«Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις»! Φέτος, ειδήσεις τουλάχιστον στην αγορά υπάρχουν. Και έτσι θα … «τρέξει» και ο ζεστός μήνας Αύγουστος. Παρά τον ιό Covid-19 που επιμένει να δείχνει τα δόντια του με τις μεταλλάξεις του, ο καταλύτης που ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλάζει την μεγάλη εικόνα της οικονομίας.

Η εικόνα αυτή είναι πλέον ορατή η επίδραση της στο Χρηματιστήριο με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τις εκδόσεις ομολόγων και τις νέες εισαγωγές που αρχίζουν σιγά σιγά να ξεμυτίζουν στο προσκήνιο…

Πιο συγκεκριμένα, η Prodea Investments συγκέντρωσε με το Πράσινο Ομόλογο της 300 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν πέραν όλων των άλλων σε αειφόρες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ. Η εταιρεία από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη φιλοδοξεί να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια 120,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Υδρογόνο

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος εξελίσσεται πέραν από πόλος προσέλκυσης νέων επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων (κυρίως από διεθνείς πηγές) και σε ένα ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι στο campus της Αγίας Παρασκευής άρχισε να λειτουργεί ένας Σταθμός Ανεφοδιασμού Οχημάτων με Υδρογόνο. Η εγκατάσταση αυτή έγινε στο πλαίσιο του έργου H2TRANS.

Στο site της εταιρείας MES Energy βρήκα μια ανάρτηση σχετική με το θέμα: «Η MES Energy υπέγραψε, στις 28 Ιουλίου 2020, την σύμβαση με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (…) με σκοπό την ανάπτυξη του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνο στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την μετέπειτα επίδειξη πρότυπων υδρογονοκίνητων οχημάτων.

Το τελικό προϊόν, δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης, ανεφοδιασμού και κατανάλωσης υδρογόνου, θα αποτελείται από πέντε επιμέρους βασικά υποσυστήματα: φωτοβολταϊκό σύστημα για την παροχή ενέργειας, σύστημα παραγωγής υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης τύπου PEM, σύστημα αποθήκευσης υδρογόνου, σύστημα ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνου και, τέλος, πρότυπα υδρογονοκίνητα οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα έργα μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της Κοινής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU – www.fch.europa.eu), που στοχεύει στην διευκόλυνση και επιτάχυνση της εισόδου στην αγορά αυτών των τεχνολογιών, με απώτερο σκοπό την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, καθώς οι τεχνολογίες ανανεώσιμου υδρογόνου προσφέρουν τη δυνατότητα για στροφή προς τις καθαρές μεταφορές και την ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε CO2».
—————————————-

Οι θυγατρικές της θυγατρικής

Τα καθαρά κεφάλαια αν όλα πάνε καλά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ (μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού περίπου 1,6 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 118,9 εκατ. ευρώ) θα διατεθούν και κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

1.Ποσό περίπου 98,6 εκατ. ευρώ θα αφορά τη συμμετοχή της εισηγμένης εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.

2.Ποσό περίπου 20,3 εκατ. ευρώ θα αφορά χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.

Από τα 98,6 εκατ. ευρώ που θα «πάνε» στην αύξηση της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ σχεδόν το μισό (50 εκατ. ευρώ) δεσμεύονται για την αποπληρωμή ισόποσου ομολογιακού δανείου (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού. Στη πράξη, τα νέα κεφάλαια θα «πάνε» για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ίδιας της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στην Αυστραλία, στη Βραζιλία & στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
—————————-

Ο Ανάδοχος

Τον Μάρτιο του 2023, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για το νέο κυβερνητικό πάρκο στις εγκαταστάσεις της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ θα αναδειχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας ο ανάδοχος του ΣΔΙΤ – ένα από τα μεγαλύτερα σε αξία ΣΔΙΤ των επομένων χρόνων.

Στο νέο κυβερνητικό πάρκο θα φιλοξενηθούν μεταξύ άλλων 9 υπουργεία. Πρόκειται για τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τουρισμού. Συνολικά, 9 υπουργεία θα μετεγκατασταθούν από το Κέντρο της Αθήνας όπου και βρίσκονται. Μαζί τους, θα βρούν φιλόξενη στέγη στη νέα κυβερνητικό πολιτεία η ΑΑΔΕ αλλά και το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) μαζί με τις θυγατρικές του, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ.

—————————

Tα Βιοκλιματικά

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση που μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται για τις πράσινες επενδύσεις και τα βιοκλιματικά κτίρια στο ενημερωτικό δελτίο της Prodea Investments για την επιτυχημένη έκδοση του πράσινου ομολόγου της. Πιο συγκεκριμένα, διαβάζω: «Σχετικά με τους γραφειακούς χώρους, ο Όμιλος στοχεύει, στην απόκτηση ή ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων που υιοθετούν τις αρχές της αειφορίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων και τα οποία αναμένεται να πιστοποιηθούν κατά LEED. Ακίνητα με αντίστοιχες προδιαγραφές δεν υπάρχουν έτοιμα στην αγορά οπότε η Εταιρεία είτε αναπτύσσει η ίδια τα ακίνητα, είτε συνεργάζεται με εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων (developers) μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες ή με την σύναψη προσυμφώνων για την απόκτηση ακινήτων αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.

Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης των ακινήτων μέσω των επενδύσεων αυτών και έναρξη της εμπορικής τους εκμετάλλευσης από την εταιρεία αναμένεται σταδιακά σε ορίζοντα διετίας αρχής γενομένης από την έναρξη της εκάστοτε επένδυσης.

Αναλυτικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου, βιοκλιματικού, πενταώροφου κτηρίου γραφειακής χρήσης το οποίο βρίσκεται στις οδούς Αιγιαλείας, Φραγκοκκλησιάς και Κοσμά Αιτωλού στο Μαρούσι Αττικής, υλοποιείται μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας «Ανάπτυξη Φραγκοκκλησιά Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η ριζική ανακατασκευή και ενεργειακή μετατροπή του κτηρίου γραφείων επί της Λεωφ. Συγγρού 44, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Παράλληλα, η εταιρεία μέσω της κοινοπραξίας «PANTERRA Α.Ε» (ποσοστά συμμετοχής: 49% Prodea και 51% «STIVALEOUS HOLDINGS LIMITED» του ομίλου Dimand) συμμετέχει στην ανάπτυξη κτηρίου γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, εκτιμώμενης συνολικής επιφάνειας άνω των 24 χιλ. τ.μ. επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού και Λαγουμιτζή στην Αθήνα, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Τέλος, η εταιρεία μέσω της κοινοπραξίας «PIRAEUS TOWER A.E.» (ποσοστά συμμετοχής: 30% Prodea και 70% «Cante Holdings Ltd», η οποία αποτελεί τον κοινό επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand κατά 65% και της EBRD κατά 35%) συμμετέχει στην ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά με στόχο να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο γραφείων και καταστημάτων, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2023. Όλα τα παραπάνω ακίνητα θα πιστοποιηθούν κατά το πρότυπο LEED.

Τέλος, σημειώνεται ότι εντός του 2021 η εταιρεία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων (developer), για την από κοινού ανάπτυξη δύο ακινήτων γραφειακής χρήσης συνολικής επιφάνειας περίπου 35.900 τ.μ. τα οποία θα πιστοποιηθούν κατά LEED. Η ανάπτυξη των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εταιρειών στις οποίες η εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 35% και κατά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης θα προβεί στην ολική εξαγορά.

