Την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία της ανακύκλωσης των πλοίων, τόνισε ο κ. Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της American Hellenic Hull κατά τη διάρκεια συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από το International Union of Marine Insurance (IUMI) και την Πρωτοβουλία Ship Recycling Transparency Initiative (SRTI).

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων θεσμών, για τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου για την ανακύκλωση πλοίων δεν είναι επαρκείς, σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη.

«Ελλείψει ενός ενιαίου διεθνούς κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να βρουν μια ενιαία φόρμουλα για όλα τα ζητήματα», είπε.

Η απουσία κοινού κανονισμού για την προστασία του εργατικού δυναμικού-ακόμη και την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας που συναντάται σε διάφορα διαλυτήρια-, οι προκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η απουσία σχεδίου ανακύκλωσης πλοίων από τα διαλυτήρια, δημιουργούν μια βιομηχανία ανακύκλωσης δύο ταχυτήτων μεταξύ εγκαταστάσεων υψηλού και χαμηλού κόστους», υπογράμμισε ο κ. Τσακίρης.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να υιοθετηθεί ένα συμφωνημένο πλαίσιο και μια κοινή στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που θα παρέχει έναν κατάλληλο μηχανισμό επιβολής για την ανακύκλωση πλοίων, ενσωματώνοντας απαιτήσεις πιστοποίησης και αναφοράς», συμπλήρωσε.

Πρωτοβουλία

Η AHHIC είναι μέλος του SRTI ήδη από τον Μάιο του 2021. Η πρωτοβουλία η οποία γεννήθηκε το 2018, παρέχει μια καινοτόμο πλατφόρμα στους πλοιοκτήτες για να αναδείξουν τις βιώσιμες πολιτικές ανακύκλωσης πλοίων που έχουν υιοθετήσει. Ελλείψει κοινού διεθνούς νομοθετικού πλαισίου, η πλατφόρμα SRTI λειτουργεί ως ένα one-stop shop για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να αναδείξουν βιώσιμες πρακτικές, αλλά και να επεξεργαστούν τα δεδομένα που δημοσιοποιούν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες.

«Είναι αναγκαίο να αναληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης ενός οδικού χάρτη εκτίμησης κινδύνου, που θα βοηθήσει τη ναυτασφαλιστική αγορά να κατανοήσει καλύτερα τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μη βιώσιμες πρακτικές ανακύκλωσης πλοίων», είπε ο κ. Τσακίρης.

«Είναι σημαντικό για τους τους ναυτασφαλιστές να συμμετέχουν στην αναβάθμιση των προτύπων βιώσιμης ανακύκλωσης πλοίων και να πιέσουν ώστε να υιοθετηθεί ένα κοινό πλαίσιο κοινά αποδεκτό από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας».

Βιωσιμότητα

«Για εμάς στην American Hellenic, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόνο μια σύγχρονη τάση», πρόσθεσε ο κ. Τσακίρης. «Είναι ζήτημα ήθους, ενώ θεωρούμε ότι είναι κι ένας έξυπνος τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας.»

Εναρμονισμένη με την ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030, η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια καινοτόμο και βιώσιμη προσέγγιση, συμμετέχοντας σε διεθνείς συνεργασίες με το πρόγραμμα περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών UNEPFI Principles for Sustainable Insurance και την πρωτοβουλία Sustainable Blue Economy Finance Initiative, με το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών UN Global Compact, τη συμμαχία για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών Net Zero Insurance Alliance και το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο (World Maritime University). Η εταιρεία έχει συμμετάσχει, επίσης, στην ανάπτυξη δύο οδηγών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τους κινδύνους βιωσιμότητας στην ασφαλιστική αγορά και στη βιώσιμη μπλε οικονομία.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ναυτιλία
Πλακιωτάκης – Οι θαλάσσιες μεταφορές καταλύτης για τη παγκόσμια ανάκαμψη
Ναυτιλία |

Πλακιωτάκης: Οι θαλάσσιες μεταφορές καταλύτης για τη παγκόσμια ανάκαμψη

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε στην Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Βιώσιμες Μεταφορές, την εξάλειψη της φτώχειας και την οικονομική ανάκαμψη

Συνεργασία ΟΛΘ με Amazon Web Services
Ναυτιλία |

Συνεργασία ΟΛΘ με Amazon Web Services

Η ΟΛΘ Α.Ε. και η AWS συζήτησαν τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την ευκινησία και προωθούν την καινοτομία μέσω της χρήσης της πιο ολοκληρωμένης πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους (cloud) υπερ-κλίμακας