Για το 2021 εκτιμάται εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας προς τα διεθνή και εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα ποσού ύψους 1,5 δισ. ευρώ και για το 2022 ποσού ύψους 2 δισ. ευρώ

Οι Προσκλήσεις

Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Τόσο οι προσκλήσεις όσο και οι υπουργικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στο site του Ταμείου Ανάκαμψης (https://greece20.gov.gr/proskliseis-pros-pistwtika-idrymata-gia-paroxi-daneiwn-pros-xrimatodotisi-ependysewn-sto-plaisio-tou-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/).

Οι 2 Κατηγορίες: Με τις προσκλήσεις – 2 τον αριθμό- ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση δανείων για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Αλλά, γιατί δύο προσκλήσεις; Η μία απευθύνεται στις 4 συστημικές τράπεζες της εγχώριας αγοράς και όλες όσες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν τη κατηγορία ανήκουν οι τράπεζες (α) που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) εποπτεύονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως σημαντική εποπτευόμενη οντότητα ή σημαντικός εποπτευόμενος όμιλος και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων ή ομίλων (γ) διαθέτει ένα τουλάχιστον κατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η δεύτερη πρόσκληση απευθύνεται σε όλες τις τράπεζες που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας υπαγόμενες στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι Δόσεις : Οι τράπεζες της πρώτης πρόσκλησης θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών θα εκταμιεύσει αρχικά ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ σε ειδικό λογαριασμό που θα συμφωνηθεί για το σκοπό αυτό. Εφόσον η τράπεζα έχει σωρευτικά:

α) συνάψει συμβάσεις για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 60% της πρώτης δόσης των 200 εκατομμυρίων ευρώ ,

β) έχει εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους τελικούς αποδέκτες ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 5% της πρώτης δόσης, και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ των χορηγηθέντων από την τράπεζα δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου του κεφαλαίου των χορηγηθέντων δανείων αυτών, δικαιούται να αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων μέχρι ποσού 200 εκατομμυρίων ευρώ (η Δεύτερη Δόση). Η ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την εκταμίευση επιπλέον κεφαλαίων μετά τη Δεύτερη Δόση και μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου.

Για την δεύτερη κατηγορία των τραπεζών ισχύουν τα εξής: Η τράπεζα μπορεί να ζητήσει εκταμίευση από το υπουργείο Οικονομικών (α) 100.000.000 ευρώ, ή (β) 70.000.000 ευρώ ή (γ) 40.000.000 ευρώ ή (δ) 20.000.000 ευρώ. Δηλαδή, 4 επιλογές για την πρώτη δόση. Το ποσό της πρώτης δόσης που θα εκταμιευθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, όπως αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. Εφόσον η τράπεζα έχει σωρευτικά: α) συνάψει συμβάσεις για δάνεια του Ταμείου για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 60% της πρώτης δόσης, β) έχει εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους τελικούς αποδέκτες ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 5% της πρώτης δόσης, και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ των χορηγηθέντων από την τράπεζα δανείων του Ταμείου που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου του κεφαλαίου των χορηγηθέντων δανείων αυτών, δικαιούται να αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων από το Ταμείο μέχρι ποσού ή (α) 100.000.000 ευρώ, ή (β) 70.000.000 ευρώ ή (γ) 40.000.000 ευρώ ή (δ) 20.000.000 ευρώ. Πρόκειται για τα κεφάλαια που συγκροτούν την δεύτερη δόση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στη συνέχεια.

Οι Επενδύσεις της Εξωστρέφειας

Στην υπουργική απόφαση για τα κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που θα χορηγηθούν από τις Τράπεζες έχουμε μια σημαντική αλλαγή που ας μην περάσει στα ψιλά… Το κρίσιμο ποσοστό για τα επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας από το 20 % πέφτει στο 15 %. Τι αφορά το 15 % που ανοίγει την πόρτα μιας τράπεζας; Το μέσο όρο υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας του επενδυτή στον κύκλο εργασιών στη βάση των οικονομικών στοιχείων της τελευταίας 3ετίας ή του ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου των προβλεπόμενων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τη μελέτη βιωσιμότητας.

Το Δικαίωμα

Κατά μία εκδοχή, αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να αποφασισθεί, τελικώς, αν η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει την option για την αγορά τέταρτης φρεγάτας Belh@rra ή τριών κορβετών τύπου Gowind. Πάντα από τη Γαλλία. Πρακτικά αυτό συνεπάγεται μια επιπλέον επιβάρυνση της τάξης των περίπου 1,5 δισ ευρώ. Ο,τι κι αν επιλεγεί.

Οι Βάσεις

Η Αθήνα προσέχοντας τις ισορροπίες μεταξύ των συμμάχων φαίνεται να διατεθειμένη να συμβιβασθεί αποδεχόμη την πενταετή παράταση των βάσεων των ΗΠΑ στη χώρα μας, έστω, χωρίς την αξιοποίηση της Σκύρου.

Οι Φήμες

Οι φήμες πληθαίνουν για τη κατάσταση της υγείας του προέδρου Recep Tayyip Erdoğan. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτές τις φήμες η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο Erdoğan να διεκδικήσει την ανανέωση της θητείας του…

Στου Μαξίμου

Στην ομάδα των άμεσων συνεργατών του πρωθυπουργού εντάσσεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η Εκδήλωση

Η εκδήλωση, που επρόκειτο να κάνει το Ίδρυμα Καραμανλή τον περασμένο Ιούνιο για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου. Βασικός ομιλητής, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Προεδρία

Ο πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος θα είναι τελικά ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Μια Εκτίμηση

Στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκτιμούν ότι «οι πλάκες μετακινήθηκαν και πάλι στην Άγκυρα». Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από την ανάλυση των τελευταίων δηλώσεων (και πράξεων) του προέδρου Erdoğan. Με λίγα λόγια, ο Σουλτάνος της Άγκυρας έχει στην …απέξω το υπουργείο Εξωτερικών και την έμπειρη διπλωματική υπηρεσία της γείτονος, διαμορφώνοντας μόνος του το παιχνίδι.

Οι Αξιολογήσεις

Στις 22 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η έκθεση αξιολόγησης της S&P για την ελληνική οικονομία. Τον επόμενο μήνα, στις 19 Νοεμβρίου το ίδιο θα κάνει η Moody’s.

Η Κλιματική Κρίση

Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο παράγοντας της Κλιματικής Κρίσης αναφέρεται με τέτοια ένταση σε ένα κείμενο για τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στο προσχέδιο του για το 2022 διαβάζω: «Επιπρόσθετοι εξωγενείς κίνδυνοι για την ελληνική ανάκαμψη διαμορφώνονται δυνητικά από τον κλιματικό παράγοντα. Η όλο και συχνότερη επέλαση φυσικών καταστροφών επιδρά αρνητικά στην ελληνική οικονομία τόσο βραχυπρόθεσμα (όπως το οικονομικό και δημοσιονομικό κόστος των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021), όσο και μακροπρόθεσμα, σε όρους διατηρησιμότητας των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και δυνατοτήτων ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του κινδύνου, τον Σεπτέμβριο του 2021 συστάθηκε αυτόνομο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αποστολή τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και κρίσεων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Από το 2022 έως το 2025, ο σχετικός πολιτικός σχεδιασμός προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός δικτύου πρόληψης και άμεσης αντίδρασης σε φυσικές καταστροφές, με κάλυψη μέρους της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά νέες δράσεις και μέτρα που υιοθετήθηκαν κατά περίπτωση από τους φορείς για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απομείωση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους».

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Inside Stories