Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά των ομολογιών της NOVAL PROPERTY ανήλθε σε 335,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,8 φορές ( το ποσό που είχε ορισθεί ήταν 120 εκατ. ευρώ).

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 2,65% ετησίως. Μια καλή, εναλλακτική απόδοση – όπως ισχύει για όλες τις ομολογιακές εκδόσεις που «έτρεξαν» μέσα στο 2021.

Τα Νέα Κεφάλαια

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης των ομολόγων με ρήτρα αειφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα ανέλθουν σε 300 εκατ. ευρώ (αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης 292 εκατ. ευρώ περίπου). Το μεγαλύτερο μέρος τους – 225 εκατ. ευρώ- , θα διατεθεί, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εκδότριας ή/και θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό των 225 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί είτε από την εκδότρια εταιρεία (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) ή/και από θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και μέσω δανεισμού ή/και μέσω εξυπηρέτησης υφιστάμενων ενδοομιλικών υποχρεώσεων, για: υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται έργα που αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων κλπ. Επιπλέον, μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η εκδότρια εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εκδότρια εταιρεία ή εταιρειών της. Τέλος, ένα πολύ μικρότερο ποσό – 46,7 εκατ. ευρώ- θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και των θυγατρικών της τα 6 επόμενα χρόνια (2022-2028). Για περισσότερα στο Ενημερωτικό Δελτίο της έκδοσης:

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η έκδοση ομολόγου με ρήτρα αειφορίας από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – το πρώτο που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική αγορά και θα είναι διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο Αθηνών- παραπέμπει ευθέως σε ένα πλαίσιο αποδοχής όρων που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προέρχεται ο πίνακας που δημοσιεύεται εδώ και δείχνει τις θεματικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους Αναγνωρισμένους Κινδύνους καθώς και τις Πολιτικές Μετριασμού.

Για περισσότερα ΕΔΩ

Η Ισχυρή Ανάκαμψη

Στο site της Τράπεζας της Ελλάδος είναι από χτες διαθέσιμη η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αξιολογεί τις εξελίξεις, εντοπίζει τους κύριους παράγοντες των συστημικών κινδύνων του ελληνικού τραπεζικού τομέα και των λοιπών κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύει τη λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (συστήματα πληρωμών, κάρτες πληρωμών, κεντρικά αποθετήρια τίτλων και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι).

Οι Προκλήσεις: Τα κύρια στοιχεία της Έκθεσης είναι τα εξής:

α)Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2021, σε συνδυασμό με τη διευκολυντική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της ανάσχεσης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, συνέβαλαν στην ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας.

β) Συνεχίστηκαν επιτυχώς οι προσπάθειες από τις τράπεζες για την εξυγίανση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Τέθηκαν με αυτό το τρόπο οι βάσεις για να ανακτήσουν το διαμεσολαβητικό τους ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας για την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.

γ) Οι σημαντικές προκλήσεις που παραμένουν είναι η αντιμετώπιση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίζουν να έχουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους εν μέσω και του τέταρτου κύματος της πανδημίας, η χαμηλή ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και η περιορισμένη οργανική κερδοφορία.

δ)Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που προκύπτουν τόσο από τις ζημίες από τους φυσικούς κινδύνους όσο και από το κόστος μετάβασης σε μία οικονομία με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

Για περισσότερα διαβαστε ΕΔΩ 

Μια απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον δημοσιογράφο Mark Bendeich στο πλαίσιο του ψηφιακού συνεδρίου Reuters NΕΧΤ αξίζει να διαβαστεί μιας και «κρύβει» στο πυρήνα της μια νέα – εντελώς διαφορετική- προσέγγιση στο ζήτημα της σχέσης «αριθμός των αφίξεων επισκεπτών με συνολικό ύψος εσόδων και δείκτες βιωσιμότητας».

Η απάντηση (από ανάρτηση στο primeminister.gr): «Θέλουμε να μετράμε την επιτυχία με όρους εσόδων αλλά και με δείκτες βιωσιμότητας, όχι απλώς κοιτώντας τον αριθμό των αφίξεων επισκεπτών. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ήρθαν, ασφαλώς, λιγότεροι, αλλά ξόδεψαν περισσότερα χρήματα. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να ανεβούμε επίπεδο από πλευράς αξίας, το ελληνικό τουριστικό προϊόν να εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις βιωσιμότητας της εποχής μας και να επενδύσουμε σε προϊόντα premium.

Αυτό ήδη συμβαίνει. Πολλά νέα ξενοδοχεία ανοίγουν κάθε μήνα στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται υποκατηγορίες του τουριστικού μας προϊόντος. Για παράδειγμα, οι σύντομες διακοπές στην πόλη. Η Αθήνα πραγματικά ανθεί σήμερα και αποτελεί προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εστιάζουμε πολύ στο να αναδείξουμε την Ελλάδα ως προορισμό για ολόκληρο το έτος. Το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών θα έρθει, βεβαίως, στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά θέλουμε να επεκτείνουμε τη σεζόν μας και να δείξουμε πως η Ελλάδα είναι ελκυστικός προορισμός όλο το χρόνο.

Αλλά η Ελλάδα πρέπει να αποτελεί ελκυστική αγορά, προορισμό, όχι μόνο για τους τουρίστες. Μπορεί επίσης να είναι ελκυστικός προορισμός για άτομα που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Η πανδημία έχει αναδείξει πόσο σημαντική είναι η ποιότητα ζωής, η καλή συνδεσιμότητα, η καλή πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Έχουμε παρατηρήσει εισροή ανθρώπων, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τους αποκαλέσουμε “ψηφιακούς νομάδες”, που επιλέγουν να περνούν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, να δουλεύουν από την Ελλάδα. Έχουμε ειδικά προγράμματα visa που τους επιτρέπουν να έρχονται και να εργάζονται από την Ελλάδα».

Για περισσότερα εδώ: https://primeminister.gr/2021/12/01/28092

Η Πράσινη Μετάβαση

Σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ συμμετείχε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης. Σε συζήτηση που διοργάνωσε το Politico στο πλαίσιο του Sustainable Future Summit 2021, ο πρόεδρος της ΔΕΗ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πολωνό αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας, Adam Guibourgé-Czetwertyński, τον Γερμανό ευρωβουλευτή των Πρασίνων, Niklas Nienass και την Samantha Smith, διευθύντρια του Κέντρου Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Center) σχετικά με το κοινωνικό αποτύπωμα των περιβαλλοντολογικών πολιτικών και συγκεκριμένα, με το πόσο συμπεριληπτική είναι η μετάβαση, που επιδιώκουμε, σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Στο ερώτημα πώς φροντίζει η ΔΕΗ να είναι δίκαιη η μετάβαση στη μετά-τον-άνθρακα-εποχή και πώς εξασφαλίζει να μην μείνουν εργαζόμενοι πίσω, ο επικεφαλής της επιχείρησης τόνισε τη σημασία της ύπαρξης ενός πολύ αναλυτικού πλάνου και μάλιστα του μεγαλύτερου προγράμματος απανθρακοποίησης στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΔΕΗ επέλεξε να αλλάξει όλο το προφίλ της Δυτικής Μακεδονίας, μίας περιοχής που είχε υποβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επενδύοντας στην περιοχή σε νέες μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η βιομάζα, και ταυτόχρονα, επανεκπαιδεύοντας και δίνοντας νέες δυνατότητες (reskilling) στους εργαζομένους στην περιοχή, χρησιμοποιώντας και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε να ακολουθήσουν στη μετάβαση. Αυτές οι ενέργειες, μαζί με το γεγονός ότι δίδεται η ευκαιρία στους κατοίκους να συν-επενδύσουν στην περιοχή, έχουν συντελέσει στο να υποδεχθούν οι εργαζόμενοι, αλλά και γενικότερα οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές, το πλάνο της ΔΕΗ για τη πράσινη μετάβαση με ενθουσιασμό.

Στα Social Media

Ιδιαιτέρως ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της ΕΚΤ. Με συχνές αναρτήσεις ενημερώνει για τις δράσεις και τα ταξίδια της, όπως αυτό στην Ιταλία πριν μερικές μέρες, όπου εκτός από τη συμμετοχή της σε συζητήσεις για την εξέλιξη της οικονομίας της ΕΕ, είχε την ευκαιρία να μιλήσει στην Accademia Nazionale dei Lincei στο Τορίνο, την αρχαιότερη επιστημονική ακαδημία στον κόσμο, με έτος ίδρυσης το μακρινό 1603.

Στην ομιλία της επεσήμανε την ανάγκη διαχωρισμού της αλήθειας από το ψέμα στη σημερινή εποχή, ειδικά από τους σύγχρονους policymakers, καθώς και τη σημασία επεξήγησης των πολιτικών αποφάσεων στο κοινό. Οι αναρτήσεις της Λαγκάρντ, όμως, διαφέρουν και για έναν άλλον λόγο, ο οποίος δεν είναι άλλος από το στυλ και την κομψότητά της, τα οποίο την έκαναν να ξεχωρίζει ήδη από την περίοδο που ήταν ΥΠΟΙΚ της Γαλλίας στην αρχή της ελληνικής κρίσης.

Η Βιώσιμη Κινητικότητα

H γενική διευθύντρια της ΒΕΑΤ Άσπα Τοπαλίδου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας στην Ελλάδα. «Η μετάβαση σε μια εποχή μηδενικών ρύπων αποτελεί για τη ΒΕΑΤ και τη FREE NOW στρατηγική επιλογή», τόνισε και επεσήμανε ότι «πιστεύουμε σε μια τεχνολογία με κοινωνικό αποτύπωμα, που θα βοηθήσει τις πόλεις να γίνουν περισσότερο βιώσιμες, προσφέροντας στους πολίτες εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης, αφήνοντας το ΙΧ στο σπίτι».

Οι Προκλήσεις: Για την BEAT αλλά και για τις γενικότερες τάσεις της αγοράς θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

– Από τα μέσα Ιουνίου, η ζήτηση για ταξί στην πλατφόρμα της ΒΕΑΤ έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά πάνω από 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019. Από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα, μάλιστα, η ΒΕΑΤ έχει καταγράψει 34 ρεκόρ διαδρομών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μη μπορώντας ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει την τρομακτική αύξηση της ζήτησης, λόγω της σταθερής προσφοράς που επιτάσσει η κλειστή αγορά των μετακινήσεων στην Ελλάδα.

– Σύμφωνα με έρευνα της ΒΕΑΤ, πάνω από το 70% των χρηστών επιβεβαιώνουν ότι σήμερα χρησιμοποιούν λιγότερο τη δημόσια συγκοινωνία λόγω του Covid. Αντίστοιχα, 3 στους 10 επιβάτες επιβεβαιώνουν ότι έχουν αυξήσει τη χρήση ταξί. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι διαδρομές της ΒΕΑΤ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019 έχουν αυξηθεί κατά 43%, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες κατά 19%. Από την πλευρά της, όπως δηλώνουν στελέχη της, «κάνουμε ό,τι μπορούμε με συνεχή κίνητρα προς τους οδηγούς, αλλά το πρόβλημα ξεπερνά τις πλατφόρμες».

– Δυστυχώς το μη φιλικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ψηφιακές πλατφόρμες στην Ελλάδα περιορίζει σημαντικά, όπως πιστεύουν στην BEAT, τις δυνατότητες ικανοποίησης της ζήτησης για ποιοτικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις εύρεσης ταξί. «Η αγορά μετακινήσεων παραμένει κλειστή και αναχρονιστική», λένε, «καθώς δημιουργήθηκε με όρους προηγούμενων δεκαετιών, πριν το διπλασιασμό της τουριστικής κίνησης, στερώντας από τους οδηγούς περισσότερα κέρδη και από τους επιβάτες καλύτερες υπηρεσίες».

– Για τη BEAT και τη FREE NOW (ο μέτοχος της) είναι στρατηγικός στόχος οι βιώσιμες μετακινήσεις. Η μετάβαση σε οχήματα μηδενικών ρύπων είναι όμως μόλις ο ένας πυλώνας του οράματος τους, που ήδη ξεδιπλώνεται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το ενωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ιταλία κ.α. Στόχος είναι η προσφορά συνδυαστικών υπηρεσιών βιώσιμης κινητικότητας και ταυτόχρονα η προτεραιότητα μέσα από την εφαρμογή των πιο βιώσιμων από αυτές με έξυπνο τρόπο. «Η εποχή του ‘Mobility as A Service’ έχει ξεκινήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν πρέπει η Ελλάδα να μείνει πίσω» επισημαίνουν στελέχη της.

Από την Αθήνα: H BEAT ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2011 και σήμερα είναι μέρος του FREE NOW Group, της κοινοπραξίας των BMW Group και Daimler για τις αστικές μετακινήσεις. Εκτός από την Ελλάδα, η ΒΕΑΤ εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε Περού, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Αργεντινή. Συνολικά τα brands BEAT & FREE NOW έχουν 47 εκατ. χρήστες σε 15 αγορές (10 Ευρώπη και 5 Λατινική Αμερική), 150+ πόλεις και 30.000 εταιρικούς πελάτες. Αποτέλεσμα είναι το group της FREE NOW να αποτελεί το μεγαλύτερο πάροχο συνδυαστικών υπηρεσιών κινητικότητας στην Ευρώπη και τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο στη Λατινική Αμερική.

Το Πανευρωπαϊκό Hub: Από το 2021, η FREE NOW λειτουργεί στο κτίριο “Orbit” στην Αθήνα ένα νέο πανευρωπαϊκό hub απομακρυσμένης βοήθειας οδηγών και πελατών για την υποστήριξη των αγορών της κεντρικής Ευρώπης, διευρύνοντας την επένδυση που έχει κάνει σε ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Inside Stories
Πρόσωπα και γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε, με μια βράβευση ανάμεσα στην Ιστορία και την Καινοτομία να πρωταγωνιστεί!
Inside Stories |

Πρόσωπα και γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε, με μια βράβευση ανάμεσα στην Ιστορία και την Καινοτομία να πρωταγωνιστεί!

Έχει περάσει καιρός από την στιγμή που σε μια ανακοίνωση της η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης με την υπογραφή του προέδρου της Δαυίδ Σαλτιέλ που βρήκε τη θέση στα social media μας ενημέρωνε ότι «ο Αλμπέρ Μπουρλά, Διευθύνων Σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, μέλος της Κοινότητάς μας, συμπεριλαμβάνεται στους έξι υποψήφιους για την απονομή του βραβείου Genesis, το οποίο είναι γνωστό ως το Εβραϊκό Νόμπελ» και ζητούσε την στήριξη μας:

Ο Παρισινός Μάης και οι τιμές του Φασιανού, το αισιόδοξο σενάριο του τουρισμού και τα ομόλογα της βιώσιμης ανάπτυξης
Inside Stories |

Ο Παρισινός Μάης και οι τιμές του Φασιανού, το αισιόδοξο σενάριο του τουρισμού και τα ομόλογα της βιώσιμης ανάπτυξης

Värde means value. Αυτό μπορεί να διαβάσει κανείς εισερχόμενος στην κεντρική σελίδα του Värde Partners που είναι ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα έργα ΣΔΙΤ – από την λειτουργία και την συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι τα φράγματα του Ενιπέα και του Ταυρωνίτη
Inside Stories |

Όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τα ΣΔΙΤ: Από τη λειτουργία και τη συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι τα φράγματα του Ενιπέα και του Ταυρωνίτη

Ο Ιανουάριος του 2022 για τα έργα ΣΔΙΤ είναι σαν να επαληθεύει την λαϊκή παροιμία: «Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται».

