Η επιχειρησιακή σύμβαση μεταξύ της χώρας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι έτοιμη να «ταξιδεύσει» στις Βρυξέλλες και να βρεθεί πριν ξεκινήσουν οι διακοπές των υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Τις τελευταίες ημέρες «έπεσαν» αρκετά ξενύχτια έτσι ώστε έγκαιρα να είναι έτοιμη και υπογεγραμμένη η σύμβαση.

Οι Μελέτες Ανασυγκρότησης

Η διαΝΕΟσις στο πλαίσιο του σχεδίου ανασυγκρότησης της Β. Ευβοίας έχει αναλάβει 2 ανθρωποκεντρικές μελέτες, τις οποίες επιβλέπει η εκ βόρειας Ευβοίας ορμώμενη επικεφαλής Ερευνών του οργανισμού Δρ. Φαίη Μακαντάση. Η πρώτη μελέτη αφορά στα κοινωνικά δίκτυα της περιοχής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου Μ. Ματσαγγάνη, ενώ η δεύτερη στο ανθρώπινο δυναμικό της με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γ. Πετράκο.

Αμφότερες οι μελέτες στοχεύουν να αναδείξουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βόρεια Εύβοια και να προτείνουν λύσεις για την ανάσχεση των υφιστάμενων προβληματικών τάσεων. Είναι σαφές ότι χωρίς ένα άρτιο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για τις περιοχές της βόρειας Εύβοιας, που δυνητικά θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τις άλλες αραιοκατοικημένες περιοχές της χώρας, θα είναι ακατόρθωτο να ανασχεθεί η πολύπλευρη παρακμή της περιοχής δημογραφική και οικονομική, η οποία παρακμή  θα πρέπει να τονιστεί ότι προηγείται των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού. Συνεπώς, είναι αδήριτη ανάγκη η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ενδογενούς, ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπου οι κάτοικοι μένουν στον τόπο τους και δίνονται κίνητρα στους νέους να επιστρέψουν σε αυτόν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η διαΝΕΟσις έχει παραδώσει στην επιτροπή Μπένου αναλυτική έκθεση για τις κλιματικές πιέσεις που θα δεχθεί η περιοχή έως τα μέσα του αιώνα, ώστε αυτές να ληφθούν υπόψιν στη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό ανθεκτικών έργων και δράσεων.

Η Δύναμη της Συνέχειας

Πολλές φορές τα εύσημα έρχονται απ΄ έξω – και αυτό είναι το καλύτερο, μιας και υπερβαίνει την εγχώρια κομματική αντιπαράθεση.

To European Investment Fund (EIF) – Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ένας επενδυτικός βραχίονας της European Investment Bank (EIB) – Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσα από δικά του κείμενα αναγνωρίζει την πρωτοπορία της χώρας μας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μια σειρά εταιρειών από το δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας. Με λίγα λόγια, η χώρα κατάφερε να αξιοποιήσει ενωσιακά κεφάλαια και πόρους και να χρηματοδοτήσει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία startups, αρκετές από τις οποίες αποτέλεσαν success stories.

Σε μια ανακοίνωση του EIF (30 Σεπτεμβρίου 2020 και αναμορφωμένη στις 15 Δεκεμβρίου 2020)  διαβάζω τα εξής: «Η Ελληνική Δημοκρατία πρωτοστάτησε στην αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ για τη στήριξη χρηματοοικονομικών εργαλείων (financial engineering instruments), καθώς ήταν η πρώτη που υπέγραψε Συμφωνία Χρηματοδότησης JEREMIE με το EIF, στις 26 Ιουνίου 2007. Μέσω ενός συνδυασμού μετοχικών και δανειακών μέσων, συνολικά 198,8 εκατ. ευρώ διοχετεύθηκε σε περίπου 2.900 ελληνικές ΜΜΕ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013».

