Η επιστροφή του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές μετά από 10 και πλέον έτη αποτέλεσε εξαρχής πρωταρχικό στρατηγικό μου στόχο, αναφέρει στη συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, εκτιμώντας πως εντός του 2024 η ελληνική αγορά θα τεθεί σε «watch list» για τη μετάταξή της στο club των ανεπτυγμένων αγορών που θα «ξεκλειδώσει» σημαντικά νέα κεφάλαια.

Για να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες 6 επενδυτικά συνέδρια στο εξωτερικό, τόσο για τις large cap όσο και για τις mid cap εταιρείες, σε συνεργασία με κορυφαίους επενδυτικούς οργανισμούς. Το τελευταίο διάστημα, σημειώνει, έχει δημιουργηθεί ένα αξιόλογο pipeline για νέες εισαγωγές, αλλά και για εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, ενώ παράλληλα αναφέρεται στις θεσμικές παρεμβάσεις που αναμένονται για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Χρηματιστηρίου.

ΕΡ.: Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και πώς προχωρά ο νέος κανονισμός του Χρηματιστηρίου;

ΑΠ.: «Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει από πέρυσι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Το πρόγραμμα αυτό κινείται σε 6 βασικούς άξονες που περιλαμβάνουν την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και των κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) των επιχειρήσεων, την απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, τη θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για ενίσχυση της ζήτησης, την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας, αλλά και τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε πριν από λίγες μέρες την κατάρτιση σχεδίου νόμου, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει νέα μέτρα που θα συντελέσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος τόσο για τις εισηγμένες εταιρείες όσο και για τους επενδυτές. Στα μέτρα αυτά θεωρείται πιθανό να ενταχθούν φορολογικά κίνητρα τόσο για την εισαγωγή εταιρειών στην Εναλλακτική Αγορά όσο και για τους επενδυτές που τοποθετούν κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα εισάγονται στην Εναλλακτική Αγορά. Πιο συγκεκριμένα, διαφαίνεται πως ενδεχομένως θα υπάρξουν κίνητρα που για μεν τους επενδυτές θα σχετίζονται με την παροχή κάποιας έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του κεφαλαίου που επενδύεται ανά φορολογικό έτος, ενώ για τις εταιρείες θα προβλεφθεί μείωση του κόστους εισαγωγής. Αντίστοιχα, φαίνεται πως εξετάζεται η θέσπιση κινήτρων εισαγωγής στην Κύρια Αγορά, όπως έκπτωση των δαπανών που συνδέονται με την είσοδο των εταιρειών σε αυτήν.

Ταυτόχρονα όμως με τους παραπάνω κυβερνητικούς σχεδιασμούς, το Χρηματιστήριο Αθηνών το τελευταίο διάστημα προχωρά σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα διασφαλίζουν ένα απολύτως εκσυγχρονισμένο περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς μας. Στο πλαίσιο αυτό βρισκόμαστε, ελπίζω, στην τελική ευθεία για την αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας της Κύριας Αγοράς, όπως ανακοινώσαμε ήδη από το περασμένο έτος. Το εάν και πότε θα εφαρμοστεί τελικώς ο νέος Κανονισμός εξαρτάται πλέον από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η πρωτοβουλία μας αυτή για την αλλαγή του Κανονισμού μας έρχεται μετά από πολλά χρόνια και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής αγοράς, που θα παρέχει ένα ελκυστικό και δυναμικό περιβάλλον τόσο για τις εισηγμένες εταιρείες όσο και για τους επενδυτές. Οι αλλαγές που προωθούμε έχουν ως τελικό στόχο την ενίσχυση του κύρους της Κύριας Αγοράς και την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητάς της. Αναγνωρίζοντας δε ότι η Εναλλακτική Αγορά αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της αγοράς μας καθώς παρέχει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια ώστε να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, προχωρούμε σε ουσιαστικές αλλαγές και στον κανονισμό της αγοράς αυτής με στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τη διευκόλυνση της εισαγωγής των υποψήφιων εταιρειών, ενώ παράλληλα έχουμε δρομολογήσει την αδειοδότηση της ΕΝΑ ως SMS Growth Market σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

ΕΡ.: Υπάρχει ενδιαφέρον για νέες εισαγωγές εταιρειών στο Χρηματιστήριο και πόσο βοηθούν την ελληνική αγορά IPOs όπως αυτό του ΔΑΑ ή η συνεχιζόμενη αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τράπεζες;

ΑΠ.:«Πράγματι, το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί ένα αξιόλογο pipeline για νέες εισαγωγές, τόσο στην Κύρια όσο και στην Εναλλακτική Αγορά, αλλά και για εκδόσεις εταιρικών ομολόγων και μετατάξεις από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά. Από την πλευρά μας συνεχίζουμε τις επαφές με υποψήφιες εταιρείες από διάφορους κλάδους, είτε μεμονωμένα, είτε μέσα από στοχευμένες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε για τον λόγο αυτόν.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για το πόσο βοήθησαν την ελληνική αγορά IPOs όπως αυτό του ΔΑΑ ή η συνεχιζόμενη αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τράπεζες, η απάντηση είναι ότι πρόκειται για κομβικές εξελίξεις για το ελληνικό Χρηματιστήριο οι οποίες σαφώς προκάλεσαν μια μεγάλη τόνωση του ενδιαφέροντος και της συναλλακτικής δραστηριότητας, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Ευελπιστούμε μάλιστα να λειτουργήσουν ως καταλύτες για επόμενες εισαγωγές εταιρειών στην αγορά μας. Εξίσου σημαντικό όμως είναι το γεγονός πως το Χρηματιστήριο απέδειξε ότι μπορεί να υποστηρίξει με απόλυτη επιτυχία μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση της ρευστότητας και της αναγνωρισιμότητας της αγοράς μας. Σε όλα αυτά τα σημαντικά βήματα, το Χρηματιστήριο Αθηνών απέδειξε έμπρακτα πως διαθέτει την τεχνογνωσία, τους απαραίτητους μηχανισμούς και το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό για να υποστηρίξει μεγάλης κλίμακας εγχειρήματα με απόλυτη επιτυχία».

ΕΡ.: Πώς κινείται η αγορά των εταιρικών ομολόγων του ελληνικού Χρηματιστηρίου, υπάρχει νέο ενδιαφέρον; Ποιες οι προοπτικές της;

ΑΠ.: «Η αγορά ομολόγων έχει εξελιχθεί και αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εχοντας αποκτήσει πλέον σημαντικό μέγεθος – 24 ομόλογα συνολικής αξίας έκδοσης €4,6 δισ. διαπραγματεύονται σήμερα στην αγορά – αποκτά με σταθερό βήμα και ρευστότητα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2024 η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά ομολόγων έχει διπλασιαστεί και διαμορφώνεται σε €1,8 εκατ. από €900 χιλ. το 2023. Η συγκεκριμένη αγορά είναι πλέον ιδιαιτέρως ελκυστική τόσο για τις εταιρείες που μπορούν εύκολα, γρήγορα και με πολύ χαμηλό κόστος να αντλήσουν σημαντικά κεφάλαια όσο και για το επενδυτικό – αποταμιευτικό κοινό, που συνεχώς αναζητά εναλλακτικές λύσεις για καλύτερες αποδόσεις μέσω σταθερών επιτοκίων».

ΕΡ.: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναβάθμισης του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές;

ΑΠ.: «Η επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές μετά από 10 και πλέον έτη αποτέλεσε εξαρχής για εμένα πρωταρχικό στρατηγικό στόχο. Για τον λόγο αυτόν τα τελευταία δύο χρόνια εργαζόμαστε εντατικά και συστηματικά προκειμένου να εκπληρώσουμε όλα τα κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά, που θέτουν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης. Είμαστε πολύ κοντά στην εκπλήρωση των κριτηρίων αυτών και ευελπιστούμε ότι εντός του 2024 το Χρηματιστήριο Αθηνών θα τεθεί σε watch list για τη μετάταξή του στο club των Ανεπτυγμένων Αγορών. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό κριτήριο που δεν αναφέρεται στην επίσημη λίστα των κριτηρίων των οίκων αξιολόγησης, και αυτό είναι η αναγνώριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μιας Ανεπτυγμένης Αγοράς στη συνείδηση των μεγάλων επενδυτικών οίκων. Τα πρώτα σημάδια της αλλαγής αυτής στην αντίληψη των διεθνών επενδυτών έχουν ήδη φανεί και είναι αποτέλεσμα της αναβάθμισης της επενδυτικής εικόνας της χώρας, καθώς και των στοχευμένων δράσεων εξωστρέφειας που πραγματοποιούμε σε τακτική βάση για την προβολή και την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας».

ΕΡ.: Τι θα σημάνει αυτή η αναβάθμιση για το ελληνικό Χρηματιστήριο και γιατί οι ξένοι και οι έλληνες επενδυτές να επενδύσουν στις ελληνικές μετοχές;

ΑΠ.: «Η μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών θα σηματοδοτήσει την αναβάθμιση του κύρους της αγοράς μας και θα ξεκλειδώσει σημαντικά νέα κεφάλαια από επενδυτές που επενδύουν αποκλειστικά στις αγορές αυτές. Ηδη έχουμε διαπιστώσει στα επενδυτικά συνέδρια που πραγματοποιήσαμε τους προηγούμενους μήνες στο εξωτερικό τα πρώτα σημάδια αύξησης ενδιαφέροντος από μεγάλους ξένους επενδυτές αυτής της κατηγορίας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον αυτό, και για τον λόγο αυτόν έχουμε ήδη προγραμματίσει για τους επόμενους μήνες 6 επενδυτικά συνέδρια στο εξωτερικό, τόσο για τις large cap όσο και για τις mid cap εταιρείες μας, σε συνεργασία με κορυφαίους επενδυτικούς οργανισμούς. Υστερα από μια μακρά περίοδο κλυδωνισμών το ελληνικό Χρηματιστήριο στοχεύει και θα επανακτήσει τη θέση που δικαιωματικά πλέον του ανήκει, ανάμεσα στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης».

ΠΗΓΗ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Plus