Το μεγάλο ενδιαφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑ) που θα ξεκινήσουν σύντομα, καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα πεδίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ.

Μέσω αυτής εξετάζεται μέσω δείγματος 600 ΜμΕ, ο βαθμός εξοικείωσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και διερευνώνται οι παράγοντες που θα προσδιορίσουν τι δυνατότητες απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων.

Η διάθεση αξιοποίησης του ΤΑ

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας, δεδομένης της σημαντικής υστέρησης σε όρους ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις, ο βαθμός αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων από τις ΜμΕ θα κρίνει εν πολλοίς την ουσιαστική επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το 44% των ΜμΕ δηλώνουν αποφασισμένοι να το αξιοποιήσουν και συνεπώς αναμένεται να «ηγηθούν» της διαδικασίας.

Πρόκειται κυρίως για στρατηγικά δυναμικές επιχειρήσεις με ροπή προς ψηφιοποίηση, καινοτομία και συνεργασίες, οι οποίες ενδιαφέρονται για όλο το φάσμα διαθέσιμων δράσεων, ενώ η πλειοψηφία αυτών έχει διάθεση να συνεισφέρει ίδια κεφάλαια άνω του ελάχιστου 20%.

Το ποσοστό αυτό, κατά την ΕΤΕ, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αν υπήρχε καλύτερη ενημέρωση στην αγορά.

Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, μόλις το 14% των ΜμΕ δηλώνει πλήρη γνώση των επιμέρους δράσεων του Ελληνικού Σχεδίου Ανάπτυξης, ενώ το 1/3 των ΜμΕ δηλώνει ότι δε γνωρίζει τη χρήση του, ενώ το 50% δηλώνει κάποιου βαθμού γνώση.

Σημειώνεται ότι ο βαθμός εξοικείωσης με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χαμηλότερος στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με σχεδόν 40% να δηλώνει ότι δε γνωρίζει τη χρήση του, έναντι 25% των μεσαίων.

Τα επενδυτικά σχέδια

Από την άλλη, σημαντικό, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, κρίνεται το γεγονός ότι οι προωθούμενες επενδύσεις κινητοποιούνται ακριβώς λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης (μόνο ¼ αφορά υφιστάμενα σχέδια).

«Από τη μια πλευρά, αυτό είναι θετικό για την αναπτυξιακή συνεισφορά του Ταμείου, ωστόσο αναδεικνύει την ανάγκη καθοδήγησης και «τεχνικής» στήριξης, καθώς μόνο μια μικρή μειοψηφία έχει σχηματοποιημένο επιχειρηματικό πλάνο» τονίζουν οι οικονομολόγοι της τράπεζας.

Αναλυτικότερα:

– Το 1/5 του τομέα, παρόλο που ήδη σχεδιάζει συμβατές επενδυτικές κινήσεις, δεν γνωρίζει ότι μπορεί να ωφεληθεί από την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, φανερώνοντας ουσιώδες κενό ενημέρωσης. Ειδικότερα, πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις που «ακολουθούν» με κάποια καθυστέρηση τις τάσεις, εστιάζοντας κυρίως σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές κινήσεις (για παράδειγμα, ενώ επενδύουν δυναμικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, απέχουν από πιο ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις όπως data analytics)

– Άλλο ένα 1/5 των ΜμΕ χρειάζεται ενεργοποίηση και κατεύθυνση, καθώς ενώ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Ταμείο κυρίως λόγω μη συμβατότητας δράσεων με τις ανάγκες του, παράλληλα παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τις ακριβείς δράσεις του. Ειδικότερα, πρόκειται για επιχειρήσεις που γενικά λειτουργούν «συντηρητικά» – δηλαδή, αποφεύγουν συστηματικά τον κίνδυνο και τις αλλαγές, υιοθετώντας ως στόχο την σταθερότητα (έναντι της ανάπτυξης).

Τι πρέπει να γίνει

Το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας είναι πως αναδεικνύονται ως βασικές ανάγκες:

i) η έγκαιρη ενημέρωση και ενεργοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος ΜμΕ σχετικά με τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και

ii) η «τεχνική στήριξη» (κυρίως ως προς την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων) για τις ΜμΕ που δηλώνουν έτοιμες να προχωρήσουν στη χρήση του.

«Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό είναι να αξιοποιηθεί ο συμβουλευτικός ρόλος των τραπεζών. Ειδικά για επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους, θα απαιτηθεί υπέρβαση δυνάμεων σε όρους νοοτροπίας (π.χ. συνεργασίες) και τεχνικής κατάρτισης, καθώς το έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας είναι αρκετά περίπλοκο» επισημαίνεται σχετικά.

Εξάλλου, τονίζεται ότι η ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των προαπαιτούμενων:

– Αφενός, θα στηρίξει τους νικητές της επόμενης μέρας, καθώς το αναπτυξιακό περιβάλλον της επόμενης δεκαετίας θα ανοίξει τη ψαλίδα απόδοσης ανάμεσα στις δυναμικές επιχειρήσεις και σε εκείνες που θα επιλέξουν να μείνουν πίσω.

– Αφετέρου θα προσδιορίσει το ποσοστό των ΜμΕ που θα αξιοποιήσουν τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης (με το εκτιμηθέν δυνητικό ποσοστό χρήσης του Ταμείου να εμφανίζει μεγάλο εύρος, από 44% ως 84%), αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα στο συγκεκριμένο μερίδιο του επιχειρηματικού τομέα.

«Συνεπώς, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μακροοικονομικό αποτύπωμα του Σχεδίου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία – το οποίο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ευρείας ενδυνάμωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας» καταλήγει η Εθνική Τράπεζα.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις