Värde means value. Αυτό μπορεί να διαβάσει κανείς εισερχόμενος στην κεντρική σελίδα του Värde Partners που είναι ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο.

Άλλωστε, Värde στα σουηδικά σημαίνει αξία. Δεν γνωρίζω τι απεκόμισε ο όμιλος – συνδεδεμένη εταιρεία του οποίου ήταν ο μέχρι τούδε μέτοχος πλειοψηφίας στην Trastor ΑΕΕΑΠ Wred LLC- αποχωρώντας από την εισηγμένη εταιρεία και πωλώντας το πακέτο των μετοχών του στην Τράπεζα Πειραιώς. Η τελευταία αγγίζει πια το 100 % καθώς η διασπορά στο Χρηματιστήριο ήταν και θα παραμείνει κοντά στο 3 %. Η Trastor θα είναι πλέον ένα καλό όχημα για την διοίκηση Μεγάλου και προφανώς θα αναζητήσει νέους επενδυτές και κεφάλαια σε μια περίοδο που το real estate σε όλες τις μορφές του βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση έχει και το τι θα κάνουν οι Αμερικανοί της Värde – Wred στη θυγατρική της Lamda Development, την Lamda Malls.

Το πράσινο δίκτυο της ενημέρωσης

 Μια ειδική πληροφοριακή ενότητα, υπό τον τίτλο ATHEX BONDS GREENet φιγουράρει από χτες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της διοίκησης του Χρηματιστηρίου που χρειάζεται να αναδειχθεί και να προβληθεί καθώς έρχεται να συναντήσει και να υποστηρίξει – με την πληροφορία που μετατρέπεται σε γνώση και εκείνη με τη σειρά της, επενδυτική επιλογή για να διαμορφώσει στη συνέχεια επενδυτική συνείδηση και κουλτούρα- την αναδυόμενη αγορά των εταιρικών ομολόγων, είτε πρόκειται για πράσινα ομόλογα, είτε για ομόλογα με ρήτρα αειφορίας.

Στην ενότητα αυτή προβάλλονται συγκεντρωμένα ομόλογα που διαπραγματεύονται στις αγορές του (Κύρια Αγορά, ΕΝ.Α) και κατά την έκδοσή τους προσδιόρισαν πως ακολουθώντας διεθνώς προσδιορισμένα πρότυπα (ICMA, CBI Certification, κλπ), είτε θα αξιοποιήσουν τα αντλούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση Πράσινων, Κοινωνικών ή συνδυασμού Πράσινων και Κοινωνικών Έργων, είτε ότι οι αποδόσεις τους είναι συνδεδεμένες με ρήτρα αειφορίας (Ομόλογα Συνδεδεμένα με Ρήτρα Αειφορίας).

Το «ATHEX BONDS GREENet», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «θα λειτουργεί υποστηρικτικά στις Αγορές Ομολόγων του Χ.Α., διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό ψηφιακό χώρο επικοινωνίας όπου:

  • Οι εκδότες Ομολόγων που σχετίζονται με βιώσιμες επενδύσεις θα προβάλουν στην επενδυτική κοινότητα, τόσο τις ESG principles που διέπουν την έκδοσή τους όσο και την τήρηση των αρχών αυτών κατά τη διάρκεια ζωής των ομολόγων.
  • Οι επενδυτές θα βρίσκουν συγκεντρωμένες και κατά συνέπεια ευκολότερα συγκρίσιμες πληροφορίες, σχετιζόμενες με τις ESG δράσεις των εκδοτών που προέρχονται απευθείας από τους τελευταίους και τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκδότες με βάση τις προδιαγεγραμμένες αρχές κατά την έκδοση.

Αυτή τη χρονική στιγμή προβάλλονται τα 4 ομόλογα των εκδοτών που έχουν χαρακτηριστεί ως βιώσιμα και διαπραγματεύονται στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου:

Πρόκειται για τα ομόλογα των ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π., ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π. και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Τα ομόλογα στο ATHEX BONDS GREENet και η προβολή τους έχει να κάνει με 3 διακριτούς πυλώνες: α) τη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης του εκδότη με τα βασικά χαρακτηριστικά του ομολόγου, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα τα οποία άλλωστε αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που συνοδεύει την κάθε έκδοση, β) την εξωτερική διασφάλιση τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση του ομολόγου και γ) την παροχή περιοδικής και έκτακτης ESG πληροφόρησης σύμφωνα με τα πρότυπα που προσδιορίστηκαν κατά την έκδοση και διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου.

Το «λιανοπούλι»: Οι νέες εκδόσεις ομολόγων το 2021 έφεραν μαζί τους και ένα νέο κοινό επενδυτών που διέκριναν ότι με μικρά ποσά – το αντίτιμο συμμετοχής ήταν 1000 ευρώ όσο η τιμή ενός ομολόγου- θα μπορούσαν να έχουν μια ικανοποιητική απόδοση. Μια ετήσια απόδοση που στις μέρες μας δεν αφήνει κανένα ιδιώτη καταθέτη ασυγκίνητο. Τι σημαίνει κάτι τέτοιο; Ότι το εταιρικό ομόλογο λειτουργεί ως μια αξιόπιστη εναλλακτική επένδυση που φέρνει μαζί της και έναν πληθυσμό που διαφορετικά δεν θα πλησίαζε την αγορά της Λεωφόρου Αθηνών.

Το στοίχημα του 2022: Το μεγάλο στοίχημα για τη νέα χρονιά είναι να υπάρξουν και εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, είτε πράσινων ομολόγων, είτε ομολόγων με ρήτρα αειφορίας, που θα απευθυνθούν κατά κύριο λόγο στους ασφαλιστικούς φορείς και ασφαλιστικά ταμεία. Ο χώρος των συνταξιοδοτικών ταμείων εάν και εφόσον αναπτυχθεί κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές κινήτρων θα αποτελέσει και τον κεντρικό πυλώνα της ανάπτυξης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς που πρέπει να αναδείξει και να «στερεώσει» τα ιδιαίτερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

 Το αισιόδοξο σενάριο

Αν κανείς βάλει πλάι πλάι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο  ( ειδικά για το ποσό των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2021) με τις εκτιμήσεις του CEO του TUI Group Fritz Joussen ότι 3 εκατομμύρια πελάτες της TUI θα καταφθάσουν στην χώρα μας μέσα στο 2022 διαμορφώνεται ένα πλήρως αισιόδοξο σενάριο για τον τουρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9.470 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.524 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αύξηση κατά 6.193 εκατ. ευρώ (144,6%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.477 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 247 εκατ. ευρώ (32,4%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.007 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 96,8%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 41,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ένα ακόμη ψηφιακό βήμα

Ξεπέρασαν τα τρία εκατομμύρια οι εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση, σύμφωνα με στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ). Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2020 3.001.144 πολίτες έχουν καταχωρίσει στην πλατφόρμα ehealth.gov.gr το τηλέφωνο και το e-mail τους, ώστε να λαμβάνουν μέσω μηνύματος τις ιατρικές συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις τους. Αντίστοιχα, το τελευταίο διάστημα οι συνταγές και τα παραπεμπτικά που εκδίδονται άυλα ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 40% επί του συνόλου των συνταγών και παραπεμπτικών που εκδίδονται καθημερινά.

Η άυλη συνταγογράφηση αποτέλεσε μια από τις πρώτες νέες υπηρεσίες που προστέθηκαν στο gov.gr. Αποτελεί επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Με τον τρόπο αυτό, απλουστεύτηκε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια.

Ο Φασιανός του παρισινού Μάη

Ο Οίκος Δημοπρασιών Bodhams ετοιμάζεται για την επόμενη The Greek Sale που θα γίνει στο Παρίσι στις 18 Μαΐου 2022. Αν και τα περισσότερα έργα που θα «βγουν» στη δημοπρασία θα συγκεντρωθούν από τους διοργανωτές μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου, εν τούτοις οι σταθερές αξίες κάθε The Greek Sale, μεταξύ των οποίων και ο Αλέκος Φασιανός, θα βρεθούν και πάλι στον κατάλογο. Μάλιστα, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν θα «βγουν» έργα του αείμνηστου Φασιανού από εκείνα που συνήθως δεν αποχωρίζονται οι συλλέκτες και αν οι τιμές της πώλησης πάρουν την ανηφόρα καταγράφοντας εντυπωσιακές αυξήσεις.

Στην τελευταία δημοπρασία The Greek Sale (24 Νοεμβρίου 2021) ένας πίνακας του Φασιανού, ακρυλικό σε καμβά, διαστάσεων 165 x 215cm, έργο του 2007 «έπιασε» κάτι λιγότερο από 107 χιλιάδες ευρώ.  Στην ίδια δημοπρασία, δύο έργα μικρότερων διαστάσεων, το ένα , λάδι και φύλλα χρυσού σε πάνελ, διαστάσεων 82 x 47.5cm «έπιασε» 16,562 ευρώ, και το άλλο, λάδι σε καμβά, διαστάσεων 145.5 x 96.5cm, του 1970 «έπιασε» 33,312 ευρώ. Ειδικά, το δεύτερο έργο, της εποχή που ο Φασιανός βρισκόταν και δούλευε στο Παρίσι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον μιας και σε αυτό βρίσκει όλα τα συστατικά της τέχνης του αλλά και της προσωπικής μυθολογίας του ζωγράφου ( υπερβατική ανθρώπινη φιγούρα πάνω σε ποδήλατο να καπνίζει κλπ).

Συνολικά στο χειμωνιάτικο The Greek Sale πωλήθηκαν 9 έργα του Φασιανού διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών που «έπιασαν» τιμές από 5 χιλιάδες ευρώ μέχρι και 107 χιλιάδες ευρώ.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Inside Stories
Η λίστα των ελληνικών έργων για το REPowerEU
Inside Stories |

Η λίστα των ελληνικών έργων για το REPowerEU

Στη σύνταξη λίστας των ελληνικών ενεργειακών έργων υποδομής καθώς και άλλων χρηματοδοτικών δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας που ανήκουν στις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού σχεδίου REPowerEU, προχωρά η κυβέρνηση με τους αρμόδιους φορείς. 

Το «λίφτινγκ» στον ΕΝΦΙΑ, η ισραηλινή επέλαση στην αγορά ακινήτων και το… κατενάτσιο με την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών
Inside Stories |

Το «λίφτινγκ» στον ΕΝΦΙΑ, η ισραηλινή επέλαση στην αγορά ακινήτων και το… κατενάτσιο με την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Σε βελτιώσεις στο «παρά πέντε» της πληρωμής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ με απαλλαγή από τον φόρο για φορολογούμενους που έχουν στην κατοχή τους  πολύ μικρά ποσοστά συνιδιοκτησίας σε οικόπεδα προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή.

H ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, ο ανασχηματισμός και τι… παίζει με τη Volterra
Inside Stories |

H ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, ο ανασχηματισμός και τι… παίζει με τη Volterra

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία που έχει κινήσει ο κατασκευαστικός όμιλος AVAX για την αποεπένδυση του από τον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ενέργειας καθώς και από τις ΑΠΕ, όπως αναφέρουν πηγές του ΟΤ.

Το πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, τα νέα projects στην Πάτρα, η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Inside Stories |

Το πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, τα νέα projects στην Πάτρα, η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Δικαιωμένοι δηλώνουν στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από τα νέα μέτρα που σχεδιάζει να προτείνει η Ευρ. Επιτροπή μεθαύριο Τετάρτη καθώς η πρόταση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για επιβολή πλαφόν στην τιμή λιανικής ρεύματος, όχι απλά περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη αλλά επεκτείνεται και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Oι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα και η δημοσίευση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων «χωρίς επιφυλάξεις»
Inside Stories |

Oι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα και η δημοσίευση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων «χωρίς επιφυλάξεις»

«Η συμβολή της EBRD στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας ήταν και συνεχίζει να είναι καταλυτική ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως αυτός της ενέργειας αλλά και της γενικότερης ρευστότητας στην αγορά μέσω έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως για παράδειγμα το trade facilitation για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το 2022 και 2023, η EBRD σχεδιάζει ακόμα μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις».