Στις 30 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τον α΄ κύκλο του καθεστώτος ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία – υδατοκαλλιέργεια», του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

Διαβάστε επίσης: Αναπτυξιακός νόμος: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Αγροδιατροφή

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε α) 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, β) 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, γ) 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, δ) 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και ε) 50.000 ευρώ για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), καθώς και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (Ο.Π.) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ).

Οι προϋποθέσεις

Τα ποσοστά ενίσχυσης φτάνουν έως και το 75% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη προκήρυξη, ειδικά, επιλέξιμα προς ενίσχυση είναι επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

α) Την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, που υποβάλλονται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 92195/27-09-2022 κοινή απόφαση του υπουργού και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού”.

β) Τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, ήτοι κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση, και περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 92172/27-09-2022 κοινή απόφαση του υπουργού και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 651/2014 της επιτροπής”.

γ) Την πρωτογενή γεωργική παραγωγή της περ. α και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων της περ. β, που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια περιφερειακή ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας.

δ) Την πρωτογενή γεωργική παραγωγή της περ. α και της μεταποίησης αυτών χωρίς να προκύπτει, κατ’ ανάγκην, από την επέμβαση γεωργικό προϊόν, που δύνανται σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, που υλοποιούνται στην ίδια περιφερειακή ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας.

Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα ανέρχονται σε ποσοστό 50% του επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι το 60% για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO