΣ, μείωση των απαιτήσεων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κτλ)

3. Διαφορετικό μείγμα εποπτείας

-Υποχρέωση της Επιτροπής καθορισμού ενός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση, κατά τα πρότυπα που επέβαλε ο νόμος 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση

-Συσχέτιση της κυρωτικής αρμοδιότητας της Επιτροπής με την υπαιτιότητα (δόλο η αμέλεια) του παραβάτη. Οι περισσότερες κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και λόγω του ύψους τους αλλά και των συνεπειών τους και της απαξίας που αποδίδεται στις πράξεις (πχ. Πρόστιμο άνω των 10.000 ευρώ συνεπάγεται την ανάκληση του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας του διοικούμενου και άρα αποκλεισμό από την επαγγελματική του δραστηριότητα) θεωρούνται και με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να επιβάλλονται χωρίς να ελέγχεται αν υπάρχει δόλος ή αμέλεια. Αντικειμενική ευθύνη κατά την επιβολή κυρώσεων είναι αναχρονιστική και άδικη.

-Υποχρέωση της Επιτροπής να συντάσσει διευκρινιστικές εγκυκλίους για κάθε θεματική του κανονιστικού πλαισίου, καθώς και να απαντά δημόσια σε υποβληθείσες ερωτήσεις στα πρότυπα του Q&A της ESMA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο και η θεσμοθετημένη Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην οποία εκπροσωπούνται οι φορείς τη αγοράς.

-Ειδική πρόβλεψη για την αντιμετώπιση του λεγόμενου καταχρηστικού μετοχικού ακτιβισμού. Για το θέμα υπάρχει εκτενής συζήτηση στη Γερμανία και σε νομικό επίπεδο καθώς, μέτοχοι εισηγμένων εταιριών δύνανται να αξιοποιούν εργαλεία προστασίας των επενδυτών για λόγους μη συνδεόμενους με τον σκοπό που οι ρυθμίσεις αυτές επιτελούν.

4. Επανατοποθέτηση του χρηματιστηριακού προϊόντος

-Διαμόρφωση market segment για ESG

-Μετατροπή της ΕΝΑ σε growth market

-Διαμόρφωση της ΕΝΑ STEP ως innovation market για startups. Στην Ελλάδα, λόγω μεγέθους ο θεσμός του crowdfunding μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω της λειτουργίας της ENA STEP ως crowdfunding platform και πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης. Ο συνδυασμός αυτός είναι παγκόσμια καινοτόμος καθώς επιτρέπει τη λειτουργία δευτερογενούς αγοράς ενώ δίδει στο θεσμό crowdfunding τα εχέγγυά ενός διαχειριστή αγοράς.

-Δημιουργία κοινού fund μελών της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών ειδικού διαπραγματευτή για την παροχή ρευστότητας σε επίπεδο ΕΝΑ.

-Κίνητρα για την εισαγωγή αλλοδαπών εταιρειών

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Xρηματιστήριο Αθηνών