(…)Πέρα από τα υπό ανάπτυξη ακίνητα, σημειώνεται ότι το Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ήδη πιστοποιημένα «πράσινα» ακίνητα, όπως το Κτήριο ΚΑΡΕΛΑ, το οποίο είναι το πρώτο συγκρότημα γραφείων στην Ελλάδα που έλαβε πιστοποίηση LEED («Leadership in Energy and Environmental Design») σε επίπεδο Gold, το κτήριο γραφείων που βρίσκεται στον Γέρακα Αττικής (Πόρου, Γαργηττού και παραπλεύρου της Λ. Σταυρού) το οποίο στεγάζει τις κεντρικές εγκαταστάσεις μηχανογράφησης και γραφεία της Εθνικής Τράπεζας και το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά LEED σε επίπεδο Gold, καθώς και το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η έδρα της εταιρείας το οποίο επίσης έλαβε πιστοποίηση LEED σε επίπεδο Gold και αποτελεί το πρώτο διατηρητέο κτήριο γραφείων στην Ελλάδα που έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

Πέραν της πιστοποίησης κατά LEED, το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η έδρα της εταιρείας είναι στη διαδικασία διεθνούς πιστοποίησης κατά το Well Building Standard, το οποίο επικεντρώνεται στην υγεία και ευεξία των ανθρώπων στα κτήρια. Επίσης η Εταιρεία κατέχει στη Σόφια της Βουλγαρίας ένα 20όροφο εμπορικό ακίνητο επιφάνειας 54 χιλ. τ.μ. πιστοποιημένο κατά BREEAM».

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Prodea, κατά την 31.12.2020 η αξία των βιοκλιματικών/πράσινων ακινήτων ήταν στα περίπου 300 εκατ. ευρώ (294 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια). Από αυτά το 70% είναι πιστοποιημένα κατά LEED Gold και το 30% κατά BREEΑM (Very Good). Αν σε αυτά ληφθεί υπόψη και το βιοκλιματικό ακίνητο που είναι υπό ανάπτυξη στις οδούς Αιγιαλείας, Φραγκοκκλησιάς και Κοσμά Αιτωλού στο Μαρούσι Αττικής, καθώς και το κτήριο επί της οδού Σταδίου 65 και Πλατεία Ομονοίας (Σαρόγλειο Μέγαρο), το οποίο πρόκειται να ανακατασκευαστεί και να λειτουργήσει ως ξενοδοχειακή μονάδα, η αξία των βιοκλιματικών/πράσινων ακινήτων την 31.12.2020 ανέρχεται σε περίπου 324 εκατ. ευρώ.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Inside Stories
Η ανάκαμψη τύπου V, τα ορόσημα για τις δόσεις και τα καταδρομικά των ΗΠΑ
Inside Stories |

Η ανάκαμψη τύπου V, τα ορόσημα για τις δόσεις και τα καταδρομικά των ΗΠΑ

Τα «πιάνουμε» τα ορόσημα, πατριώτη! Προς αποφυγή παρανοήσεων ή και παρεξηγήσεων διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τα ορόσημα που συνδέονται με την πρώτη δόση και ειδικότερα, με το σκέλος των δανείων.

Η παραγγελία των νέων Canadair, η υπόγεια αποθήκη της Καβάλας και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ
Inside Stories |

Η παραγγελία των νέων Canadair, η υπόγεια αποθήκη της Καβάλας και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ

Και οι σεισμοί στο νέο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αν δεν το έχετε προσέξει ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας άλλαξε πολιτικό επόπτη!

Το ψήφισμα της Στροφυλιάς, οι δυνατές προσφορές των διεκδικητών σε ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΠΑ Υποδομών και το μέρισμα ανάπτυξης.
Inside Stories |

Το ψήφισμα της Στροφυλιάς, οι δυνατές προσφορές των διεκδικητών σε ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΠΑ Υποδομών και το μέρισμα ανάπτυξης.

Εκτός από το ψήφισμα της Στροφυλιάς (ευτυχώς!)- από το μέτωπο της ανασυγκρότησης της βόρειας Εύβοιας-  υπάρχουν και τα καλά νέα από το μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ.