Μόλις ενάμισι μήνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Μπλε Κέδρος  ΑΕΑΑΠ, με δύο μετόχους, οι οποίοι ελέγχουν το 75,12% των μετοχών της εταιρείας, ανακοίνωσε την αναβολή της τακτικής γενικής της συνέλευσης, την πρώτη της ως εισηγμένη. Και ο λόγος είναι η έλλειψη απαρτίας.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε πως η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε στα γραφεία της, επί της Παλαιάς οδού Τατοΐου 4, στην Κηφισιά, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 09.00 π.μ., δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε επίσης: Μπλε Κέδρος: «Μπαίνει» στις αποθήκες – Πλειοδότησε για ακίνητο στη Μεταμόρφωση

Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει νομίμως δημοσιευθεί, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι η νεοεισαχθείσα εταιρεία ελέγχεται από τους αδελφούς Ευμορφίδη και συγκεκριμένα από τον Μιχαήλ Ευμορφίδη, ο οποίος κατέχει το 37,62% των μετοχών και τον Παύλο Ευμορφίδη, που κατέχει το 37,5%.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης

Στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (περίοδος από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

2. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός τρόπου και χρόνου διάθεσης μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.

4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών.

8. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

9. Επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2022 κατ’ άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 2778/99 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

12. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

13. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις