Στη Γαλλία, αναφέρονται σε πρωτοβουλίες τύπου ESG.

Πέρα από τους ρυθμιστικούς περιορισμούς, οι επενδυτές, οι τραπεζίτες, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες έχουν αναπτύξει μια ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, ωθώντας τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις πρακτικές τους, να αναθεωρήσουν το οικονομικό τους μοντέλο. Θα είναι πιο υπεύθυνες, χωρίς να βλάψουν τα συμφέροντά τους. Με άλλα λόγια, θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία εφαρμόζοντας κριτήρια ESG στις αποφάσεις και τις επενδύσεις τους.

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε μια πρόσφατη έρευνα του περιοδικού Le Point και του Γερμανικού Ινστιτούτου Έρευνας Statistica που στηρίχθηκε σε ένα δείγμα 2000 επιχειρήσεων (βλ. Beatrice Parrino, les entreprises les plus responsables sont …, Le Point, no 2571, 18 novembre 2021, σελ. 43-51).

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Η έρευνα της κατάταξης των πιο υπεύθυνων επιχερήσεων στηρίζεται σε δύο βασικά στοιχεία: (1) μια έρευνα που στοχεύει στη συλλογή συνολικά 27 αντικειμενικών κριτηρίων ανά επιχείρηση και (2) σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 5.000 ατόμων. Αρχικά, η Statistica κατάρτισε ένα κατάλογο 2000 επιχειρήσεων με έδρα τη Γαλλία με τουλάχιστον 500 εργαζομένους.

Βασικό κριτήριο για την εμφάνιση στην έρευνα είναι η δημοσίευση έκθεσης ΕΚΕ από την εταιρεία κατά την τελευταία τριετία. Με βάση τις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν από τις εταιρείες, το ινστιτούτο Statistica αξιολόγησε τους δείκτες που επιλέχθηκαν, χωρισμένους σε τρεις κατηγορίες:

– Περιβαλλοντικούς (εκπομπές άνθρακα, κατανάλωση ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ.),

– Κοινωνικούς (αριθμός ωρών επιμόρφωσης, εργατικά ατυχήματα, κύκλος εργασιών, κλπ.),

– Διακυβέρνησης (ποσοστό γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο, χρηματοοικονομικές επιδόσεις, δαπάνες Ε&Α, κλπ.).

Παράλληλα, η Statistica αξιολόγησε τη φήμη των εταιρειών που επιλέχθιηκαν για την έρευνα. Και εδώ, οι ερωτηθέντες έπρεπε να πουν τη γνώμη τους σε τρεις τομείς: περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) για τις εταιρείες που γνωρίζουν.

Το αποτέλεσμα της κάθε εταιρείας προκύπτει από τη βαθμολογία των δεικτών (που αντιστοιχεί στο 80%) καθώς και από αυτή της μελέτης (20%).

Οι 250 επιχειρήσεις με την καλύτερη βαθμολογία, που καλύπτουν 22 επιχειρηματικούς κλάδους, εμφανίζονται στην κατάταξη του 2022.

Γενική κατάταξη

Οι επιχειρήσεις ξεχωρίζουν σε θέματα διακυβέρνησης, με μέσο όρο το 70,3%. Η ισότητα των φυλών φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών τους. Έτσι, το nο 2 των βραβείων, TF1, μετρά 56% των γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων του. Το no 3, Thales, υποστηρίζεται από ένα ισότιμο διοικητικό συμβούλιο. Η l’Oreal (4η) ξεχωρίζει εξηγώντας ότι το 64% των στελεχών της είναι γυναίκες, κλπ.

Γίνονται επίσης προσπάθειες να δοθεί νόημα στη διάσταση «κοινωνικό». Έτσι, οι εταιρείες χρηματοδοτούν την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις τους. Η EDF (48η), ειδική στον τομέα της ενέργειας, η οποία έχει επίσης δείκτη επαγγελματικής ισότητας 95/100, εκπαίδευσε πέρυσι επτά στους δέκα υπαλλήλους. Το ίδρυμα Schneider Electric (7ο) ξεκίνησε το ταμείο «Tomorrow Rising» σε περισσότερες από 60 χώρες για να εγγυηθεί «ανταπόκριση και ανθεκτικότητα σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους».

Από την πλευρά του περιβάλλοντος, όλοι αναφέρουν ότι προσπαθούν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα. Η l’Oreal επικοινωνεί για το γεγονός ότι 72% των βιομηχανικών χώρων της είναι ουδέτεροι σε άνθρακα με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ενάρετες επιχειρήσεις του δείγματος παρουσιάζουν μέσο όρο βαθμολογίας 66,1 σε αυτά τα κλιματικά θέματα. Βέβαια, η αλλαγή συνηθειών απαιτεί χρόνια.

Οι καλύτερες ανά πυλώνα

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πέντε καλύτερες σε σκορ, στο περιβάλλον, κοινωνική διάσταση και διακυβέρνηση.

Καλύτερες ανά κλάδο

Στους υπόλοιπους κλάδους, οι πιο ενάρετες είναι:

– Nexans, Schneider (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ηλεκτρολογικό υλικό και hardware)

– Hermes, Kering (ενδυμασία και αξεσουάρ)

– Accor, Groupe Elior (ξενοδοχεία και catering)

– Icade, Nexity (ακίνητα)

– Air Liquide, Bayer (χημική βιομηχανία)

– Bureau Veritas, AKKA Technologies (Μηχανική)

– Atos, Sopra Steria Group (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες)

– Tarkett, Smurfit Kappa (κατασκευαστικά υλικά, βαριά βιομηχανία)

– Groupe TF1, Groupe M6 (μέσα μαζικής ενημέρωσης)

– Korian, Orpea (ιατροκοινωνική)

– L’Oreal, Robertet (προϊόντα ομορφιάς)

– Sanofi, Ipsen (υγεία και φαρμακευτική)

– Teleperformance, Rothschild & Co (υπηρεσίες στις επιχειρήσεις)

– Bollore, Getlink (μεταφορές και logistics).

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούν μερικά σχόλια από τους CEO των ενάρετων επιχειρήσεων.

  • «Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα είναι κορυφαία προτεραιότητα. Είναι ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής μας 2019-2023» (Icade)
  • «Πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά αυτόν τον κύκλο αρετής ανάμεσα στην απόδοση, τη χρησιμότητα για τους πελάτες και το συλλογικό συμφέρον» (Gredit agricole)
  • «Το ESG είναι ένα από τους στρατηγικούς μας πυλώνες. Οι προτάσεις μας βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους της ουδετερότητας του άνθρακα» (Siemens France)
  • «Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά. Για τις επιχειρήσεις είναι ένα θέμα εμπιστοσύνης» (Thales)

Το Εργαστήριο Financial Engineering του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει αναλάβει ήδη την ανάλυση ενός μεγάλου δείγματος επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο για να αξιολογήσει ταυτόχρονα τις επιδόσεις ESG και τις χρηματοοικονομικές.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης και των κριτηρίων ESG σε πλήθος δημοσιεύσεων.

Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Εσκαντάρ, κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση: μέθοδοι και κριτήρια ESG, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2022.

2. Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Εσκαντάρ, πρακτικές ESG και χρηματοοικονομική απόδοση: υπάρχει αλήθεια; Οικονομικός Ταχυδρόμος, 10/08/2021.

3. K. Ζοπουνίδης, το επάγγελμα του αναλυτή της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης, Οικονομικός Ταχυδρόμος, 03/08/2021.

4. Κ. Ζοπουνίδης, Α. Γαλαριώτης, Μ. Εσκαντάρ, ESG Investing, Πολυτεχνείο Κρήτης, 03/02/2021.

* Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων, Επίτιμος Δρ. ΑΠΘ, Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

* Δρ. Μαριάννα Εσκαντάρ, Μέλος του Εργαστηρίου Financial Engineering, Πολυτεχνείο Κρήτης

* Δρ. Αιμίλιος Γαλαριώτης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Έρευνας, Audencia Business School, France

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Academia
ΟΠΑ: Ενημερώνει τους υποψήφιους φοιτητές  για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
Academia |

ΟΠΑ: Ενημερώνει τους υποψήφιους φοιτητές για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Η δράση συμβουλευτικής, θα προσφέρεται όλο το διάστημα που οι υποψήφιοι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταθέτουν τα μηχανογραφικά τους δελτία.