Παρότι ο εκρηκτικός συνδυασμός των αυξήσεων στις πρώτες ύλες, στα υλικά συσκευασίας και στην ενέργεια «γκρέμισε» την κερδοφορία της Μέλισσα Κίκιζας το 2021, ούτε τα αναπτυξιακά της πλάνα έχουν φρενάρει ούτε η αισιοδοξία εγκατέλειψε τη διοίκηση. Μάλιστα όπως αναφέρεται «η εταιρεία έχει όλα τα αναγκαία εφόδια (εμπορικά, οργανωτικά, χρηματοοικονομικά κ.λπ.) για να πρωταγωνιστήσει στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται».

Ήδη, εκτός από τις θετικές επιδόσεις που καταγράφουν εφέτος οι πωλήσεις των ζυμαρικών (σ.σ. στο 7μηνο είναι πάνω 7,4% σε όγκο και 7,7% σε αξία σύμφωνα με την IRI), η οικογενειακή επιχείρηση, με το μεγαλύτερο καθετοποιημένο συγκρότημα μύλων και μακαρονοποιείου στην Ελλάδα, έχει διευρύνει περαιτέρω το οικονομικό της αποτύπωμα, κάνοντας ντεμπούτο στην αγορά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου μέσω της εξαγοράς της Terra Creta.

Διαβάστε επίσης: Μέλισσα Κίκιζας – Εξαγόρασε την ελαιουργική Terra Creta, μέλος του ομίλου IOGR του Γιάννη Γρύλου

Η συνεισφορά της Terra Creta

Με βάση όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της Μέλισσα Κίκιζας για το 2021, η συνεισφορά της Terra Creta στις ενοποιημένες πωλήσεις, στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και στο EBITDA του ομίλου, για το χρονικό διάστημα από την απόκτηση ελέγχου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021, ανέρχεται σε 1.497.060 ευρώ, σε 84.282 ευρώ (ζημιά) και σε 23.184 ευρώ (αρνητικό), αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά αφορούν διάστημα ενός μήνα, καθώς η εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Terra Creta, με έδρα το Κολυμβάρι Χανίων, στις 6 Δεκεμβρίου 2021.

Τα αντίστοιχα ποσά της Terra Creta αν ληφθούν υπόψη για τη διάρκεια όλου του έτους 2021, ανέρχονται σε πωλήσεις 18.407.581, σε καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους 942.659 ευρώ (κέρδος) και σε EBITDA 1.540.948 ευρώ (θετικό), αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την εξαγορά, προέκυψε υπεραξία ύψους 8.579.621 ευρώ.

Το 2022 σχεδιάζεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης, αλλά και η πλήρης οργανική και διοικητική ενσωμάτωσή των δύο οργανισμών.

Συνεχείς επενδύσεις

Την ίδια ώρα και παρά την αρνητική συγκυρία, η εταιρεία με παρουσία στο ελληνικό επιχειρείν από 1947 συνεχίζει να υλοποιεί τα αναπτυξιακά της πλάνα, επενδύοντας τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και για στην είσοδο σε νέες αγορές αλλά και νέες κατηγορίες τροφίμων.

Συγκεκριμένα, το 2021 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγωγής κοφτών ζυμαρικών, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και μονάδας «Συμπαραγωγής Ενέργειας» στο εργοστάσιο της Λάρισας. Ταυτόχρονα συνέχισε να πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, με τη σειρά «ζυμαρικά με λαχανικά».

Οι επενδύσεις στα εργοστάσιά της ξεπερνούν τα 65 εκατ. ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ μόνο την τελευταία 3ετία έχουν δαπανηθεί 25 εκατ. ευρώ.

Εξαγωγές

Η συνεπής προσπάθεια για ανάπτυξη των εξαγωγών αποδίδει πλέον σημαντικά αποτελέσματα τόσο στις υφιστάμενες χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος όσο και σε νέες αγορές. Αναμένεται δε σημαντική ώθηση στις εξαγωγές μέσω των συνεργειών με την γκάμα προϊόντων της Terra Creta, σημειώνεται.

Η Μέλισσα Κίκιζας διαθέτει παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού ετήσιου τζίρου ακολουθώντας μια συνεχή ανοδική πορεία.

