Διαγραφές χρεών και μέση διάρκεια ρύθμισης τα 20 έτη πέτυχαν όσοι κατέφυγαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Με το 74% των υποψήφιων προς ρύθμιση ή των ρυθμισμένων χρεών να αφορά σε οφειλές φυσικών προσώπων και μόλις το 26% οφειλές επιχειρήσεων.

Ο ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού προβλέπουν μερικές διαγραφές οφειλών. Προς το Δημόσιο είναι έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ. Προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων η διαγραφή φτάνει έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Ως σήμερα, το μέσο ποσοστό διαγραφής για οφειλές προς Δημόσιο φτάνει το 22,0% και το 31,5% για οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς. Το 40% (€439 εκ.) των ρυθμίσεων έχουν λάβει ποσοστό διαγραφής μεγαλύτερο του 30%. Οι στεγαστικές οφειλές έχουν μέσο ποσοστό διαγραφής το 23,5%, οι επιχειρηματικές οφειλές 40,1%, οι καταναλωτικές οφειλές 31,9%.

Η μέση διάρκεια ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχεται στα 18 έτη και για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς στα 15 έτη. Το 33% των οφειλών έχει ρυθμιστεί σε διάρκεια άνω των 20 ετών. Σχετικά με τις αιτήσεις το 33% αφορά οφειλές στην περιφέρεια Αττικής και το 16% στην Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους,

  • το 73% (€19,6 δις) των οφειλών αφορούν φυσικά πρόσωπα.
  • η πλειοψηφία των οφειλών (79%) είναι προς χρηματοδοτικούς φορείς
  • οφειλές μεγαλύτερες του €1 εκ. συγκεντρώνουν το 65% (€17,5 δις) των συνολικών οφειλών και αποτελούν το 10% (4,7 χιλ.) των αιτήσεων

Για το επόμενο 5μηνο, Ιανουαρίου – Μαΐου, στο βασικό σενάριο αναμένονται ρυθμίσεις 1,5 δισ. ευρώ οι οποίες θα προέρχονται από:
αιτήσεις που θα είναι στο τελικό στάδιο αξιολόγησης: 344 εκ. ευρώ
αιτήσεις που θα είναι στο στάδιο αξιολόγησης από τους χρηματοδοτικούς φορείς ή/και το Δημόσιο: 719 εκ. ευρώ
αιτήσεις που θα βρίσκονται στο αρχικό στάδιο :464 εκ. ευρώ

Τι ισχύει

Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η ρύθμιση δύναται να προβλέπει:

Α. μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:
• προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ
• προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

• να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του
• η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Β. Κατόπιν της ενδεχόμενης ανωτέρω μερικής διαγραφής οφειλής, το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής, ως εξής:
• οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ρυθμιστούν σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις
• τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων δύναται να ρυθμιστούν σε έως:

α) 420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,
β) 240 δόσεις για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,
γ) 180 δόσεις για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Tax