Τη διανομή μερίσματος 0,29 ευρώ ανά μετοχή, ανακοίνωσε η εταιρεία Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2022.

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «OPTIMA BANK A.E.»

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαΐου 2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,29 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό με προσαρμογή με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία). Από την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος ν(ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του νμερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) νπου διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την νΠέμπτη, 1 Ιουνίου 2022 («record date»). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “OPTIMA BANK A.E.” ως εξής:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές νεταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «OPTIMA BANK A.E.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Ταμείου Χρημάτων της «OPTIMA BANK A.E.» στο τηλέφωνο 210-8173540 (ή στο 210- 8173000)».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις