Εφαρμογές του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που θα λειτουργήσουν την 1.7,2024, μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, όπως ανακοίνωσε το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

1. Πλήρης εφαρμογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, και Ψηφιακής κάρτας για τους κλάδους Βιομηχανία και Λιανικό Εμπόριο, από 1.7.2024

1.1. Εισαγωγή – Ιστορικό

Με την ΥΑ 113169/27.12.2023, είχε αρχικά οριστεί η πλήρης εφαρμογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, από 1.3.2024 και η Ψηφιακή κάρτα για τους κλάδους βιομηχανίας – Βιοτεχνίας από 1.4.2024 και Λιανικού Εμπορίου από 2.5.2024, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, με ανακοίνωση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΝΗ, καταργείται στην πράξη η ΥΑ και η πλήρης λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, μετατίθεται για 1.7.2024 με επισήμανση δυνατότητας πιλοτικής εφαρμογής από 1.5.2024.

Τέλος Μαρτίου 2024 και πριν την πλήρη ένταξη του κλάδου της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας, με την Αριθμ. 24595/28-3-2024 (ΦΕΚ Β’ 1966/29-03-2024), απόφαση της Υπουργού μετατέθηκαν για 1η Ιουλίου 2024 τόσο η πλήρης ένταξη στο Σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας για τους κλάδους Βιομηχανίας και λιανικού εμπορίου, με την δικαιολογία ότι τότε θα είναι έτοιμη η διαδικασία επιλογής και εφαρμογή της απολογιστικά δήλωσης μεταβολής ωραρίων και υπερωριακής απασχόλησης (που εντάσσεται στην πλήρη λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ), όσο και η πλήρης λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς πιλοτική εφαρμογή.

Λίγο πριν τον ανασχηματισμό, είχαν διαρρεύσει πληροφορίες, ότι η πλήρης λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, μάλλον μεταφέρεται μετά «τα μπάνια του λαού» και ότι μάλλον θα έχουμε:

· πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στις εν λόγω κλάδους [ΣΣ οι οποίοι θα έχουν τελικά 6μηνη προθεσμία προετοιμασίας και εκπαίδευσης (1.1.2024 – 30.6.2024) και να δούμε τι προθεσμίες θα ζητήσει από άλλους κλάδους πχ Εστίαση και Τουρισμό] και

· από τις διαδικασίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

2. Εφαρμογές του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που είναι διαθέσιμες την 1.7.2024 (Ανακοίνωση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)

Στο “Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ” αναρτήθηκε ανακοίνωση με το εξής περιεχόμενο:

Σας γνωστοποιούμε ότι, έχουν διατεθεί

· στο Παραγωγικό Περιβάλλον (https://eservices.yeka.gr/) καθώς και

· στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον (https://trialeservices.yeka.gr)του ΠΣ Εργάνη,

· οι παρακάτω (4) λειτουργίες – διαδικασίες δηλώσεων μαζί με τις σχετικές οδηγίες.

Ειδικότερα έχουν διατεθεί:

i. Δηλώσεις Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα

ii. Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας και της

iii. Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ωράριο (ανά Ημέρα) αλλά απολογιστικά,

iv. Υπερωρίες αλλά απολογιστικά, Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (Απολογιστικό).

Για την Δήλωση Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα, και την Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας, υπάρχει δυνατότητα υποβολής με xml (SixthDay_v1.xsd, ExProan.xsd) και

§ μέσω API οι κωδικοί των υπηρεσιών διατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα – Απολογιστικό και για Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Απολογιστικά υπάρχει δυνατότητα υποβολής και με xml με τα γνωστά xsd των ΨΟΧΕ Τροποποιούμενου ανά ημέρα(WTO_v1.xsd) και υπερωριών αντίστοιχα όπως υπήρχαν (EOvertime_v2.xsd) και

§ μέσω API οι κωδικοί των υπηρεσιών διατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

2.1. Εφαρμογές του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που είναι διαθέσιμες την 1.7.2024 – Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας

Σήμερα κάθε υποβολή, για μεταβολές ωραρίων ή/και υπερωριακή απασχόληση γίνεται με προδήλωση.

Με την νέα εφαρμογή πέρα από αυτή την επιλογή η οποία θα παραμείνει, ο εργοδότης θα έχει την δυνατότητα

· Με την «Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» έως και την τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα, αν για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μηνός, θα καταχωρίζουν τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών:

§ α. εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης τους ή

§ β. απολογιστικά, μετά την πραγματοποίησή τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 5053/2023

· Με την «Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους, όπως ήδη γίνεται με τους οδηγούς Φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και ΚΤΕΛ (για τους η μεταβολή του ωραρίου και τυχόν υπερωρίες γίνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της εβδομάδας, που έγινε η μεταβολή ή η υπερωριακή απασχόληση).

· Η Απολογιστική Δήλωση δεν ακυρώνει σε κανένα σημείο την προγραμματισμένη προδήλωση των προγραμμάτων εργασίας.

Εκτιμάται ότι, η νέα μέθοδος:

· Θα διευκολύνει τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, που με αυτό τον τρόπο δε θα κινδυνεύουν να δεχτούν κυρώσεις για περιπτώσεις που το αρχικό δηλωμένο ωράριο των εργαζομένων δεν ταιριάζει με τις σημάνσεις της κάρτας.

· Δε θα υποχρεούνται παράλληλα να προδηλώνουν κάθε υπερωρία που πολλές φορές ούτως ή άλλως την γνωρίζουν, ούτε μπορεί να προκαθοριστεί ο χρόνος της.

· Δε θα υποχρεούνται, επίσης, να προδηλώνουν τυχόν ανάγκες έκτακτης πρόσθετης απασχόλησης.

2.2. Τρόπος εφαρμογής – Παραδείγματα

Συνεπώς κάθε εργοδότης να δηλώσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με διαδικασία που ελπίζουμε να ανακοινωθεί σύντομα, πριν την λήξη του μήνα, ότι επιλέγει την απολογιστικά την υποβολή απολογιστικά τις μεταβολές των ωραρίων και τυχόν υπερωριακή απασχόληση και η οποία εφαρμόζεται ως εξής:

Αν είναι διαθέσιμη η εφαρμογή την επόμενη τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2024 π.χ. μήνα υποβολής τον Ιούλιο, κάθε εργοδότης θα υποχρεούται σε υποβολή Απολογιστικής Δήλωσης έως το τέλος Αυγούστου.

Παράδειγμα

Εργοδότης επιθυμεί να εφαρμόσει το απολογιστικό σύστημα καταχώρισης αλλαγών ωραρίου για τους μήνες Ιούλιο έως και Οκτώβριο 2024, θα πρέπει:

i. Έως 30 Ιουνίου 2024, πρέπει να έχει ενταχθεί στο σύστημα της Ψηφιακής κάρτας -απαραίτητη προϋπόθεση- να δηλώσει στο ΠΣ

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, με την «Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» την βούληση για απολογιστική καταχώρηση των μεταβολών ωραρίων και υπερωριακής απασχόλησης.

ii. Να καταχωρήσει έως 31 Αυγούστου, 30 Σεπτεμβρίου, 31 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου, αντίστοιχα τις αλλαγές ωραρίου και υπερωριών, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα, στην «Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, προσαρμόζοντας τα ωράρια και τυχόν υπερωριακή απασχόληση με τα «τα κτυπήματα» της κάρτας ώστε να συμφωνεί απολύτως το ωράριο και η υπερωριακή απασχόληση με την εικόνα της ψηφιακής κάρτας.

Έστω για μια συγκεκριμένη εβδομάδα του Ιουλίου (Δ.8.7.2024 έως και Παρ. 12.7.2024) ο εργαζόμενος είχε δηλωθεί ότι θα εργαστεί με ωράριο 08:00 έως 16:00, με την απογραφική διαδικασία έχει δηλωθεί 5νθήμερο σύστημα απασχόλησης και διάλειμμα 30 λεπτά εκτός ωραρίου, συμβατικές ώρες απασχόλησης 40 ώρες και ευέλικτη προσέλευση 60 λεπτά.

Από τις σημάνσεις της κάρτας (ημερολόγιο) προκύπτει απασχόληση την συγκεκριμένη εβδομάδα ως εξής:

2.3. Επισημάνσεις:

Δηλαδή, τα απολογιστικά αυτά στοιχεία, θα διασταυρώνονται με τις αντίστοιχες σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Οι διασταυρώσεις και προσαρμογές αυτές θα τελούν υπό τον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής ΣΕΠΕ.

Εφόσον υπάρχει τροποποίηση ωραρίου εργασίας ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση από εργαζόμενους και αυτή δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιβάλλεται στον εργοδότη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση.

2.4. Εφαρμογές του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, είναι διαθέσιμες την 1.7.2024 – Δήλωση Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα

Δήλωση Απασχόλησης την 6η μέρα:

· αφορά τις περιπτώσεις ΜΟΝΟ επιχειρήσεων που λειτουργούν 24/7 (συνεχούς λειτουργίας άρθρο 25 του Ν. 5053/2023) ή

· 24/6-24/5 (μη συνεχούς λειτουργίας με 24ωρη λειτουργία άρθρο 26 του Ν. 5053/2023).

i. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (24 ΩΡΕΣ/7 ΗΜΕΡΕΣ) ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται με πενθήμερο καθεστώς απασχόλησης, σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, μπορούν να απασχολούνται κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας,

εφόσον η απασχόληση αυτή δηλώνεται από τον εργοδότη, στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

· Οι εργαζόμενοι πάντως, κατά την έκτη (6η ) ημέρα, δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν περισσότερες από οκτώ (8) ώρες.

· Για την εργασία τους δε αυτή, θα λαμβάνουν το ημερομίσθιο της έκτης (6ης) ημέρας, προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

ii. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (24 ΏΡΕΣ / 5 ή 6 ΗΜΕΡΕΣ) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Παρόμοια ρύθμιση προβλέπεται και για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Έτσι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας

· έως οκτώ (8) ώρες (απαγορεύεται υπερεργασία & υπερωρία).

· Για την εργασία τους αυτή, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν το ημερομίσθιο της έκτης (6ης) ημέρας, προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

Η δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα γίνεται με την εφαρμογή: «Ψηφιακή δήλωση στοιχείων εργοδότη για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας»

Οι εργαζόμενοι αυτοί θα αμείβονται επιπλέον για την έκτη μέρα με το 40% του ημερομισθίου και το 115% (ΣΣ το μέγιστον) (40% επί συμφωνημένου + 75% επί νομίμου) αν είναι αργία και αμείβονται με τις νόμιμες αποδοχές (στην συνέχεια παράδειγμα Β εργαζόμενος), ενώ θα δικαιούνται ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.

Παράδειγμα εφαρμογής:

Δεδομένα

Έστω βιομηχανία η οποία λειτουργεί σε βάρδιες και 7 ημέρες την εβδομάδα και το προσωπικό εργάζεται 5 ημέρες σε κυλιόμενες βάρδιες, 2 εργαζόμενοι αυτής θα εργαστούν για μια εβδομάδα την 6η ημέρα και 8ώρες (απαγορεύονται περισσότερες ώρες), συγκεκριμένα:

· Ο Α εργάζεται το Σάββατο και

· ο Β την Κυριακή και

· οι δύο έχουν νόμιμο μισθό 830€ και καταβαλλόμενο 1.000€.

Έχουμε τα εξής:

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει
Experts |

Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει

Αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης