Σημαντική απόφαση προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας φιλικότερης προς το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή πολιτικής συνιστά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πως θα δρομολογήσει την τροποποίηση του χαρτοφυλακίου της σε εταιρικά ομόλογα με τρόπο που θα ευνοεί στο εξής περισσότερο τις «πράσινες» επιχειρήσεις της Ευρωζώνης. Το μέτρο έρχεται να προστεθεί στην συνολική ενσωμάτωση πράσινων στόχων στην διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Διαβάστε επίσης: Μέγα έκδοση πράσινων εταιρικών ομολόγων ξυπνά την αγορά από το λήθαργο 

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανακοίνωσε πως από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα κατευθύνει τις διακρατήσεις εταιρικών ομολόγων στο ύψους 344 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκιο που τηρεί για σκοπούς νομισματικής πολιτικής «προς εκδότες με καλύτερες κλιματικές επιδόσεις μέσω της επανεπένδυσης των σημαντικών ποσών από εξοφλήσεις που αναμένονται τα προσεχή έτη. Οι καλύτερες κλιματικές επιδόσεις θα μετρούνται σε σχέση με τις μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα και τη δημοσιοποίηση βελτιωμένων στοιχείων σχετικών με το κλίμα».

Διαβάστε επίσης: Η ανάκαμψη βάζει φρένο στις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων 

Προώθηση της πράσινης οικονομίας 

Σκοπός των μέτρων είναι η μείωση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος, η ενίσχυση της διαφάνειας και η στήριξη της μετάβασης προς την πράσινη οικονομία.

«Με αυτές τις αποφάσεις μετατρέπουμε τη δέσμευσή μας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε πράξη» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στα νέα μέτρα, η Κριστίν Λαγκάρντ. «Εντός των ορίων της εντολής που μας έχει ανατεθεί, λαμβάνουμε περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για να ενσωματωθεί η κλιματική αλλαγή στις πράξεις νομισματικής πολιτικής μας» επεσήμανε, εξηγώντας μάλιστα πως στο πλαίσιο του εξελισσόμενου προγράμματος δράσεων για το κλίμα, θα ληφθούν σταδιακά κι άλλα περισσότερα μέτρα για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ με τους στόχους και τα κριτήρια της Συμφωνίας του Παρισιού.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων είναι η σταδιακή απεξάρτηση του χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων από τον άνθρακα, παρέχοντας και κίνητρα στους εκδότες που δημοσιοποιούν ολοένα πιο βελτιωμένα στοιχεία και μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα μελλοντικά. Για το λόγο αυτό ακριβώς, η ΕΚΤ δεν σκοπεύει σε πρώτη φάση να αποκλείσει τελείως κάποιες επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν ανάμεσα στους μεγάλους ρυπαντές της Ευρωζώνης, αλλά να τους προσφέρει τα κίνητρα (καρότο και μαστίγιο ταυτόχρονα), ώστε να υιοθετήσουν πρασινότερες τακτικές και να βελτιώσουν το αποτύπωμα τους.

Ποιοι κερδίζουν 

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις με καλύτερες κλιματικές επιδόσεις θα έχουν συγκριτικά υψηλότερο μερίδιο στις επανεπενδύσεις των σημαντικών κερδών της ΕΚΤ τα επόμενα χρόνια, σε σχέση με αυτές που έχουν χαμηλές επιδόσεις. Μάλιστα η Τράπεζα θα αρχίσει να δημοσιεύει σε τακτική βάση πληροφορίες σχετικά με το κλίμα και τα εταιρικά ομόλογα, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2023. Με βάση τις επιδόσεις αυτές το συμβούλιο θα επανεξετάζει τις αποφάσεις του.

«Θέλουμε να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ένα κίνητρο για να γίνουν πιο πράσινες» τόνισε χαρακτηριστικά, το μέλος του συμβουλίου, Ίζαμπελ Σνάμπελ.

Πράσινο πλαίσιο για τις εξασφαλίσεις

Παράλληλα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε πως σχεδιάζει σταδιακά να κάνει αποδεκτούς μόνος εμπορεύσιμους τίτλους και δανειακές απαιτήσεις από επιχειρήσεις και οφειλέτες που  συμμορφώνονται με την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (μόλις εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία). Καθώς σημειώνεται καθυστέρηση στην εφαρμογή της CSRD, τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας αναμένεται να ισχύσουν από το 2026.

Για να παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να ευθυγραμμιστούν με τους νέους κανόνες εγκαίρως, η ΕΚΤ θα διενεργήσει δοκιμές ένα έτος πριν από την πρακτική εφαρμογή.

Αξιολόγηση κινδύνων 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων, το Ευρωσύστημα θα ενισχύσει επίσης περαιτέρω τα εργαλεία και τις δυνατότητες που διαθέτει για την αξιολόγηση κινδύνων προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα.

Μάλιστα, με σκοπό τη βελτίωση της αξιολόγησης των κινδύνων που αφορούν το κλίμα από εξωτερικούς φορείς, το Ευρωσύστημα θα παροτρύνει τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να γίνουν πιο διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν τους κλιματικούς κινδύνους στις αξιολογήσεις τους και να λάβουν πιο φιλόδοξα μέτρα όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για τους κλιματικούς κινδύνους.

Πάντως, ήδη το Ευρωσύστημα συμφώνησε σε ένα σύνολο κοινών ελάχιστων προτύπων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εσωτερικά συστήματα πιστοληπτικής αξιολόγησης των εθνικών κεντρικών τραπεζών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τους σχετικούς με το κλίμα κινδύνους στις αξιολογήσεις τους. Τα εν λόγω πρότυπα θα αρχίσουν να ισχύουν στο τέλος του 2024.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα ESG
Νέα Διαδικασία Προσέγγισης Πελατών στην Υπεύθυνη Επένδυση
Academia |

Νέα Διαδικασία Προσέγγισης Πελατών στην Υπεύθυνη Επένδυση

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία προσέγγισης πελατών, οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού κλάδου καλούνται να κάνουν συνέντευξη στους πελάτες τους για να καθορίσουν το προφίλ κινδύνου τους, το οποίο βασίζεται στο ποσό των περιουσιακών στοιχείων τους, τη γνώση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, τον επενδυτικό ορίζοντα, την ανοχή κινδύνου, κλπ.