Ουδέν νεώτερον από το μέτωπο, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στην περίοδο θερινής ραστώνης. Με την πλειονότητα των τίτλων σε ιστορικά ή πολυετή υψηλά.

Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης δεν κουνήθηκε αρκετά, το κλίμα παραμένει θετικό.

Τούτο είναι αληθές υπό το πρίσμα αφενός της “ζωντανής” συμπεριφοράς των περισσοτέρων τίτλων σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση, αφετέρου την έλλειψη πωλητών.

Κι έτσι, οι επίσης λίγοι αγοραστές κατάφεραν άκοπα να συντηρήσουν την επαφή με τα υψηλά 9ετίας.

Και καμία διάθεση για βαθιά διόρθωση δεν υπάρχει ακόμα.

Συν αυτώ, τα πολύ ισχυρά αποτελέσματα που σταδιακά ανακοιώνονται από τις εισηγμένες στη Wall Street δίνει ανοδικό τέμπο και παγκοσμίως, στα πλαίσια της άμβλυνσης των υφεσιακών φόβων.

Τα επενδυτικά βλέμματα έχουν στραφεί στις ανακοινώσεις των δύο μεγάλων κεντρικών τραπεζών ως προς τα επιτόκια αναφοράς.

Κι ενώ όλοι συμφωνούν για το μέγεθος της αύξησης, μένει να δούμε το λεκτικό για να εξάγουμε κρίσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια.

Ειδική μνεία στον Λεβεντέρη (προνόμιο) για δεύτερη συνεδρίαση, που ..κινήθηκε.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα ο Αντικριστής