Η κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι «έξυπνες γειτονιές» στον Πειραιά  αλλά και η νέα σοδειά των κεφαλαίων για τις startups
Inside Stories |

Η κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι «έξυπνες γειτονιές» στον Πειραιά και η νέα σοδειά των κεφαλαίων για τις startups

Τα πρώτα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Rafale – τα 6 από τα συνολικά 24- βρίσκονται στην Τανάγρα και είναι μέρος ενός μεγάλου πάζλ που αλλάζει τα δεδομένα της ελληνικής άμυνας. Και τα Rafale δεν θα είναι μόνα τους στο Αιγαίο.

Μια (εμπορική) ιστορία από την Τζέντα, το αίτημα των μαθητών από τη Λαμπεία της Ηλείας και το πρώτο ζευγάρι στο Ευρωκοινοβούλιο
Inside Stories |

Μια (εμπορική) ιστορία από την Τζέντα, το αίτημα των μαθητών από τη Λαμπεία και το πρώτο ζευγάρι στο Ευρωκοινοβούλιο

Στις 24 του μηνός πρόκειται να υποβληθούν οι προσφορές για το ΣΔΙΤ που αφορά τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενώ μέχρι το τέλος του μήνα πρόκειται να αναδειχθεί ο ανάδοχος στο ΣΔΙΤ του flyover της Θεσσαλονίκης.

Η πλατφόρμα που διπλασιάζει τις τιμές στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, η μαρίνα στον Κορινθιακό και το ψηφιακό Μέγαρο
Inside Stories |

Η πλατφόρμα που διπλασιάζει τις τιμές στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, η μαρίνα στον Κορινθιακό και το ψηφιακό Μέγαρο

Μάλλον θα έχετε ήδη διαβάσει την ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Γιατί οι startups ταιριάζουν στην ελληνική οικονομία; Γιατί είναι επένδυση μια ταινία; Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι ενός φράγματος;
Inside Stories |

Γιατί οι startups ταιριάζουν στην ελληνική οικονομία; Γιατί είναι επένδυση μια ταινία; Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι ενός φράγματος;

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αρχίσει και στέλνουν στη διοίκηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης τα κείμενα της δημόσιας πρόσκλησης προς τους ενδιαφερομένους για να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις και να χρηματοδοτηθούν από τους δανειακούς πόρους του Ταμείου μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.

Μια ιστορία από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με αρχή και κατάληξη μια παραγωγική μονάδα στην Κόρινθο
Inside Stories |

Μια ιστορία από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με αρχή και κατάληξη μια παραγωγική μονάδα στην Κόρινθο

Στην ημερήσια διάταξη των μεγάλων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που προωθούνται μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0 βρίσκεται εγγεγραμμένη και η διαμόρφωση ενός νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Οι γειτόνισσες της Φρανκφούρτης, η γυναικεία ποσόστωση στα Δ.Σ των εισηγμένων και το πράσινο υδρογόνο με τις ΑΠΕ
Inside Stories |

Οι γειτόνισσες της Φρανκφούρτης, η γυναικεία ποσόστωση στα Δ.Σ των εισηγμένων και το πράσινο υδρογόνο με τις ΑΠΕ

Η ΕΤΑΔ ρίχνει όλες της τις δυνάμεις προκειμένου να ωριμάσει το project της αξιοποίησης του συγκροτήματος του Κλειστού του Παλαιού Φαλήρου (γνωστό και ως Tae Kwon Do από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα)- ένα project που αφορά τη μακροχρόνια παραχώρηση αυτού του Ολυμπιακού Ακινήτου.