The Ellinikon: Δημιουργώντας την πόλη του μέλλοντος. Αυτό αναφέρει η πρόσκληση της Lamda Development για την παρουσίαση του masterplan της μεγάλης αστικής ανάπλασης στο Ελληνικό και των έργων υποδομών που θα συμβάλλουν στη μεταμόρφωση του χώρου τα επόμενα 5 χρόνια. Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 9 Νοεμβρίου.

Η Νέα ΔΕΗ

Η Νέα ΔΕΗ συστήνεται στο επενδυτικό κοινό και όχι μόνο μέσα από το (επικαιροποιημένο) Στρατηγικό Σχέδιο. Όπως μπορεί να διαβάσει κανείς τα κύρια χαρακτηριστικά της Νέας ΔΕΗ είναι: Το focus στην πράσινη ενέργεια. H Βελτιωμένη απόδοση. Η προτεραιότητα στον πελάτη και τις ανάγκες του. Τα ισχυρά θεμέλια του ισολογισμού με πρωτεύουσα δύναμη, την ενισχυμένη κερδοφορία. Το επιλεκτικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων με επέκταση στις γειτονικές χώρες.

Η Νέα ΔΕΗ αφήνει πίσω της το παρελθόν της ως ΔΕΚΟ και επενδύει στην προοπτική μιας αυθεντικά πολυμετοχικής εταιρείας που λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων όλων των μετόχων της – είτε πρόκειται για το Δημόσιο, είτε για τους ιδιώτες.

Τα Νέα Κεφάλαια: Σε αυτή τη προσπάθεια της ενισχυτικός παράγοντας τα καθαρά έσοδα από την Συνδυασμένη Προσφορά, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταξύ του 2022 και του 2024 από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μέλλουσες κοινοπραξίες για την παροχή μέρους των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουν προϋπολογιστεί για έργα από το 2022 έως το 2024 (ποσό που δεν περιλαμβάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουν προϋπολογιστεί για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί απευθείας από ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΔΔΗΕ ή χρηματοδότηση που θα λάβει). Έτσι, τα νέα κεφάλαια θα συνδράμουν τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024), αλλά και για έργα όπως η κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, η υλοποίηση της ψηφιοποίησης, οι δραστηριότητες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου με σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κ.λπ.

Οι Νέες Δραστηριότητες: Από τα έργα αυτά τα λιγότερο γνωστά είναι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από απόβλητα σε περιοχές όπως η Αττική όπου ο όγκος των αποβλήτων ξεπερνά κάθε …φαντασία αλλά οι δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες όπου η επιδίωξη της ΔΕΗ είναι να καταστεί ο εθνικός πρωταθλητής στο σκέλος της παροχής υπηρεσιών χονδρεμπορίου αξιοποιώντας το εθνικό δίκτυο οπτικών ινών που φθάνουν μέχρι το σπίτι και την επιχείρηση.

Ο Χάρτηs

Στο (επικαιροποιημένο) Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ υπάρχει ένα χάρτης της Ελλάδας με κατανεμημένες τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες δραστηριότητες. Κάπου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει η ένδειξη Hybrid (Υβριδικό). Η ένδειξη είναι κοντά στο νησί της Λέσβου αλλά μην παρασυρθείτε. Πρόκειται για το υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας που ονομάζεται ΝΑΕΡΑΣ και πρόκειται για το δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη που συνδυάζει αιολική και υδραυλική ενέργεια. Στο έργο επενδύθηκαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αποτελείται από το Αιολικό Πάρκο της Στραβοκουντούρας (3 ανεμογεννήτριες των 900kW), τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) Προεσπέρας (1,05 MW) και τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας (3,1 MW).

Τα οφέλη: Όπως εξηγούν οι ειδικοί: Ο συνδυασμός αιολικής και υδραυλικής ενέργειας καταφέρνει να εκτοξεύσει

την απόδοση του έργου και της διείσδυσης των ΑΠΕ στην Ικαρία γενικότερα, αφού η αιολική ενέργεια θα μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται με τη μορφή υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας. Η μέθοδος της αντλησιοταμίευσης που χρησιμοποιείται αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές και «καθαρές» μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως, αφού το νερό που μεταφέρεται μεταξύ δύο δεξαμενών λειτουργεί ως μπαταρία για την πλεονάζουσα ενέργεια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες πλέον θα μπορούν να τροφοδοτούν με σταθερότητα το ηλεκτρικό σύστημα του νησιού. Η παραγωγή του έργου υπολογίζεται συνολικά σε 9,8 GWh/έτος, ενώ η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης του νησιού από το πετρέλαιο θα μειώσει την εκπομπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατά 13.800 τόνους ετησίως, ενώ το νησί θα καλύπτει μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το 50% των αναγκών του σε ρεύμα. Το 3% των εσόδων του Έργου θα ενισχύσει οικονομικά την τοπική κοινωνία μέσω κρατήσεων, ενώ θα υλοποιηθούν και μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως δενδροφυτεύσεις.

Οι Δραστηριότητες: Η Μήλος και η Νίσυρος θα φιλοξενούν τα έργα γεωθερμίας που έρχεται να ενισχύσει και άλλο το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Νέας ΔΕΗ. Οι περιοχές που αποχαιρετούν τον λιγνίτη – δηλαδή η περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία αλλά και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας- επιλέγονται για έργα αποθήκευσης της ενέργειας. Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα αναπτυχθούν στην ανοικτή θάλασσα του Αιγαίου. Τα έργα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα θα έχουν ως γεωγραφική αναφορά την Δυτική Μακεδονία. Η Κρήτη θα έχει αιολικά πάρκα, ενώ τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα «στήνονται» στην Δυτική Μακεδονία αλλά και στη Πελοπόννησο. Τα μικρά και τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα θα αναπτυχθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας (Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και Κεντρική Μακεδονία).

Η Πράσινη Καινοτομία

Το GreenTech Challenge | by ESU NTUA (www.greentechchallenge.gr.) , το μεγαλύτερο Εθνικό Πρόγραμμα Πράσινης Καινοτομίας ξεκινάει για 5η συνεχή φορά την Τετάρτη 3.11.21 και ολοκληρώνεται με τον τελικό διαγωνισμό στις 10-12 Δεκεμβρίου 2021.

Το Πρόγραμμα διοργανώνεται από την Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (E.M.Π.) με Innovation Enabler την εταιρία Mantis Business Innovation.

Απευθύνεται σε startups, καινοτόμες ΜμΕ, ερευνητές, και φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις που αφορούν στο Περιβάλλον, την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση,συμβουλευτική και ανάδειξη πρωτοβουλιών σε πράσινες θεματικές όπως Περιβάλλον, Ενέργεια, Καινοτόμα Πράσινα Προϊόντα & Προηγμένα Υλικά, Διαχείριση Ελαστικών, Ορυκτές Πρώτες Ύλες , Έξυπνες & Βιώσιμες Πόλεις, Βιώσιμος Τουρισμός και Γαλάζια Ανάπτυξη.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζουν μεγάλες επιχειρήσεις της πράσινης καινοτομίας όπως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, TITAN, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, LAMDA DEVELOPMENT, ΗΛΕΚΤΩΡ, ETΒΑ – ΒΙ.ΠΕ., ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Το Κρίσιμο Ποσοστό

Στο 1,50% διαμορφώθηκε το 2020 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Το 2020, έτος το οποίο χαρακτηρίστηκε από την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στην Ελλάδα ήταν 2.473,45 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 135,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019 (ποσοστό αύξησης 5,8%).

Με βάση την, κατά 5,8%, αύξηση των δαπανών Ε&Α και τη μείωση, κατά 9,8%, του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2020, ο δείκτης “Ένταση Ε&Α”, που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε σε 1,50% από 1,28% το 2019.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Inside Stories