Το EquiFund: Στην ίδια ανακοίνωση το EIF κάνει και μια ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια του κράτους. Πιο συγκεκριμένα, το EIF επισημαίνει τα εξής:  «Στις 22 Δεκεμβρίου 2016, η Ελληνική Δημοκρατία απέδειξε τη συνέχεια των δράσεων της χρηματοδοτώντας την πρωτοβουλία EquiFund μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και αναθέτοντας τη διαχείρισή της στο EIF. Η πρωτοβουλία EquiFund, η πρώτη στη χώρα που συνδύασε το ESIF και τους πόρους του European Fund for Strategic Investments». Μάλιστα, η πρωτοβουλία αυτή επέτυχε να προσδώσει σε μια εποχή επενδυτικής άπνοιας μια νέα δυναμική στην ελληνική αγορά και ιδιαίτερα, στο σκέλος του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας μέσα και από την δημιουργία 9 funds που προχώρησαν σε σημαντικές επενδύσεις με θετικό αντίκρισμα σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Το Νέο Fund: Και ας μην έφθανε μόνο αυτό αλλά το EIF σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία προκειμένου να αξιοποιηθούν τα κέρδη του JEREMIE σε ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης όπως είναι το Business Angels’ Co-Investment Equity Instrument. Στη βάση αυτής της συμφωνίας δημιουργήθηκε το Ταμείου Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels  co-investment fund) με πόρους του JEREMIE.  Έτσι, προέκυψε το Genesis Ventures που έχει στη διάθεση του 20 εκατομμύρια ευρώ και πήρε πάνω του αυτή τη δύσκολη αποστολή μιας και οι επιχειρηματικοί άγγελοι στη χώρα μας δεν είναι μια καθιερωμένη αγορά.  Το συγκεκριμένο fund θα πρέπει μαζί με επιχειρηματικούς αγγέλους να επενδύει σε ιδές αλλά και εταιρείες που βρίσκονται σε πρώιμο ή πολύ πρώιμο στάδιο και να βοηθούν έμπρακτα στην ωρίμανση των σχεδίων και της όλης λειτουργίας και δράσης τους.

To  JEREMIE: Στο σημείο αυτό η παράθεση ορισμένων ημερομηνιών και άλλων δεδομένων έχει την αξία της: Ουσιαστικά η πρωτοβουλία JEREMIE ξεκίνησε το 2008 – ημερομηνία πρώτης υποβολής 1/9/2008- και ολοκληρώθηκε το 2016 -τελευταία ημέρα υποβολής: 31/8/2016. Η συνολική δαπάνη έφθασε τα 250 εκατομμύρια ευρώ.  Αλλά, τι ήταν το JEREMIE; Η πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises – Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις) παρείχε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διαμέσου των εθνικών και περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών τους, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με ίδια κεφάλαια, δάνεια ή εγγυήσεις, μέσω ενός ταμείου ανακυκλούμενων πιστώσεων («Ταμείο Χαρτοφυλακίου»), το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός φορέας διοχέτευσης των πόρων (fund of funds). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EIF – Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ανήκει στον Όμιλο της ΕΙΒ – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο βασικός στόχος του JEREMIE ήταν η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π – αλλά όχι επιχορηγήσεις).

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε στη πράξη τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας που πίστευαν ότι το JEREMIE θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη γιατί στα κονδύλια που δεσμεύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προστίθενται και ιδιωτικά κεφαλαία. Επιπλέον αυτού, η επιλογή ότι οι ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ είναι επιστρεπτέες, επέτρεπε – όπως και έγινε- τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές.

To Θετικό Αποτύπωμα:Με λίγα λόγια, η πρωτοβουλία JEREMIE – στην συνέχεια το EquiFund αλλά και τώρα το νέο Fund Συνεπενδύσεων με Business Angels–  κατάφερε να διαμορφώσει μια νέα επενδυτική κουλτούρα στην ελληνική αγορά μακριά από το καρκίνωμα των επιδοτήσεων που το μόνο που έκανε είναι να δημιουργήσει μια στρατιά κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. Αντίθετα, η πρωτοβουλία JEREMIE και η συνέχεια της, έφεραν σε υψηλή προτεραιότητα το ζήτημα του ρίσκου και της επιχειρηματικής/επενδυτικής ευθύνης προτάσσοντας ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στις επιλογές και την αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

_________________________________________

Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας

  • Ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της 15/12/2021 χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι. Το κτύπημα σήμαινε και την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του τρίτου εταιρικού της ομολόγου του Ομίλου- αλλά του πρώτου, με ρήτρα αειφορίας που διαπραγματεύεται στην ελληνική αγορά ομολόγων.
  • Ο Τάσος Μάνος, διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, σε μια ειδική εκδήλωση στις 14 Δεκεμβρίου 2021 παρουσίασε τη νέα εταιρική ταυτότητα της εταιρείας, που συνδυάζεται με μια νέα φάση της επιχειρηματικής διαδρομής της στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί  ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
  • Οι 3 Έλληνες συνιδρυτές της Cube RM – Κώστας Οικονομόπουλος, Γιώργος Μπορέτος, Φίλιππος Κυτίνος. Η εταιρεία , που έχει τη βάση της στη Ζυρίχη και στην Αθήνα και ήταν μια από τις εταιρείες που κατά πρώτον χρηματοδοτήθηκε από το Marathon VC, ένα από τα εννέα funds της οικογένειας του EquiFund,  κατάφερε να ολοκληρώσει ένα νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Της επένδυσης ηγήθηκε η Runa Capital, με συμμετοχή του υφιστάμενου επενδυτή Marathon Venture Capital. Η Cube RM μια AI πλατφόρμα διαχείρισης προσφορών που βοηθά τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν, να υποβάλουν προσφορές και να κερδίσουν διαγωνισμούς παγκοσμίως.  Η δημόσια ανακοίνωση έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2021.
  • Ο Γιώργος Δημόπουλος και ο Απόστολος Αποστολάκης, συνιδρυτές  & Partners στο VentureFriends – ένα VC fund που ξεκίνησε από την Αθήνα και έχει πλέον γραφεία στο Λονδίνο και τη Βαρσοβία- ανακοίνωσαν το πρώτο κλείσιμο του νέου του fund στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο fund θα έχει hard cap στα 100 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι τo 3ο fund σε 5 χρόνια για τους VentureFriends, ανεβάζοντας τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Το VentureFriends έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία των κεφαλαίων από family offices/HNWΙ, πρώην founders και operators, το European Investment Fund (EIF) το οποίο έχει υποστηρίξει το VentureFriends και κατά το παρελθόν, καθώς και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI).
  • Ο Στέργιος Αναστασιάδης, tech entrepreneur και στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων (ex-Google, Shopify) και ο Δημήτρης Μαρούλης, early stage investor είναι οι συνιδρυτές του Genesis Ventures, του πρώτου στην Ελλάδα fund που θα συνεπενδύει με business angels που φτιάχτηκε με τα κέρδη που επέστρεψαν στο EIF από την πρωτοβουλία JEREMIE. Η ανακοίνωση έγινε στις 17 Δεκεμβρίου 2021.
  • Ο επικεφαλής της Deutsche Telekom, Tim Hoettges, έστω και από απόσταση, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, έβαλε την υπογραφή του στο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δις ευρώ στην Ελλάδα. Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κυβερνητικών στελεχών αλλά και στελεχών της Deutsche Telekom και του Ομίλου ΟΤΕ στο Μέγαρο Μαξίμου στις
  • 15 Δεκεμβρίου 2021 δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «με το στρατηγικό πλάνο ταχείας ανάπτυξης του FTTH, στηρίζουμε δυναμικά το όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές της προοπτικές. Η επένδυση της Deutsche Telekom στην Ελλάδα είναι για εμάς στρατηγικής σημασίας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε όλους τους τομείς, αποδεικνύοντας ότι έχει θέση μεταξύ των πιο προηγμένων χωρών της Ευρώπης».

___________________________________________

Η ατάκα της εβδομάδας

Κυριάκος Μητσοτάκης (απευθυνόμενος στον CEO της Deutsche Telekom Tim Hoettges) : «Καθώς σας άκουγα θυμήθηκα μια ατάκα από την ταινία “Top Gun”, μια ταινία του 1986. Εκεί ο Tom Cruise λέει “Nιώθω την ανάγκη, την ανάγκη για ταχύτητα”. Όλοι, λοιπόν, νιώθουμε την ανάγκη για ταχύτητα, ταχύτητα όσον αφορά τις συνδέσεις internet, την ευρυζωνικότητα, αλλά και ταχύτητα όσον αφορά την εκτέλεση του επιχειρηματικού σας σχεδίου».

_____________________________________________

Η ανάρτηση της εβδομάδας

Μια ανάρτηση του δημάρχου των Τρικάλων και προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) Δημήτρη Παπαστεργίου με τη σιβυλλική φράση :Το σήμερα και το αύριο των πόλεων μας σε μία μέρα! Η ανάρτηση συνοδεύει μια φωτογραφία του δημάρχου Παπαστεργίου με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Η ανάρτηση έγινε στο Instagram στις 18 Δεκεμβρίου 2021.

Η ανάρτηση: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στα Τρίκαλα την ηγεσία του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Υπ. Κυριάκο Πιερρακάκη @pierrakakis , τους Υφυπ. Θοδωρή Λιβάνιο @tlivanios και Γιώργο Γεωργαντά, καθώς και τον ΓΓ Λεωνίδα Χριστόπουλο @christopoulosgr . Συζητήσαμε για τις δύο μεγάλες χρηματοδοτήσεις 320 εκ.€ των Δήμων που έρχονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ για έξυπνες πόλεις, παρουσιάσαμε όσα μέχρι σήμερα έχουμε κάνει αλλά και αυτά που σχεδιάζουμε, δείξαμε το ΚΕΠ της επόμενης μέρας, αυτό που σύντομα θα λειτουργήσει στην οδό Μιαούλη, συναντηθήκαμε με το τοπικό οικοσύστημα της πληροφορικής, πήγαμε στην λαϊκή και είδαμε πώς η τεχνολογία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε κάθε λειτουργία της πόλης, κινηθήκαμε με τα δύο νέα υπό δοκιμή ηλεκτρικά λεωφορεία, είδαμε τη νέα ασφαλή διάβαση πεζών στην οδό Στρ. Σαράφη, μιλήσαμε για το νέο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Στην ουσία πήραμε μία γεύση από τί μπορεί να έχει μία σύγχρονη, ασφαλής και βιώσιμη πόλη».

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Inside Stories