Αύξηση εσόδων αλλά σημαντική μείωση κερδών το 2021

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, που περιλαμβάνει τις θυγατρικές Atlanta στην Πολωνία και Βλάχα, Αλτική και Terra Creta στην Ελλάδα, ανήλθε στα 77,9 εκατ. ευρώ περίπου και της εταιρείας στα 71,2 εκατ. ευρώ αυξημένος σε σχέση με το 2020 κατά περίπου 5,4% και 2,2% αντίστοιχα.

Η κερδοφορία ωστόσο υπέστη σημαντικό πλήγμα «λόγω σημαντικής επιβάρυνσης του κόστους παραγωγής από τις συνδυασμένες αυξήσεις των σιτηρών καθώς και των υλικών συσκευασίας, της ενέργειας και των λοιπών συντελεστών παραγωγής», όπως επισημαίνεται.

Ειδικότερα, τα προ φόρου κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε μόλις 964,4 χιλ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ το 2020, μείωση 84%, ενώ της εταιρείας σε 1,04 εκατ. ευρώ από 5,04 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά (μετά από φόρους) κέρδη του ομίλου έφθασαν σε 729,4 χιλ. ευρώ (ήταν 5,08 εκατ. ευρώ το 2020) και της εταιρείας σε 899,5 χιλ. ευρώ από 4,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι λόγοι

Σύμφωνα με την εταιρεία, στην μεταβολή των καθαρών αποτελεσμάτων συνέβαλαν οι ακόλουθοι λόγοι:

• Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,4% και της Εταιρείας κατά 2,2%, λόγω κυρίως της αύξησης της αξίας πωλήσεων που αντιστάθμισε την μείωση του όγκου σε σχέση με το υψηλό 2020 που ήταν επηρεασμένο από τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας Covid 19.

• Το κόστος από την μεταβολή αποθεμάτων – αναλώσεις υλών και υλικών του ομίλου αυξήθηκε κατά 15,1% και της εταιρείας κατά 10,0%, λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των υλικών.

• Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 20,6% και της Εταιρείας κατά 9,2%, λόγω της θετικής επίδρασης κατά την προηγούμενη χρήση εσόδων από αποαναγνώριση υποχρεώσεων και αντιστροφή προβλέψεων.

• Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου και της εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά λόγω του αυξημένου δανεισμού για την πραγματοποίηση της εξαγοράς της Terra Creta.

• Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκε σημαντικά, λόγω των μειωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και της μείωσης του φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα.

Μέρισμα 300 χιλ. ευρώ

Για τη χρήση 2021 προτάθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ύψους 300.677,60 από 1.500.009,60 ευρώ το 2020 και 400.203,87 ευρώ τη χρήση του 2019.

Εργαζόμενοι

O μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για το 2021 ήταν 323 άτομα στον όμιλο και 227 στην εταιρεία. Το 2020 το απασχολούμενο προσωπικό στην εταιρεία ήταν 277 άτομα και 223 άτομα στον όμιλο.

Η πολωνική θυγατρική

Όσον αφορά την Atlanta AM Sp. z.o.o., θυγατρική της Μέλισσα Κίκιζας στην Πολωνία, της οποίας τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν το 1% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, η διοίκηση αναφέρει πως «η στρατηγική φύση της συγκεκριμένης εταιρίας καθώς και η αμέριστη υποστήριξη του ομίλου δεν επιτρέπουν να δημιουργηθεί κανένα θέμα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς της».

Να σημειωθεί ότι στην Πολωνία η εταιρική νομοθεσία προβλέπει πως όταν οι σωρευμένες ζημίες ξεπερνούν το σύνολο των αποθεματικών και το 50% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι της εταιρείας θα πρέπει να αποφασίσουν τις κατάλληλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το χαρτοφυλάκιο

Υπενθυμίζεται πως οι βασικές μάρκες ζυμαρικών της εταιρείας είναι: η Μέλισσα και η Στέλλα, η σειρά ζυμαρικών Primo Gusto, η θεσσαλική Deveta, η ιστορική Αβέζ και τα παραδοσιακά προϊόντα Βλάχα. Η πλήρης σειρά τοματικών προϊόντων Primo Gusto συμπληρώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά τροφίμων ενώ η Del Monte και η Heinz της έχουν αναθέσει την αποκλειστική αντιπροσωπεία των προϊόντων τους στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις