Αλλαγές στον Εκδοτικό Οργανισμό Λιβάνη ανακοινώθηκαν από την εταιρεία

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/12/2022 κατά την οποία παρευρέθηκαν 3 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 68,04% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

Θέμα 1ο

Βάσει της από 17/11/2022 απόφασης του Δ.Σ, το πρακτικό της οποίας και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ από τρία (3) σε δύο (2), και διαμορφώνεται εκ νέου το σύνολο των μελών του Δ.Σ σε πέντε (5). Εγκρίθηκε το νέο Δ.Σ , το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία έως 30/6/2024. Έγινε η Συγκρότησή του σε σώμα, με την από 17/11/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ.

Τα μέλη του του Δ.Σ είναι:

1. Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμ. 1, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1957, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΜ 507644/2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος με ΑΦΜ 024991203, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, εκτελεστικόμέλος.

2. Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δασκαλογιάννη 10-12, Αθήνα, γεννημένος στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΑ 026007/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ 025113152, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, εκτελεστικό μέλος.

3. Ηλέκτρα – Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια του Ηλία και της Μαργαρίτας, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ. Ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 516754/07-12-2015/Τ.Α. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ. 149032847 , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 18, Τ.Κ. 15237, γεννηθείσα στο Αμαρούσιο Αττικής την 03/01/1998 , μη εκτελεστικό μέλος.

4. Ευτύχιος Δασκαλάκης του Χαραλάμπους, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ. Κάτοικος Χανίων, οδός Σαραντζόγλου αριθμ. 2, γεννημένος στα Χανιά Χανίων το έτος 1959, κάτοχος του υπ’ αριθμ ΑΙ 468248/2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 034361538, Δ.Ο.Υ Χανίων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ. Λογιστής, με ΑΔΤ ΑΒ 011519, γεννηθείς στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αθηνών οδός Ερεσσού 6, με ΑΦΜ 062392659 ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος .

Την εταιρεία εκπροσωπούν , από κοινού ή μεμονωμένα, η κ. Παναγιώτα Α. Λιβάνη ,πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Ηλίας Α .Λιβάνης , αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.

Θέμα 2ο Παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Γ.Σ. κ .Ηλία Λιβάνη η αναθεωρημένη Πολιτική καταλληλόλητας των μελών Δ.Σ. και των επιτροπών του, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί.

Θέμα 3ο Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί το περιεχόμενο του από 6/10/2022 Πρακτικό του Δ.Σ, για τον επαναπροσδιορισμό του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα και παμψηφεί το περιεχόμενο του από 31/10/2022 Πρακτικού του Δ.Σ, όπου εκλέγονται νέα μέλη της επιτροπής ελέγχου, ως εξής:

1. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Ευτύχιος Χ. Δασκαλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη-Δρίλλια , μη εκτελεστικό μέλος

Εγκρίνεται επίσης ομοφώνως και παμψηφεί από την Γενική Συνέλευση, η Έκθεση Αποδοχών μελών του Δ.Σ έτους 2021

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις